Локальна група Котелевської районної ради з питань бюджету участі Полтавської області

Версія для друкуВерсія для друку

                   

Склад локальної групи

Котелевської районної ради з питань бюджету участі Полтавської області

 

Овчаренко

Іван Данилович

заступник голови Котелевської

районної ради – голова локальної групи

Камнєва

Світлана Іванівна

начальник відділу управління комунальним майном – заступник голови локальної групи

Пелих

Ірина Олександрівна

в.о. спеціаліста I категорії районної ради – секретар локальної групи

 

Члени локальної групи

Гребінник

Сергій Іванович

голова постійної   комісії з питань бюджету і фінансів та соціально-економічного розвитку Котелевської районної ради

Олефір

Віра Миколаївна

голова асоціації селищної і сільських рад Котелевського району

Фесак

Олександр Іванович

начальник фінансового управління

Котелевької РДА

Федюн

Тетяна Петрівна

начальник відділу економічного розвитку та фінансового забезпечення управління агропромислового та економічного розвитку Котелевської РДА

 

38600

Полтавська обл.

Котелевський р-н

смт Котельва

вул. Полтавський шлях, 221

(05350) 2-22-98

2-13-88

Графік роботи локальної групи з питань бюджету участі

 - щопонеділка         15.00. - 16.00 год.

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                      В.П. Тимошенко

 

 

Пелих

2-22-98

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Г О Л О В И  О Б Л А С Н О Ї  Р А Д И

 

02.06.2017                                                                                     № 98

 

Про затвердження Положення

про бюджет участі Полтавської області

 

         Керуючись частиною 7 статті 55 та пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням п’ятнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 26 квітня 2017 року № 445  «Про обласну програму «Бюджет участі Полтавської області на 2017–2020 роки», розпорядженням голови обласної ради від 19.09.2016 р. № 206 «Про створення робочої групи з питань розробки й втілення основних положень, принципів та Програми бюджету участі Полтавської області» з метою розвитку партнерських відносин між територіальними громадами та органами місцевого самоврядування, запровадження інноваційних механізмів залучення громадян до співпраці в бюджетному процесі, удосконалення громадських ініціатив, спрямованих на подолання пріоритетних та проблемних питань діяльності територіальних громад:

 1. Затвердити Положення про  бюджет участі Полтавської області, що додається.

 2. Головам районних рад у тижневий термін з дня прийняття цього розпорядження:

  1. затвердити склад локальних груп з питань бюджету участі, визначити їх місцезнаходження, адреси пунктів супроводу бюджету участі та графік їх роботи;

  2. забезпечити інформування громадськості з вищевказаних питань.

3. Відділу інформаційного забезпечення та інформаційних технологій виконавчого апарату Полтавської обласної ради забезпечити висвітлення реалізації бюджету участі Полтавської області.

4. Організацію виконання цього розпорядження покласти на заступника керуючого справами – начальника відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова

обласної ради                                                              О.Ю. Біленький

___________________________________________________________________________________________________

Затверджено

Розпорядження голови обласної ради

02.06.2017 № 98

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про бюджет участі Полтавської області

 

 1. Загальні положення

 

<>1.1.1.2.бюджет участі Полтавської області (далі – бюджет участі) – це процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, спрямований на залучення мешканців Полтавської області до участі в бюджетному процесі через подання проектів та проведення відкритого громадського голосування за такі проекти з подальшим фінансуванням для їхньої реалізації;
 • місцева рада – сільська, селищна, міська рада, об’єднана територіальна громада, районна рада Полтавської області, що бере участь в реалізації бюджету участі Полтавської області;
 • локальні групи з питань бюджету участі (далі – локальні групи) – постійно діючі консультативно-дорадчі колегіальні органи, які створюються для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо впровадження та реалізації бюджету участі в Полтавській області;
 • робоча група з питань розробки й втілення основних положень, принципів та Програми бюджету участі Полтавської області (далі – робоча група) – створений розпорядженням голови обласної ради від 19.09.2016 р. № 206  постійно діючий консультативно-дорадчий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування бюджету участі в Полтавській області;
 • автор проекту – дієздатний громадянин України віком від 16 років, який проживає в межах Полтавської області та подає проект для участі у конкурсі;
 • проект – програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея чи ініціатива, що подана автором відповідно до «Аплікаційної форми подання проекту» та відповідає вимогам, визначеним цим Положенням;
 • конкурс – процедура визначення мешканцями Полтавської області проектів-переможців шляхом відкритого голосування у порядку, встановленому цим Положенням, серед загальної кількості представлених для голосування проектів;
 • проекти-переможці – проекти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість балів шляхом їх підрахунку;
 • пункт супроводу бюджету участі – спеціально визначене місце, у якому відповідальні особи, члени робочої та локальних груп виконують функції прийому громадян з питань бюджету участі Полтавської області (інформаційно-консультативна підтримка, прийом проектів, голосування тощо), а громадяни можуть здійснювати волевиявлення щодо підтримки того чи того проекту, що бере участь в конкурсі.
  1. Інформація про бюджет участі Полтавської області оприлюднюється в рубриці «Бюджет участі» офіційного сайту Полтавської обласної ради (www.oblrada.pl.ua).

 

 1. Інформаційно-промоційна кампанія

 

 1. У процесі впровадження бюджету участі в Полтавській області протягом строку дії обласної програми «Бюджет участі Полтавської області на 2017–2020 роки» проводиться інформаційно-промоційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:
 • ознайомлення мешканців області з основними положеннями та принципами, хронологією, етапами і датами проведення заходів бюджету участі Полтавської області з урахуванням останніх змін, а також заохочення їх до подачі проектів;
 • представлення отриманих проектів та заохочення до участі в голосуванні;
 • розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу впровадження та дії програми «Бюджет участі Полтавської області на 2017–2020 роки».
  1. Інформаційно-промоційну кампанію проводять: відділ інвестиційної діяльності та проектного менеджменту, відділ інформаційного забезпечення та інформаційних технологій (ІТ) виконавчого апарату Полтавської обласної ради, робоча група з питань розробки й втілення основних положень, принципів та Програми бюджету участі Полтавської області, локальні робочі групи, депутати сільських, селищних, районних, міських рад, об’єднаних територіальних громад, обласної ради, органи місцевого самоврядування та громадськість.
  2. На початку календарного року щорічно за окремим графіком проводяться публічні дискусії про пріоритети розвитку Полтавської області та визначаються проблеми (тематика майбутніх проектів), а також порядок підготовки та подачі проектів.
  3. Публічні дискусії планують, організовують та проводять робоча група з питань розробки й втілення основних положень, принципів та Програми бюджету участі Полтавської області, локальні групи за сприяння та за участі органів місцевого самоврядування.

 

 1. Локальні групи з питань бюджету участі

 

 1. Для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо реалізації бюджету участі в кожному районі Полтавської області створюються локальні групи, що затверджуються розпорядженням голови відповідної районної ради.
 2. До складу локальних груп входять представники  відповідних районних рад, райдержадміністрацій, міських, селищних, сільських рад та об’єднаних територіальних громад у кількості 5 осіб та представники громадськості (за згодою).
 3. Персональний склад з контактними даними локальних груп за поданням районних рад  оприлюднюється на офіційному сайті Полтавської обласної ради в рубриці «Бюджет участі».
 4. Основними завданнями локальної групи є:
 • здійснення діяльності щодо організації та супроводу бюджету участі (в т.ч. інформаційної, організаційної та методологічної підтримки авторів проектів) на всіх його етапах;
 • контроль за заповненням відповідними органами місцевого самоврядування «Бланка аналізу проекту»;
 • забезпечення роботи пунктів супроводу бюджету участі;
 • здійснення інших завдань, що випливають з мети створення локальних груп.
  1. Постійним місцем роботи локальних груп є відповідні пункти супроводу бюджету участі, адреса яких затверджується розпорядженням голови відповідної районної ради та за поданням оприлюднюється на офіційному сайті Полтавської обласної ради в рубриці «Бюджет участі».

 

 1. Порядок підготовки проектів

 

 1. Проект розробляється автором відповідно до пунктів «Аплікаційної форми подання проекту» (додаток 2).
 2. Назва проекту викладається лаконічно, в межах одного речення. Назва проекту не може суперечити його основній меті.
 3. План заходів з виконання проекту відображає логіку та етапи виконання проекту, зокрема виготовлення проектно-кошторисної документації та закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг тощо).
 4. Розрахунки, креслення, фотографії, що розкривають сутність, цілі проекту та можливість його практичної реалізації, можуть додаватися автором до проекту, про що зазначається у формі проекту (назва додатка до проекту та кількість сторінок).
 5. При підготовці проекту автор забезпечує його відповідність таким вимогам:
 • проект відповідає нормам законодавства;
 • усі обов’язкові поля «Аплікаційної форми подання проекту» заповнені;
 • питання реалізації проекту знаходиться в межах компетенції органів місцевого самоврядування Полтавської області;
 • реалізація проекту планується на території місцевих рад загального користування та об’єктів соціально-культурної, спортивно-туристичної сфер комунальної форми власності;
 • реалізація проекту здійснюється в межах одного календарного плану;
 • бюджет проекту, розрахований автором, включає всі витрати (розробка проектної документації, закупівля сировини, матеріалів, послуги, оренда обладнання тощо);
  1. У рамках бюджету участі не можуть прийматись проекти, які:
 • розраховані тільки на виконання проектної документації;
 • носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);
 • суперечать діючому законодавству;
 • передбачають витрати на утримання та обслуговування в подальшому, що перевищують вартість реалізації проекту.

 

5.  Порядок подання проектів

 

 1. Проект має бути поданий у електронному форматі відповідно до «Аплікаційної форми подання проекту» за посиланням, що міститься в рубриці «Бюджет участі» на сайті обласної ради з мінімальною кількістю підписів – 30 (окрім автора проекту).
 2. Організовують заповнення «Аплікаційної форми подання проекту» в електронному вигляді локальні групи з питань бюджету участі.
 3.  Подаючи проект на реалізацію в рамках обласної програми «Бюджет участі Полтавської області на 2017–2020 роки», його автор засвідчує свою згоду на вільне використання Полтавською обласною радою цього проекту, ідеї, у тому числі після реалізації програми.

 

 1. Порядок розгляду та перевірки проектів

 

 1. Організацію розгляду проектів здійснює відділ інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради, який:
 • веде реєстр поданих проектів;
 • здійснює попередній аналіз правильності заповнення проекту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів вимогам цього Положення;
 • за результатами попереднього аналізу поданих проектів приймає рішення про недопущення до розгляду проектів, які містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо; автори надали не повну інформацію;
 • передає копії відібраних проектів до локальних груп з питань бюджету участі з метою здійснення більш детальної перевірки, аналізу та оцінки кожного проекту на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості.
  1. Локальні групи з питань бюджету участі:
 • організовують його аналіз та контролюють заповнення органами місцевого самоврядування «Бланка аналізу проекту» (додаток 3);
 • заповнені «Бланки аналізу проектів» передають до відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради з метою відбору проектів, які рекомендовані та не рекомендовані (зазначивши причини відмови) до голосування з метою оприлюднення на офіційному сайті Полтавської обласної ради в рубриці «Бюджет участі».

6.3. Орган місцевого самоврядування здійснює заповнення «Бланка аналізу   проекту» та передає до відповідної локальної групи.

6.4. На основі «Бланків аналізу проектів» відділ інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради складає перелік позитивно і негативно оцінених проектів.

6.5. Позитивно оцінені проекти є допущеними до голосування та   оприлюднюються на офіційному сайті Полтавської обласної ради в рубриці «Бюджет участі».

 

 1. Голосування за проекти

 

 1. Голосування за проекти триває протягом 16 календарних днів з дня початку голосування.
 2. Голосування за проекти здійснюється шляхом заповнення спеціального бланку голосування в електронному вигляді або на паперових носіях.
 3. Одна особа може проголосувати не більше, ніж за три проекти.
 4. Голосування в електронному вигляді здійснюється в електронній системі, посилання на яку розміщене на офіційному сайті Полтавської обласної ради в рубриці «Бюджет участі», шляхом авторизації особи за допомогою системи «BankID», електронного цифрового підпису або інших методів ідентифікації особи.
 5. Голосування на паперових носіях здійснюється у пунктах супроводу бюджету участі за умови пред’явлення оригіналу паспорта громадянина України шляхом заповнення бланка голосування та ідентифікаційного коду.
 6. Бланк для голосування можна отримати:
 • роздрукувавши його із офіційного сайту Полтавської обласної ради в рубриці «Бюджет участі»;
 • у пункті голосування.
  1. Перелік пунктів голосування має бути оприлюднений не пізніше як за 7 днів до дня початку голосування на офіційному сайті Полтавської обласної ради в рубриці «Бюджет участі».
  2. Інформація з Бланків голосування вноситься до електронної системи до 20 жовтня.

 

 1. Встановлення результатів та визначення переможців

 

 1. Після завершення кінцевого терміну голосування електронна система здійснює підрахунок голосів та формує списки проектів за рейтинговою системою.
 2. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проекти, які набрали найбільшу кількість балів за рейтинговою системою, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію бюджету участі Полтавської області на відповідний рік.
 3. Останній за рейтингом проект, що виходить за рамки встановленого обсягу бюджету участі на відповідний рік, не включається до списку проектів-переможців.
 4. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість балів, то пріоритетним вважається той, який потребує менший обсяг фінансування.
 5. Перелік за рейтингом всіх проектів, за які відбувалось голосування, та перелік проектів-переможців розміщуються на офіційному сайті Полтавської обласної ради в рубриці «Бюджет участі» не пізніше 7 календарних днів з моменту встановлення результатів голосування.

 

 

 1. Реалізація проектів та порядок звітування

 

 1. На основі результатів голосування постійна комісія з питань бюджету та управління майном на засіданні погоджує суму видатків за рахунок коштів обласного бюджету, необхідну для фінансування проектів-переможців з метою їх реалізації в наступному році після конкурсного.
 2. За результатами голосування відділ інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету та управління майном подає інформацію Департаменту фінансів облдержадміністрації щодо фінансування проектів-переможців у рамках програми «Бюджет участі Полтавської області на 2017–2020 роки».
 3. Проекти-переможці підлягають фінансуванню за рахунок коштів обласного бюджету та коштів місцевих бюджетів у співвідношенні 50х50 на наступний бюджетний рік.
 4.  За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів бюджету участі, органи місцевого самоврядування, що брали участь в реалізації проектів подають до відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради не пізніше 30 днів після їх реалізації звіт про виконані роботи (в т.ч. фото матеріали).
 5.  Відділ інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради узагальнює подану інформацію та оприлюднює на офіційному сайті Полтавської обласної ради, розповсюджує в засобах масової інформації, інтернет-виданнях, мережі Інтернет.

 

 

 

Голова

обласної ради                                                            О.Ю. Біленький

_________________________________________________________________________________________________________

   Додаток 1

до Положення

 

 

Параметри бюджету участі Полтавської області

 

 1. Річний обсяг коштів з обласного бюджету, що передбачається на співфінасування проектів-переможців,  визначений  обласною програмою «Бюджет участі Полтавської області на 2017–2020 роки».
 2. Максимальна вартість одного проекту: 100 тис. грн.
 3. Фінансування бюджету участі проводиться за рахунок коштів обласного бюджету та бюджету місцевих рад у співвідношенні 50х50 або більше зі сторони місцевих рад.  
 4. Місцева рада вносить суму коштів у пропорції (50х50) або більше та визначає кінцевий розмір коштів, що будуть виділені на реалізацію бюджету участі в місцевій раді.
 5. Кількість підписів, що мають бути зібрані для подачі проекту автором: 30 (крім підпису автора/-ів проекту).
 6. Мінімальний вік автора проекту: 16 років.
 7. Упровадження проекту: наступний рік після конкурсного.
 8. За рахунок коштів бюджету участі фінансуються проекти загального користування, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду; які знаходяться на землях, що належать (на праві комунальної власності) територіальним громадам Полтавської області.
 9. Не використані заплановані бюджетні кошти бюджету участі повертаються до відповідних бюджетів.  
 10. Проект повинен бути спрямований на вирішення певної проблематики в сфері:
 • енергозбереження – заходи, спрямовані на енергозбереження;
 • безпеки та громадського порядку – заходи, спрямовані на посилення громадського порядку, безпеку громадян та захист їхньої власності (запровадження системи відеоспостереження, пожежної охорони, тощо);
 • навколишнього середовища – запобігання та ліквідація забруднення середовища, охорона природних ресурсів, організація безпритульних тварин та ін.;
 • комунального господарства – облаштування та озеленення територій, парків, рекреаційних зон, дитячих майданчиків, поліпшення якості питної води, вуличного освітлення тощо;
 • культури та освіти – створення та розвиток закладів культурного напряму, організація культурного дозвілля (фестивалі, вистави, концерти, конкурси, ярмарки, виставки тощо), розвиток неформальної освіти (організація просвітницьких заходів, тренінгів, курсів, семінарів, майстер-класів та ін.);
 • спорту та туризму – організація спортивних та туристичних заходів (змагання, конкурси, марафони, прокладання нових та реконструкція існуючих туристичних маршрутів), популяризація здорового способу життя.
  1. Кількість локальних груп з питань бюджету участі: 25 од. по 1 у кожному районі.
  2. Термін початку прийому проектів: 20 липня щороку.
  3. Термін завершення прийому проектів: 20 серпня щороку.
  4. Терміни оцінки поданих проектів та виставлення їх на голосування:

до 7 вересня щороку.

 1. Термін початку голосування за проекти: 9-00 14 вересня щороку.
 2. Терміни завершення голосування за проекти 17-00 30 вересня щороку .
 3. Термін оприлюднення проектів-переможців: до 31 жовтня щороку.

 

 

ГОЛОВА

ОБЛАСНОЇ РАДИ                                                             О.Ю. Біленький

__________________________________________________________________________________________________________

Додаток 2

до Положення

 

 

 

Аплікаційна форма подання проекту

для реалізації у ______ році

 

Заповнюється посадовою особою

Дата надходження

 

Номер у реєстрі проектів

 

ПІП та підпис особи, що реєструє

 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

 

 1. Назва проекту (не більше 15 слів):

 

 

 

 

 

2. Категорія проекту

 • Безпека та громадський порядок
 • Енергозбереження
 • Навколишнє середовище

 

 • Спорт та туризм
 • Культура та освіта
 • Комунальне господарство

 

3. Локація проекту (район, місто,  селище, село)

 

4. Адреса, назва установи / закладу, будинку

 

5. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат

 

6. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)

 

7. Мета проекту

 

8. Пропоноване рішення розв’язання проблеми і його обґрунтування 

 

 

 

 

9. Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)

 

 

 

10. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

 

11. Ключові показники оцінки результату проекту: економічні (наприклад, збільшення надходжень до бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища, тощо), інші показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації проекту.

 

 

 

12. Орієнтовна загальна вартість проекту

 

13. Очікуваний термін реалізації проекту

 

 

 

 

 

14. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

 

15. Бюджет проекту

 

п/п

Найменування товарів

(робіт, послуг)

Кількість, од.

Ціна за одиницю, грн.

Вартість, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

16.  Гарантійний лист  від органу місцевого самоврядування щодо

       співфінансування та реалізації проекту.

 

 

Зразок

 

 

(реквізити відповідної ради)

 

 

 

 

Голові Полтавської обласної ради

    Біленькому О.Ю

 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

 

Цим листом гарантуємо, що в разі здобуття перемоги проекту

                               (назва проекту) в конкурсі бюджету участі  Полтавської області у             році                        (назва органу місцевого самоврядування)  зобов’язується передбачити у                   бюджеті (місцевий бюджет)   кошти в сумі         для співфінансування даного проекту та його реалізувати у                       році (наступний рік після конкурсного).  

 

 

 

 

 

 

Керівник органу

місцевого самоврядування                               (Підпис та печатка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Інформація про автора проекту

(всі пункти є обов’язковими для заповнення)

 

Прізвище

                      

 

Ім’я

                      

 

По батькові

                      

 

Дата народження (ДД/ММ/РРРР)

       

 

Серія і номер паспорта (або посвідки на проживання)

           

 

Телефон

+380   -    -    

 

Адреса реєстрації

 

Адреса проживання

 

Електронна пошта (якщо ви бажаєте мати електронні повідомлення)

                      

 

Вік

 16–18   19–30   31–40    41–50    51–60    60+

 

Рід занять

  Студент     Працюю     Безробітний      Пенсіонер     Підприємець

 

 

 

 

 

Як ви дізналися про проект?


 • Телебачення та радіо
 • Друковані засоби масової інформації
 • Сайт органів місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Зовнішня реклама
 • Інші інтернет сайти
 • Соціальні мережі
 • Друзі, знайомі


18. Додатки до заявки

 • Копія паспорта або довідки на проживання
 • Бланк підтримки проекту з підписами людей, що його підтримали
 • Бюджет проекту
 • Фото, схема, креслення, що демонструють очікуваний результат

 

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010

№ 2297 – VI  я,

______________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові повністю)

 

даю згоду на обробку моїх персональних даних вказаних в пункті 4 цього бланку-заяви виключно для реалізації Програми «Бюджет участі Полтавської області».

 

________                                                                            __________________

       Дата                                                                                            Підпис

 

Я погоджуюсь з тим, що:

 • заповнений бланк (за виключенням п.16,17 та додатків) буде опубліковано на офіційному сайті Полтавської обласної ради в рубриці «Бюджет участі»;
 • на можливість модифікації, об’єднання проекту з іншими завданнями, а також її реалізації в поточному режимі;
 • можливе уточнення проекту якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи сума для реалізації в ______ році перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.

 

З Положенням про бюджет участі Полтавської області ознайомлений і приймаю умови.

 

____________     

 

 

 

                ___________________________________                            _____________________________                                                             Дата                                                                                                                          Підпис автора                                                                                                   ПІБ автора

 

 

 

 

 

список осіб, які підтримали проект*

 

Я підтримую громадський проект для реалізації у ________ році

Подпись: Назва проекту:</p />
</p><p>

Автор проекту

 

 

 

№ п/п

ПІБ

Серія і номер паспорту

Адреса проживання

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*кількість підписів не може бути меншою 30

__________________________________________________________________________________________________________

Додаток 3

     до Положення

 

Бланк аналізу проекту

 ________________________________________________________

________________________________________________________

(назва проекту)

для реалізації у ______ році

 

Заповнюється посадовою особою

Дата надходження

 

Номер у реєстрі проектів

 

ПІП та підпис особи, що перевіряє

 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

 

 

Аналіз проекту на предмет можливості

або неможливості його реалізації

(заповнює відповідальна особа органу місцевого самоврядування)

 

2.1. Форма проекту  містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту на предмет можливості/неможливості його реалізації. 

   так                                                     

   ні (зазначити чіткі причини) _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

2.2. Запропонований проект належить до повноважень органів місцевого самоврядування

   так                                                     

   ні (зазначити чіткі причини) _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

2.3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам

   так                                                     

   ні (зазначити чіткі причини) _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

2.4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат :

   так                                                     

   ні (зазначити чіткі причини) _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.5. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації:

   приймається без додаткових зауважень

 із зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче формою)

Складові проекту

Витрати за кошторисом

Запропоновані автором проекту

Зміни, внесені при перевірці

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

Загальна сума проекту, пропонована автором,  складає ___________гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована після перевірки, складає ___________ гривень (заповнюється за потреби)

Обґрунтування внесених змін: ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

2.6. Існує необхідність розробки проектно-кошторисної документації проекту за рахунок коштів бюджету _______________________________ ради.

   так                                                     

   ні

 

2.7. Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації  запропонованого проекту:

   позитивний

   негативний (зазначити чіткі причини) _____________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

 

2.8. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з обласного та місцевого бюджетів, в т.ч. на утримання та обслуговування):

   так

 ні (обґрунтування неможливості реалізації заходів протягом встановленого періоду реалізації) _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

2.9. Реалізація проекту не планується на землях або об’єктах приватної форми власності:

   так

   ні

 

2.10. Висновки і погодження/узгодження з іншими структурними підрозділами виконавчих органів місцевого самоврядування, до компетенції яких відноситься реалізація даного проекту, щодо можливості реалізації проекту та можливих додаткових дій, пов’язаних з його реалізацією (наприклад, в частині статусу земельної ділянки, на якій  пропонується реалізувати проекту, отримання додаткових погоджень, дозволів тощо), ситуацій та умов, в яких реалізація проекту може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або місцевих проектів, які стосуються даної земельної ділянки, території або об’єкту. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Обґрунтування/зауваження:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

ВИСНОВОК – в рамках реалізації бюджету участі Полтавської області проект до голосування:

 

   рекомендувати

   не рекомендувати

 

___________                         ________________      _____________________

          (дата)                                            (підпис)                                                 (П.І.Б. керівника

      органу місцевого самоврядування)

__________________

______________________________________________________________________

Додаток 4

до Положення

 

 

Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів бюджету участі Полтавської області

(відповідний звітній період)

 

 

 

 

Реєстр.

номер

Назва проекту, місце розташування

Етап реалізації, заходи з виконання

Обсяг фінансування,

 тис .грн.

Виконані роботи

Отриманий результат

План

Факт

Залишок станом на початок звітного періоду

Найменування pобіт

Вартість, тис. грн

 

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА

ОБЛАСНОЇ РАДИ                                                                                                           О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-19-57, факс (05322) 56-21-70

E-mail: info@oblrada.pl.ua, Web: oblrada.pl.ua, Код ЄДРПОУ 22530614

 

_______________ № ____________                            На №_____________ від _______________

 

 

 

Голові районної ради

 (за списком)

 

З метою впровадження обласної програми «Бюджет участі Полтавської області на 2017–2020 роки» розпорядженням голови обласної ради від 02.06.2017 № 98 «Про затвердження Положення про бюджет участі Полтавської області» було рекомендовано головам районних рад у тижневий термін з дня прийняття цього розпорядження затвердити склад локальних груп з питань бюджету участі, визначити їх місцезнаходження; затвердити місцезнаходження пунктів супроводу бюджету участі та графік їх роботи; забезпечити інформування громадськості з вищевказаних питань.

Просимо Вас провести відповідну роботу та поінформувати обласну раду про вжиті заходи (склад локальних груп з питань бюджету участі та їх місцезнаходження, місцезнаходження пунктів супроводу бюджету участі, графік їх роботи) до 16 червня 2017 року, надіславши інформацію на електронну адресу (info@oblrada.pl.ua).

Телефон для довідок (0532) 56-97-81.

 

Додатки: 1. Розпорядження голови обласної ради від 02.06.2017 № 98 «Про затвердження Положення про бюджет участі Полтавської області» на 1 арк. в 1 прим.

2. Положення про  бюджет участі Полтавської області на 8 арк. в 1 прим.

3. Параметри бюджету участі Полтавської області на 2 арк.
в 1 прим.

4. Аплікаційна форма подання проекту на 9 арк. в 1 прим.

5. Бланк аналізу проекту на 3 арк. в 1 прим.

6. Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів бюджету участі Полтавської області на 1 арк. в 1 прим.

 

З повагою

Виконуючий обов’язки голови обласної ради,

перший заступник голови обласної ради                                Є.М. Холод

 

Дроботенко 56-97-81

 

 

 

Наверх ↑