Довідка „Про підсумки діяльності Котелевської ЦРЛ за 2017 рік та напрямки діяльності у 2018 році ”

Версія для друкуВерсія для друку

 

Довідка

„Про  підсумки діяльності Котелевської ЦРЛ за

2017 рік та  напрямки діяльності у 2018 році ”

 

Станом на 01.01.2018 року галузь охорони здоров’я району має таку структуру:

- Котелевська центральна районна лікарня (поліклініка та стаціонарні відділення) – надає кваліфіковану допомогу вторинного рівня;

- Комунальний заклад «Котелевський Центр первинної медико – санітарної допомоги», до складу якого ввійшли 8 амбулаторій загальної практики / сімейної медицини та 16 фельдшерсько – акушерських пунктів.

Повністю збережена мережа лікувально – профілактичних закладів та необхідний кадровий потенціал. Всі заклади акредитовані.

Протягом 2017 року діяльність Котелевської центральної районної лікарні була направлена, в першу чергу, на розвиток охорони здоров’я материнства і дитинства, удосконалення вторинної допомоги, профілактику соціально – значущих хвороб, раціональне використання наявних ресурсів та надання населенню району кваліфікованої медичної допомоги вузькопрофільними фахівцями.

В районі проведено ряд комплексних заходів, спрямованих на покращення показників здоров’я населення.

З консультативною метою, а також для наближення медичної допомоги до сільських жителів працює виїзна бригада фахівців ЦРЛ. За 12 місяців 2017 року здійснено 19 виїздів, проконсультовано 527 хворих, що на 374 чоловік більше ніж  за аналогічний період 2016 року, 2 з них відібрано для госпіталізації в ЦРЛ та обласних лікувально – профілактичних установах, проти  30  за 2016 рік. Не зареєстровано випадків захворювань на дифтерію, поліомієліт, правець, кір, краснуху, епідемічний паротит.

За останні роки демографічні показники зазнали багатьох, в основному негативних, змін, які мали своє відображення на формуванні чисельності та статево – вікової структури населення району. Якщо на початку 90х років чисельність району перевищувала 23 тис., то на сьогоднішній день становить 19 608 осіб, причому працездатного з них 11 128, а працюючого 5 230 осіб. Кількість дітей  - 3 398, осіб дітородного віку – 12 329, старших за працездатний – 5 155, що у відсотковому співвідношенні складає 14,3:62,4:24,1, тобто на 100 дітей у віці 0-15 років припадає 170 осіб, старших за працездатний вік. Частка осіб 60 років і старше становить 24,6 %, що за класифікацією відповідає високому рівню демографічної старості населення. Тип вікової структури населення району має регресивний характер. Взагалі така ситуація характеризується, в основному, низьким рівнем народжуваності та високою смертністю, а також міграцією населення у міста, що призводить до його негативного приросту.

 

Рівень народжуваності протягом 2017 року зменшився на 23,8 % і склав 6,4 на 1000 населення проти 8,4 на 1000 населення за аналогічний період 2016 року (народилось  дітей - 126, у 2016 – 165), в той час як рівень смертності зріс на 1,7 % і склав 17,5 (343 чол.) на 1000 населення проти 17,2 (339 чол.) у 2016 році. Загальний рівень смертності перевищує рівень народжуваності на 63,4 %. Поряд із тим показник смертності осіб працездатного віку знизився на 2,2 % і склав 4,5 на 1000 населення працездатного віку у 2017 році проти 4,6 за 2016 рік. Причому смертність чоловіків працездатного віку (38 особи) у 2017 році перевищує смертність жінок (12 осіб) у 3,25 рази (38 чоловіків працездатного віку серед 50 померлих осіб працездатного віку) і складає 3,5 на 1000 населення працездатного віку за 2017 рік проти 3,8 на 1000 нас. у 2016 році (зменшилась на 7,9 %).

Показник загальної захворюваності у 2017 році по ЦРЛ залишився майже на рівні минулого року  і склав 4130,9 на 10 тис. населення проти 4131,9  у 2016 році. Якщо проводити аналіз по віковим групам, то: серед  дорослих – збільшення показника на 1,3% (3883,8 на 10 тис. населення у 2017 році проти 3832,6 за аналогічний період 2016 року), серед підлітків (15 – 17 років включно) збільшення на 8,6 % (з 6895,9 за 2016 рік до 7485,9 за 2017 рік) та зменшення показника серед дітей на 7,5 % (з 5311,6 за 2016 рік до 4911,0 за 2017 рік).

Показник первинної захворюваності зменшився на 1,0 % і склав  3134,4 на 10 тис. населення у 2017 році проти 3055,9 у 2016 році. Зменшення відбулося за рахунок всіх вікових груп:  серед дорослих впала  на 3,6 % і склала 1204,9 на 10 тис. населення проти 1249,6 – 2016 рік, серед підлітків на 11,8% ( 2514,1 у 2017 році проти 2239,9 у 2016 році) та серед дітей на 2,5 % (3134,4 у 2017 році проти 3055,9 у 2016 році). Також відмічається підвищення даного показника і серед осіб працездатного віку на 10,9 % (3176,8 у 2017 році проти 2816,9 у 2016році).

Обсяг надання населенню допомоги лікарями  ЦРЛ складає                              4,8  відвідувань на 1 мешканця в амбулаторно – поліклінічних умовах , причому кількість профілактичних відвідувань на 1 мешканця складає 2,1. Виконання функції лікарської посади в поліклініці 150,5 %, недовиконання функцій лікарської посади – фтизіатр  78 % від плану та ендоскопіст 36 % від плану.

Аналіз тимчасової та стійкої втрати працездатності відмічається ріст показника первинного виходу на інвалідність  серед працездатного населення і складає 61,1 на 10000 працездатних (проти 46,7  у 2016 р.) та зниження  показника первинного виходу на інвалідність  серед дитячого населення  до 20,6 проти  32,4 в 2016 році.

По структурі первинного виходу на інвалідність  серед працездатного  населення: І місце займають хвороби органів кровообігу- 32,2%  ІІ місце -хвороби  кістково – м’язевої системи і становлять – 29,0 % від загальної кількості випадків,  ІІІ онкозахворювання –  20,9 %,  IV місце – травми та їх наслідки – 17,7 %.

Відмічається зниження  показника захворюваності з ТН до  474,4 днів на 100 працюючих (проти 516,2  (-78,2 ) в 2016 році), та у випадках  до 46,9 на 100 працюючих ( проти 52,0  (- 9,8) в 2016 році). Зниження показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності відмічається по всих рядках форми 23. Середня тривалість випадку на рівні минулого року .

За  2017 рік  профоглядами охоплено 87,3% (90,4 в  2016 році) населення, з них чоловіків – 97,8 % (98,1 %), жінок –77,8%  (83,4 %), цитологічно оглянуто  73,5% (75 %) жінок.

На 01.01.2018 року на диспансерному обліку знаходиться онкохворих  381 (390),сільських онкохворих 125 (138 в 2016р.), з них живуть 5 і більше років –63,5% проти 61%. За 2017 рік виявлено 56 (67) первинних онкохворих. З них візуальних 19 (33,9%) проти  30 (44,8 %) в  2016 році. В ІУ стадії виявлено  18 (32,1%) проти 17 (25,4%) чол., в 2016 році.  Візуальний рак в ІУ стадії   - 1 (5,3%), проти 4 (13,3%). В ІІІ ст. візуальних –  2 (10,5%),  проти 4 (13,3%) в 2016 році . Занедбаність ІУ стадії + ІІІ візуальна  становить 35,7 проти 32,8 в 2016 році. Морфологічно підтверджено   77% (76,7% в 2016 році).

Відмічається ріст показників травматизму серед дітей – 226 проти 295 у 2016 р. та  серед  дорослих  - 635 у 2017 р. проти 842 у 2016 р.

Рівень хірургічної активності складає 24,0% у 2017 р. проти 30,0% у 2016 році. Всього прооперовано 152 хворих. Питома вага планових операцій в 2017 році склала 67,0% (проти 46,7 в 2016 році).

План ліжко – днів виконано на 129% .  Середня тривалість роботи ліжка склала 9,5 у 2017 р., проти  9,1 у 2016 році.

На постійному контролі стан нагляду за вагітними. За  2017 рік  взято на облік по вагітності 152 жінок, з них до 12 тижнів – 129, що становить  84,8 %.

Рівень охоплення вагітних двохразовим УЗД – скринінгом – 92,06 %       ( проти 94,5  % в 2016 році). Обстеженням на ВІЛ охоплено 100  % вагітних,  на рівні минулого року.

За  2017 рік в палаті патології вагітних хірургічно-гінекологічного відділення прийнято 3 пологів проти 55 в пологовому відділенні  в 2016 році. Загальна кількість пологів по району - 126  проти 165  за 2016 рік . За  2017 рік із 3 пологів в Котелевській ЦРЛ партнерських пологів – 3/100 % проти 51/92,7 % в 2016 році .

         Робота по наданню медичної допомоги дітям проводилась в цілому задовільно. На території району не відмічалось суттєвих спалахів інфекційних захворювань, випадків запущених хвороб летальності в стаціонарі. Недостатньо проводиться робота по профілактиці дитячої смертності, роз”яснююча робота при проведенні профілактичних щеплень, що привело до двох випадків смерті від синдрому раптової смерті, та певних непорозумінь при місцевих реакціях на профщеплення.

На 1.01.18р. в районі проживає 2820( проти  2865 в минулому році.) дітей віком до 15 років,  531 (533) підлітки,  дітей 1 року життя – 143 (179) .

Робота дитячого стаціонару. З початку 2018р. дитяче відділення ровернуте на 21 ліжко, проти 16 в попередні роки. За рік виписано 574 (670 ,529) дітей, в тому числі до 1 року- 89 (147 ,131). від 1 до 3 –  200 (193 ,226), 3 – 14 років –285 (323 , 174 ). Виконання ліжкоднів становить 81,9 (106% , 93,5%), середній термін перебування  7,6 (8.6 ,9,6).На протязі року проводилося санаторно курортне оздоровлення. В санаторіях республіканського рівня оздоровлено – 18  дитина , обласного рівня – 8. Слід вказати на малу кількість дітей направлених в місцеві санаторії. Причина – відмови батьків, які вони обгрунтовували відсутністю коштів. В кількох випадках на низький матеріально-технічний  рівень цих закладів та суспільно економічним станом в країні.

Особливої уваги заслуговує серцево  – судинна патологія, яка поширена у 1 /2 населення району і майже в 2/3 являється причиною смерті.

Показники  розповсюдженості хвороб системи кровообігу склали        на 10 тисяч населення 7079,5 (  7014,6   в 2016 році ); ГХ складає на  3309,6    10 тисяч населення (3181,2 в 2016 році –), стенокардії –1032,0 (проти 1061,8  в 2016 році),  ЦВХ – 834,0 (проти 954,3  в 2016 році), ІХС –2611,3 (2502,0 в 2016 році).

Покращилася робота по виявленню нових випадків гіпертонічної хвороби, стенокардії, цереброваскулярної хвороби: захворюваність в 2017 році склала : ГХ –134,4 (проти143,7 в 2016 році), стенокардією – 22,8 (проти 24,5 в 2016 році), ЦВХ –56,7 (проти 63,8 в 2016 році).

В 2017 році відмічається зниження  захворюваності на гострий інфаркт міокарду до 12,9 на 10 тисяч дорослого населення, проти в 13,5  2016 році. До 6 годин з моменту захворювання на ГІМ в стаціонар  доставлено 4 хворих( 19,0 на 10тис. населення), тромболітична терапія проведена 4  хворим (минулого року -8 хворим.). Знизився рівень захворювання на внутрічерепний крововилив 2,4 проти – 5,4 в 2016 році та рівень захворюваності на інфаркт головного мозку  до 25,9 проти 28,2 в 2016  році.  Питома вага хворих з ГПМК доставлених до 3-х годин з моменту захворювання склала  40,0% (проти   57,7   % в минулому році).

В 2017 році 5 хворим проведено коронарографічне обстеження – 6,7 на 10 тисяч населення (6,7 в 2016 році).

За результатами статистичного аналізу відмічається ріст показника смертності від захворювань системи кровообігу до 1529,9  на   100 тисяч дорослого населення (проти в 1455,5 2016 році) в тому числі смертність від ЦВХ зросла і становить 505,8   проти 399,1 в 2016 році,знизиласьсмертність від ІХС до 962,3 поти 1031,7 в 2016 році. Протягом 2016 року в районі  зареєстровано 1 випадок смерті від пневмонії серед осіб пенсійного  віку. Загалом смертність від хвороб органів дихання серед дорослого населення складає 6,1 на 100 тис. населення, що на рівні середньообласного показника.

Розповсюдженість цукрового діабету в районі складає 292,9 на 10 тисяч населення (проти 290,8  в 2016 році, обласний показник 351,2). Захворюваність на цукровий діабет в 2017 році склала 20,2 на 10 тисяч населення, проти 20,3 в минулому році. З 45 вперше виявлених хворих – при профоглядах виявлено 8 –23,5%. Скринінгове дослідження населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету проведено 210 особам в умовах Котелевської ЦРЛ , позитивний результат виявлено у 8 випадках – 3,8 %. Інсулінотерапію отримують 87 хворих –18,2% від загальної кількості хворих а цукровий діабет. Забезпечення інсулінами хворих до 01.01.2018 року. На пільгове амбулаторне забезпечення пероральними цукрознижуючими препаратами хворих на цукровий діабет  10,2  тис.грн.

Захворюваність на туберкульоз збільшилась в порівнянні з минулим  роком. За 2017 року  зареєстровано 10  вперше виявлених випадки  туберкульозу, з них 2 випадки захворювання дітей. Захворювання  становить 50,5 на 100 тис. населення. За 2016 року  було зареєстровано 7 випадків вперше діагностованого туберкульозу (захворюваність становить 35.3 на 100 тис.).Випадків смертності за поточний період цього року не було, за 2016 рік – померло 2 хворих на ТБ.Провідним методом діагностики туберкульозу залишається флюорографічне обстеження. За 12 місяців обстежено 8072 осіба, що складає   65% від плану обстежень дорослого населення на 2017 року. За  2016 року 8456 (68% від плану).Групи ризику обстежено 1515 осіб, що становить – 90%.  При  проф.огляді  виявлено 5 хворих, в 2016 році – виявлено 3 таких хворих.Профілактичний огляд дитячого населення на туберкульоз проводиться за допомогою туберкулінової проби, план на 2017 рік становить 1963 дітей, Проведено пробу Манту 1872 дітям(95,3%). За аналогічний період 2016 року туберкулінодіагностику проведено 1371 дітям (66,7%). Захворювання на туберкульоз серед дітей та підлітків  зареєстровано  2 випадки . Один випадок (дитина 4 років відмова від лікування за 4 категорією), інший випадок (дитина 7 років) пролікована в стаціонарі дитячого відділення ПОКТД, лікування завершене.Охоплено бактеріоскопічним обстеженням 106 осіб, виконано                198 досліджень, виявлено 6 позитивних результатів( 3 особи). За аналогічний період 2016 року обстежено 105 осіб, проведено 194 дослідження,з яких виявлено 6 позитивних результати .За 2017 рік   амбулаторно  лікувалися в ДОТ-кабінеті Котелевської ЦРЛ     17  хворих.

За 2017 рік з Управління праці та соціального захисту населення до ЦРЛ надійшло 5 360,00 грн. на зубопротезування осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Протягом 2017 року запротезовано 6 осіб даної категорії. А також 25 тис грн.. на зубопротезування учасників бойових дій. На ці гроші запротезовано 10 осіб даної пільгової категорії населення.

В районі функціонують 4 приватні стоматологічні кабінети, де надаються всі види стоматологічної допомоги.

 


 

Стаціонарна допомога.

 

Станом на 01.01.2018 року в районі функціонує 87 ліжок. Протягом 2017 року  в стаціонарних відділеннях проліковано 3 136 хворих, що на 395 чол. менше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Робота ліжка по району склала 310,0 (за 2016 рік – 362,5). Виконані планові показники роботи ліжка: по терапевтичному відділенню 344,0 при плані – 340, по хірургічному відділенню – 467,6 (план – 340,0), по гінекологічному відділенню 346,5 (план – 340,0).

Інші відділення спрацювали нижче нормативного показника: неврологічні ліжка – 335,5 при плані 340,0 , інфекційному відділенню – 71,2 (план – 93,3) патологія вагітності 299,3 при плані – 300 дитяче відділення – 278,5 (план – 340,0).

Середній термін лікування по району склав 8,5 днів проти 8,9 в 2016 році.

Летальність по стаціонару збільшилась на 1,5 % і склала за 2017 рік 2,2 (69 чоловік) проти 1,5 (57 чоловік) за аналогічний період 2016 року.

 

 

 

Фінансово – економічна діяльність

   План асигнувань  загального фонду кошторису Котелевської центральної районної лікарні на 2017  рік  затверджений в сумі 10 660 080 грн., в тому числі кошти медичної субвенції склали 8 979 480 грн., кошти місцевого бюджету на оплату енергоносіїв передбачені в сумі  1680 600 грн. Бюджет загального фонду кошторису з урахуванням змін  станом  на   31 грудня 2017 року склав 14 247 898 грн., з них   медична  субвенція -  9 302 656 грн. та кошти  місцевого бюджету - 4 945 242 грн.

Профінансовано  та використано  за вказаний період в сумі 14 179 799  грн., що становить 99,52 % виконання.

          У звітному 2017 році, по загальному фонду кошторису, за рахунок всіх джерел фінансування додатково  надійшло 3 966 902 грн.  бюджетних коштів.

                  Додаткові кошти  загального фонду кошторису розподілено наступним чином:

 • Заробітна плата з нарахуваннями  працівникам – 1 945 898 грн.;
 • Медикаменти та вироби медичного призначення – 336877 грн.;
 • Придбання жалюзі та світильників у поліклініку – 189000 грн.;
 • Придбання інсулінів – 354432 грн.;
 • На заготівлю донорської крові – 15840 грн.;
 • На харчування хворих – 74092 грн.;
 • На зубопротезування воїнів АТО  – 25000 грн.;
 • На придбання меблів у поліклініку – 598000 грн.;
 • На поточний ремонт котельні – 130000  грн.;
 • На оплату природного газу – 50000 грн.;
 • На оплату інших поточних видатків (придбання пального для автомобілів, господарських товарів, оплату послуг)  – 247763 грн.

          Структура видатків  загального фонду  кошторису ЦРЛ станом на 01.01 2018 року  слідуюча :

 Оплата праці з  нарахуваннями  на заробітну плату складають  10 539 598  грн. або 74,0 % від суми кошторисних призначень , на оплату комунальних послуг заплановано 1 351 516 грн. або 9,5 %  кошторису,  на  придбання медикаментів 397 517 грн. або 2,8 %,  видатки  на продукти харчування становлять  119 692  грн. або 0,8 %, оплата пенсій та пільгові медикаменти – 501 409 грн. або  3,5 %,  інші видатки ( придбання предметів, матеріалів, оплата послуг, оплата видатків на відрядження) – 1 338 166 грн. або 9,4 %. Тобто, значна частка , а саме 83,5 % всіх кошторисних призначень закладу йде на оплату праці  та на оплату  енергоносіїв.

         По «Інших коштах спеціального фонду» (кошти бюджету розвитку) план на рік з урахуванням змін  затверджено в сумі 2 536 000 грн. Надійшло та використано коштів в сумі 2 407 035 грн. і складає 94,91 % виконання.

        За рахунок місцевого бюджету  надійшло коштів в сумі  1 175 114 грн. на проведення капітального ремонту поліклініки та  174 686 грн. на проведення капітального ремонту покрівлі терапевтичного корпусу. На виконання районної  цільової  програми  «Забезпечення житлом медичних працівників з вищою медичною освітою»  у 2017 році за рахунок коштів районного бюджету придбано  квартиру для лікаря  вартістю  260000 грн.

         Крім цього відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 06.12.2017 року №631-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з Державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  надійшли кошти  в сумі 601160 грн. з державного бюджету та  спів фінансування в розмірі 3%  з місцевого бюджету  в сумі 18040 грн., всього в сумі 619200 грн.   на придбання ендоскопічного устаткування.  За ці кошти придбано фіброгастроскоп та обладнання для ендоскопічного кабінету.

        Від надання платних медичних послуг у 2017 році надійшло 392292 грн. План видатків затверджений в сумі 396866 грн., касові видатки склали 378759 грн. Залишок коштів на початок року – 35 952 грн., на 01.01.2018 року – 49485 грн.

         За даними  "Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" ( благодійний рахунок)   за звітний період надійшло коштів в сумі 1544263 грн. Затверджені  видатки на 2017 рік в сумі 1 539 510  грн.,  з них надходження  від надання благодійної допомоги  в натуральній формі  - 154 344 грн., надійшло медичного обладнання від Світового Банку Розвитку  на суму 1 385 166 .    Залишок коштів на початок року 3 703 грн., на 1 січня я  2018 року   – 8 456 грн..

          Всього у  2017 році   надійшло позабюджетних коштів в сумі 1 918 269 грн. що становить    13,5 %  від затверджених бюджетних призначень на 2017 рік.   З розрахунку на 1 жителя району це складає   грн. За рахунок коштів бюджету розвитку  надійшло 1 294 000 грн. на капітальний ремонт поліклініки, 210000 грн. на проведення капітального ремонту покрівлі терапевтичного корпусу.На виконання районної  цільової  програми  «Забезпечення житлом медичних працівників з вищою медичною освітою»  виділено 270000 грн.  на  придбання квартири.

         Крім цього відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 06.12.2017 року «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з Державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  надійшли кошти  в сумі 601160 грн. з державного бюджету та  спів фінансування в розмірі 3%  з місцевого бюджету  в сумі 18040 грн., всього в сумі 619200 грн.   на придбання ендоскопічного устаткування.  За ці кошти придбано фіброгастроскоп та обладнання для ендоскопічного кабінету.

 

Так , як фінансове забезпечення нашого закладу недостатнє,   ми і  надалі будемо проводити роботу по збільшенню позабюджетних надходжень.

Станом на січня  2018 р.    заборгованість з виплати заробітної плати працівникам  та за спожиті енергоносії відсутня.

На вказану звітну дату   за даними бухгалтерського обліку  кредиторська  та дебіторська заборгованість  відсутня.

 

 

Головний лікар                                                      В.В.Міщенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑