Аналіз виконання плану по доходах зведеного бюджету Котелевського району за 9 місяців 2018 року

Версія для друкуВерсія для друку
    Доходи   Зведений бюджет Котелевського району
Факт за 9 місяців 2017  Уточн. план на 2018 рік  Уточ.пл. на 9 місяців 2018 Факт за 9 місяців 2018 % викон. відхилення , грн.
  1 Податок та збір на доходи фізичних осіб 30 579 741 49 270 114 34 986 582 36 131 565 103,3 1 144 983
  2 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  1 694 500   642 0,0 642
  3 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 279 355 423 390 402 140 609 918 151,7 207 778
  4 Рентна плата за користування надрами (нафта газ кондесат)   13 198 383 11 250 227 12 144 621 108,0 894 394
  5 Акцизний податок  2 772 427 4 829 710 3 835 520 4 142 679 108,0 307 159
  6 Збір за видачу ордера на квартиру   51     5 0,0 5
  7 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 86 984 164 633 132 248 187 174 141,5 54 926
  8 Плата за землю 12 148 690 14 976 234 11 455 944 11 577 866 101,1 121 922
  9 Транспортний податок 44 464 45 900 45 900 70 953 154,6 25 053
  10 Туристичний збір  18     14 0,0 14
  11 Частина чистого прибутку 1 459 400 400 442 110,5 42
  12 Єдиний податок   3 630 906 5 552 675 3 930 517 3 931 310 100,0 793
  13 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 4 277 031 7 701 654 5 352 918 4 928 490 92,1 -424 428
  14 Плата за державну реєстрацію         0,0 0
  15 Адміністративні штрафи та інші санкції  23 729 8 120 7 760 7 905 101,9 145
  16 Плата за надання  адміністративних послуг 648 636 977 000 763 048 851 371 111,6 88 323
  17 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  23 570 44 650 28 790 32 980 114,6 4 190
  18 Державне мито   16 347 28 800 23 052 35 708 154,9 12 656
  19 Інші надходження   8 016 6 340 3 740 17 540 469,0 13 800
  20 Кошти за шкоду заподіяну на земельних ділянках 73 367 97 133 97 133 185 059 190,5 87 926
    Разом доходів загальний фонд(без трансфертів) 54 616 485 97 325 636 72 315 919 74 856 242 103,5 2 540 323
  21 Базова дотація         0,0 0
  22 Додаткова дотація 6 534 200 3 922 900 2 647 956 2 647 956 100,0 0
  23 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям 18 551 300 29 695 000 21 785 400 17 768 331 81,6 -4 017 069
  24 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання 48 084 032 59 198 600 49 367 753 49 367 753 100,0 0
  25 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  25 444 204 184 180 283 71 711 39,8 -108 572
  26 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  523 327 407 900 283 395 283 395 100,0 0
  27 Субвенція з державного бюджету на відшкодування лікарських засобів 262 878 450 400 337 803 337 803 100,0 0
  28 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19 142 400 32 641 400 24 970 600 24 970 600 100,0 0
  29 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 11 223 900 15 918 500 12 928 700 12 928 700 100,0 0
  30 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 313 994 518 300 376 200 322 164 85,6 -54 036
  31 Субвенція на проектні, будівельно ремонтні роботи, придбання житла для розвитку сімейних форм виховання       312 850 0,0 312 850
  32 Субвенція на соцеконом розвиток територій   145 000        
  33 Субвенція на забезпечення якісної освіти "Нова українська школа"   199 569 199 569 199 569 100,0 0
  34 Інші субвенції 7 251 946 7 126 035 6 870 164 6 343 553 92,3 -526 611
Всього загальний фонд 166 529 906 247 753 424 192 263 742 190 410 627 99,0 -1 853 115
  35 Екологічний податок 120 120 85 729 62 104 169 587 273,07 107 483
  36 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  10 464 48 969 48 969 52 293 106,79 3 324
  37 Надходження коштів пайової участі   192 777 192 777 264 663 137,29 71 886
  38 Власні надходження бюджетних установ   4 522 219 5 573 556 4 180 167 7 093 997 169,71 2 913 830
  39 Кошти від продажу землі 66 948     50 658 0,00 50 658
  40 Кошти від продажу майна   29 040 29 040 29 040 100,00 0
  41 Відшкодування втрат с/г 3 820          
  42 Цільові фонди 3 000 891     8 500 0,00 8 500
  Разом спеціальний фонд (без трансфертів) 7 724 462 5 930 071 4 513 057 7 668 738 169,92 3 155 681
  43 Інші субвенції спецфонду 3 500 125 5 265 920 5 265 920 2 160 720 41,03 -3 105 200
  44 Субвенція на соцеконом розвиток територій 3 122 385          
  Всього спеціальний фонд  14 346 972 11 195 991 9 778 977 9 829 458 100,52 50 481
  Разом загальний та спеціальний фонди 180 876 878 258 949 415 202 042 719 200 240 085 99,1 -1 802 634

 

Наверх ↑