Аграрні розписки – нові можливості.

Версія для друкуВерсія для друку

Сільське господарство    має сезонний характер виробництва  та залежить від природно-кліматичних умов і це зумовлює потребу аграріїв у кредитних ресурсах.  З метою запровадження нового інструменту кредитування  прийнятий Закон України «Про аграрні розписки» , який вступив  в дію 19 березня 2013 року .

Аграрні розписки - це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечує заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах. Сторонами аграрних розписок є боржник і кредитор.

  • боржник за аграрною розпискою – особа, яка видає аграрну розписку для оформлення свого зобов’язання здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначений в аграрній розписці умовах;
  • кредитор за аграрною розпискою - фізична  чи юридична особа , яка надає грошові кошти, послуги, товари, виконує роботи як зустрічне зобов’язання за договором, за яким боржник  наділяє його  правом вимагати від нього виконання зобов’язань.

Кредитором за аграрною розпискою може бути : постачальник сільгосптехніки, паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту та насіння, банк, фінансова установа, зернотрейдер і інші учасники ринку.

        Аграрні розписки можуть видаватися особами, які мають право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення або право користування такою земельною ділянкою на законних правах.

      Аграрні розписки складаються в двох примірниках, один з них зберігається у справах особи, яка вчиняє нотаріальні дії з їх посвідченням та реєстрації, а другий примірник передається кредитору за аграрною розпискою. За бажанням боржника  може бути надана посвідчена копія виданої ним аграрної розписки.

  Аграрні розписки поділяються на два види: товарні ( поставка продукції) і фінансові ( грошова виплата).      Товарна аграрна розписка  - це розписка , що встановлює безумовну поставку сільськогосподарської продукції згідно вказаних у розписці кількості та якості, чи згідно формули перерахунку на випадок поставки продукції іншої якості.  Фінансова розписка – це розписка , що встановлює безумовну  виплату грошових коштів згідно формули розрахунку суми, прив’язаної до конкретного виду та кількості сільськогосподарської продукції.

     Предметом  застави за аграрною розпискою є майбутній врожай сільськогосподарської продукції, який на день видачі розписки не може перебувати у інших заставах .

      На день збору  врожаю предметом застави стає відповідна кількість зібраної сільськогосподарської продукції.

      Предмет застави – майбутній врожай – може бути застрахований кредитором або боржником за аграрною розпискою.  Страхування добровільне. Законом передбачене право сторін домовитись про спільне здійснення витрат по страхуванню або віднесенню 100% цих витрат на затрати кредитора чи боржника.

       Під час видачі аграрна розписка підлягає нотаріальному посвідченню і вважається виданою з дня реєстрації в Реєстрі аграрних розписок. Реєстр аграрних розписок – єдина інформаційна система, що містить відомості про обов’язкові реквізити виданих та погашених аграрних розписок.

       Тексти товарних та фінансових аграрних розписок викладаються на бланках нотаріальних документів.

       Аграрна розписка видається окремо на кожний вид сільськогосподарської продукції, визначений родовими або індивідуальними ознаками. Товарна аграрна розписка може видаватися на кожен погоджений боржником або кредитором обсяг поставки узгодженої сільськогосподарської продукції.

         Передання прав кредитора за аграрною розпискою здійснюється шляхом здійснення на ній або на її невід’ємному додатку передавального запису «Відступлено» із зазначенням нового кредитора за аграрною розпискою. Такий напис скріплюється підписом та печаткою попереднього кредитора за аграрною розпискою.

         Аграрні розписки діють до повного їх виконання. За згодою кредитора дата виконання зобов’язань за аграрною розпискою може бути перенесена на наступний маркетинговий рік.

       Товарні аграрні розписки виконуються шляхом здійснення поставки вказаної в аграрній розписці сільськогосподарської продукції від боржника за аграрною розпискою до кредитора за аграрною розпискою на погоджених ними умовах поставки.   Фінансові аграрні розписки виконуються шляхом перерахування боржником за аграрною розпискою грошових коштів на вказаний кредитором за аграрною розпискою банківський рахунок.      Кредитор за аграрною розпискою зобов’язаний  протягом трьох  робочих днів з дня отримання виконання зобов’язання за аграрною розпискою зробити на аграрній розписці напис «Виконано», що скріплюється підписом та печаткою кредитора, і повернути таку аграрну розписку боржнику. У разі невиконання боржником за аграрною розпискою зобов’язань за аграрною розпискою у вказаний термін кредитор за аграрною розпискою має право звернутися до особи, уповноваженої вчиняти нотаріальні дії, за вчиненням виконавчого напису, який підлягає негайному виконанню і на підставі якого державний виконавець протягом семи днів забезпечує кредитору за аграрною розпискою предмета застави аграрної розписки. Зобов’язання за аграрними розписками можуть бути забезпечені порукою фінансової установи, про що така установа зазначає в тексті аграрної розписки шляхом вчинення напису «Поручаюся», який скріплюється підписом і печаткою.

         Як підсумок,  перевага  аграрних розписок для сільського виробника  це можливість наперед отримати «живі» кошти, насіння, мінеральні добрива і т. д. під заставу майбутнього врожаю, бо на поточний момент банківська модель фінансування агробізнесу прив’язана до застави основних засобів.  В результаті ряд аграрних підприємств отримують фінансування лише в тій    кількості наскільки вистачає  застави. У  2015 році  в Полтавській області був запроваджений пілотний проект по впровадженню аграрних розписок. Сільськогосподарськими підприємствами  районів області оформлено 10 аграрних розписок. Загальна сума залучених за ними коштів становила близько 50 млн. грн. і всі вони виконані.

 

 

 

 

Наверх ↑