Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Версія для друкуВерсія для друку

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ _Відділу управління комунальним майном                                         від_13 липня 2017 року № _15                    _________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ Фінансового управління Котелевської районної державної адміністрації від 13 липня 2017 року № 34

(найменування місцевого фінансового органу)

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

1. 4500000              Відділ управління комунальним майном              
          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2. . 4510000              Відділ управління комунальним майном              
          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)

3    . 4510170        Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної   

 ради,районної у місті ради (у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів                                            (КПКВК МБ)                             (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1551100 гривень, у тому числі загального фонду - 1542100 гривень та спеціального фонду - 9000 гривень.

         5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ №1195 від 02.12.16р.,Закон України про місцеве самоврядування, положення про відділ управління комунальним майном

6. Мета бюджетної програми Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне,забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                                                                                   (грн)

             
 

 

 

Nз/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної програми 2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

4510170 

 

Програма  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне, забез печення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

1542100

 

9000 

 

1551100 

 

 

 

 

 

Усього

1542100

9000 

1551100 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми                                                                (грн)

 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

1

2

3

4

5

 

 

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

Програма  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне, забез печення діяльності обласної ради, районної ради,районної у місті ради (у разі її створення),міської,селищної , сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

 

 

 

 

 

Завдання забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

 

 

1

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

чол

Штатний розпис

11,5

 

 

2

 

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих,листів, звернень,заяв,скарг

шт

Журнал вхідної документації

130

 

 

 

 

Кількість заключних угод, додаткових угод,актів

шт

Журнал реєс трації угод

84

 

 

 

 

Площа прибирання приміщень

кв.м.

Поетажні плани

770

 

 

 

 

Кількість об’єктів охорони

шт

Оборотні відомості

2

 

 

 

 

Площа прибирання подвір’я

кв.м.

Експлікація території

3600

 

 

3

 

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника

шт

Журнал вихідної документації

43

 

 

 

 

Кількість заключних угод, додатко вих угод на одного працівника

шт

Журнал реєс трації угод

28

 

 

 

 

Площа прибирання приміщень на одного працівника

кв.м.

Поетажні плани

385

 

 

 

 

Кількість об’єктів охорони на одного працівника

шт

Оборотні відомості

2

 

 

 

 

Площа прибирання подвір’я на одного працівника

кв.м.

Експлікація території

3600

 

 

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

Кошторис видатків

80,5

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2                                                                                                                   (грн)

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

 

 

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   12

13

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника  бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

__С.І.Камнєва______
(ініціали та прізвище)

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

                                                                                 
 

Начальник  фінансового управління Котелевської РДА  __________     ____О.І.Фесак_______
                                                                                                 (підпис)               (ініціали та прізвище)          

Наверх ↑