Довідка про виконання бюджету Котелевського району за 2016 рік.

Версія для друкуВерсія для друку

Довідка

про  виконання бюджету Котелевського району

за  2016 рік.

 

Обсяг виконання зведеного бюджету району по доходах з урахуванням трансфертів за  2016 рік склав 194752,9 тис.грн., або 104,5 відсотки до плану на цей період затвердженого місцевими радами (план 186450,7 тис.грн.),  в тому числі:

 • по загальному фонду – надійшло 179864,2 тис.грн. (106,2 відсотки до планових призначень);

 • по спеціальному фонду – надійшло 14888,7 тис.грн. (87 відсотки до планових призначень).

За 12 місяців  2016 року одержано з державного бюджету базову  дотацію  в сумі 35,8 тис.грн., стабілізаційну дотацію в сумі 688,3 тис.грн., та додаткову дотацію в сумі 1275,4 тис.грн., як і передбачалося планом на цей період..

За 12 місяців 2016 року  район отримав субвенцію з Державного бюджету в сумі 107720,2 тис.грн. в тому числі:

 • на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам  – 23066,3тис.грн.(99,9% до плану);

 • на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартплати, вивозу сміття – 43597тис.грн.(100% до плану);

 • на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу- 378,6 тис.грн.(95,7% до плану)

 • субвенція на виплату допомоги прийомним сім»ям-357,3 тис.грн.(95,3% до плану)

 • Освітня субвенція- 21493,1 тис.грн.(100% до плану);

 • Медична субвенція- 12088,9  тис.грн.(100% до плану).

 • Субвенція з державного бюджету на  соціально-економічний розвиток- 6739,0 тис.грн ( 96,9 %до плану).

 

Крім цього з обласного, селищного та сільських бюджетів протягом 2016 року надано інших субвенцій районному бюджету на суму 6964,9 тис.грн.

 

          За 12 місяців 2016 року планові показники по власних надходженнях доходів виконали 9 сільських бюджетів, селищний та районний бюджет.

 

Місцеві бюджети за доходами (без урахування трансфертів) виконано в сумі  70852,1 тис.грн. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 19606,9 тис.грн. або на 38,3%.

До загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) надійшло 62557,3 тис.грн., що на 10901,8 тис.грн. (21,1%) більше плану та на 21172,9 тис.грн. (51,2%) більше, ніж за 2015 рік.

 Серед сільських рад найбільший приріст доходів до бюджету Великорублівської  сільської ради ( 91,5%), Сидоряченської (68,1%), Козлівщанської ( 62,1%),  Котелевської селищної ради (43,4%).

  Рівень виконання планових показників доходів загального фонду, затверджених місцевими радами за звітний період становить 121,1 % в тому числі:

 • по районному бюджету –134,3 % ( при плані 23503,8 тис.грн. фактично надійшло 31571,5 тис.грн., перевиконання 8067,7 тис.грн). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до районного бюджету  збільшилися на 13185,2 тис.грн.

 • по сільських та селищному бюджетах – 110,1%( при плані 28151,7 тис.грн. фактично надійшло 30985,8 тис.грн., перевиконання 2834,1 тис.грн.). Ріст надходжень до минулого року склав 7987,7 тис.грн.

 

      Надходження   податку  на  доходи фізичних  осіб, який  зараховується  до  районного бюджету в розмірі  60%, склали  31489,8 тис. грн., що становить 134,4 %  від річних  показників.

Основними платниками даного виду податку є:                                                            

      Агрофірма Маяк- сплачено за 2016рік   11545,5тис.грн.                   

      СВК Батьківщина   -                          4047,4 тис.грн.

      СВК Дружба -                                    3134,1 тис.грн.

      СТОВ Скіф -                                       2061,4 тис.грн.

                     

          Наступним по величині податком є плата за землю. Його питома вага становить 21 % від загальної суми надходжень. За 12 місяців  2016 року надходження склали 14923,2 тис. грн., що становить 106,9 % до запланованого радами. Порівняно з попереднім роком надходження збільшилися на 1839,0 тис.грн.

Найбільшими платниками  плати за землю є:                                           

      Агрофірма Маяк-        сплачено за 2016 рік  3800,2 тис.грн.

     СВК Батьківщина   -     2729,4 тис.грн.

     СТОВ Скіф     -    890,0 тис.грн.

     

       Планові показники по єдиному податку  з фізичних та юридичних осіб виконано на 112,3% ( план  2639,9 тис.грн., фактично надійшло  2965,8 тис.грн.).

 

    Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, надійшло  6317,6 тис.грн, при планових показниках  5718,2 тис.грн., що становить 110,5%.

 

Акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів дав додаткові надходження в бюджети сіл та селища в сумі 4626,0 тис.грн. , що більше в порівнянні з попереднім роком на 2328,0 тис.грн.

  Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за звітний період надійшло до бюджетів місцевих рад в сумі  1688,5 тис.грн., що складає  120,5 % планових призначень .

 

На виконання ст.78 Бюджетного кодексу України за рахунок перевиконання доходної частини   в 2016 році  радами збільшено планові показники по доходах і видатках на суму 17 022,7 тис.грн.

 

Доходи спеціальних фондів місцевих (без трансфертів) за  12 місяців 2016 року склали 8294,8 тис.грн., або 129,0 % від запланованого радами.

Основними джерелами формування спеціального фонду  бюджету району є:

 • Власні надходження бюджетних установ – за 12 місяців 2016 року надійшло  5361,0 тис.грн.

 • Екологічний податок -136,8 тис.грн.

 • Кошти від продажу землі- 218,8 тис.грн.

 • Кошти від продажу майна- 58,6 тис.грн.

 • Цільові фонди -2271,7 тис.грн.

 • Кошти пайової участі- 250,0 тис.грн.

 

Недоїмка по податках до місцевих бюджетів станом на 1.01.2017 року рахується в сумі 176,9 тис.грн., в тому числі по ПДФО - 44,9тис.грн.,єдиний податок з фізичних осіб-9,7тис.грн., плата за землю- 122,3 тис.грн.

           Видатки  загального фонду бюджету району за 2016 року освоєні в сумі 155455,7тис.грн., або на  98,9 % до  планових асигнувань з урахуванням змін. Порівняно з минулим роком видаткова частина загального фонду бюджету району збільшилась на 35849,5 тис.грн..

          На утримання соціально-культурної сфери спрямовано 82,8% коштів місцевих бюджетів району –128750,0тис.грн., що на 27603,8 тис.грн. більше в порівнянні з минулим періодом.

          На утримання установ освіти – 35685,2тис.грн. На охорону здоров'я використано 13999,5 тис.грн.. На утримання установ соціального захисту профінансовано –4217,5 тис.грн., культури-5962,8 тис.грн., фізичної культури і спорту -338,4 тис.грн. На соціальні витрати спрямовано -  68546,6тис.грн.. На виплату заробітної плати та енергоносіїв направлено кошти в сумі 60949,2 тис.грн., що становить 70,1% від загальної суми видатків бюджетних установ району (86909,1тис.грн.)., що на 7081,4 тис.грн. більше ніж в минулому 2015 році.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ району за даний період виплачена в повному обсязі.

Фінансовим управлінням встановлено жорсткий контроль щодо здійснення видатків місцевих бюджетів на утримання установ та закладів  відповідно до помісячних планів асигнувань, та недопущення взяття фінансових зобов’язань понад кошторисні призначення.

 

           

 

 

 

Начальник управління                                                О.І.Фесак              

Наверх ↑