Категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, що надається відділом «Котелевське бюро правової допомоги» Першого полтавського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги:

Версія для друкуВерсія для друку

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб ;

            2)  діти-сироти, діти,  позбавлені батьківського піклування, діти,  які  перебувають  у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

            3) внутрішньо переміщені особи;

            4) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

          5)  особи,  на  яких  поширюється  дія  Закону  України  "Про біженців  та  осіб,  які  потребують  додаткового  або тимчасового захисту", з моменту подання особою заяви  про  визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту  в  Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а також  іноземці  та  особи  без  громадянства,  затримані  з метою ідентифікації  та  забезпечення  примусового видворення, з моменту затримання;

            6) ветерани  війни  та особи,  на яких поширюється дія Закону України "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту",  особи,  які  мають  особливі  заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  особи,  які належать до  числа  жертв нацистських переслідувань;

            7) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - до моменту прийняття рішення про надання такого статусу";

            8) особи,  щодо  яких  суд  розглядає  справу  про обмеження цивільної дієздатності фізичної  особи,  визнання  фізичної  особи недієздатною та   поновлення   цивільної   дієздатності   фізичної особи, протягом розгляду справи в суді;

            9) особи,   щодо  яких  суд  розглядає  справу  про  надання психіатричної  допомоги  в  примусовому  порядку, протягом розгляду справи в суді;

            10) особи,   реабілітовані   відповідно   до    законодавства України,  стосовно  питань,  пов'язаних  з реабілітацією.

             

 

Наверх ↑