До уваги учасників антитерористичної операції!!!!!

Версія для друкуВерсія для друку

До уваги учасників антитерористичної операції!!!!!

З моменту набуття статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника АТО, постраждалого учасника Революції Гідності (далі – отримувач послуг) особа отримує право на отримання послуги з безоплатної психологічної реабілітації та соціальної та професійної адаптації.

Психологічна реабілітація – це комплекс заходів, що здійснюються з метою збереження, відновлення або компенсації порушених психічних функцій, якостей, особистого та соціального статусу особи, сприяння психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмислення досвіду, отриманого в екстремальній ситуації, та застосування його в житті.

Метою психологічної реабілітації є:

  1. збереження або відновлення фізичного та психічного здоров’я отримувачів послуг;
  2. досягнення соціально-психологічного благополуччя;
  3. зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих і стресових реакцій;
  4. запобігання інвалідності;
  5. профілактика агресивної та само руйнівної поведінки.

Для отримання такої послуги необхідно звернутися до районного управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання (перебування).

В управлінні соціального захисту населення складається заява.

До заяви необхідно додати такі документи:

•   копія паспорта (1, 2, сторінка реєстрації місця проживання);

▪ копія   документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

• копію посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

•  копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

•  копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

        Звертаємо увагу на те, що для отримання психологічної реабілітації жодних документів в медичних установах оформлювати не  потрібно.

Отримувач послуг самостійно обирає суб’єкт надання послуг (реабілітаційний заклад) із переліку тих, які надали гарантійні листи про згоду на надання послуг із психологічної реабілітації та відповідають встановленим вимогам – кваліфікаційним, вимогам фінансового, матеріально-технічного забезпечення, та для отримання вказаної послуги в стаціонарних умовах -   санітарно-епідеміологічним вимогам.     Орган соціального захисту укладає тристоронній договір з реабілітаційним закладом, який обрав отримувач послуг. Після укладення договору отримувач послуг отримує направлення на психологічну реабілітацію.   Послуги із психологічної реабілітації можуть надаватися                                  в індивідуальній та груповій формі. Форму, вид та обсяг психологічної реабілітації обирає отримувач послуг.

Соціальна та професійна адаптація- це: соціальна адаптація учасників антитерористичної операції — допомога у проведенні аналізу життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання; надання інформації з питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, організації денної зайнятості та дозвілля;

професійна адаптація учасників антитерористичної операції —  заходи, спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь учасників антитерористичної операції шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг із зазначених питань, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Для отримання такої послуги необхідно  звернутися  до районного управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання.

В управлінні соціального захисту населення заповнюється заява.

    До заяви необхідно додати такі документи:

•      копія індивідуальної програми реабілітації (для інваліда війни);

▪   копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

•    копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, або учасника війни.

Звертаємо увагу:

Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою, очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Строк професійного навчання визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців у разі організації навчання за робітничими професіями.

Тривалість навчального тижня для учасників антитерористичної операції не повинна перевищувати 36 академічних годин.

 

Наверх ↑