План проведення та порядок денний засідань колегії районної державної адміністрації на 2018 рік

Версія для друкуВерсія для друку

П Л А Н

проведення та порядок денний засідань колегії районної  державної адміністрації на  2018 рік

 

пп

    Зміст заходу

Обгрунтування необхідності здійснення заходу

 

Відповідальні виконавці

 

І квартал

 

 

Про підсумки економічного і соціального розвитку та виконання бюджету району за  2017 рік.

Підведення підсумків виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2016 рік.

Луговий П.М.,

Фесак О.І.,

Федюн Т.П.

 

Звіт директора Котелевської районної філії Полтавського обласного центру зайнятості Коваленко Світлани Миколаївни про стан справ галузі відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 №667 та від 09.10.2013 №964.

Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 №667 та від 09.10.2013 №964.

Коваленко С.М.

 

Про  виконання Програми щодо запобігання та протидії корупції Котелевської районної державної адміністрації на 2017 рік.

З метою удосконалення антикорупційної роботи.

Луговий П.М.,

Гармаш Н.М.

 

Про підсумки роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації  за 2017 рік.

Закон України «Про звернення громадян».

Бойко О.М.,

Небаба І.І.

 

Про підсумки роботи з кадрами в райдержадміністрації у 2017 році та результати роботи щодо підбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України у 2017 році на заочне та денне відділення і завдання на 2018 рік.

Указ Президента України від 09.11.2000 № 1212/200 «Про Комплексну програму підготовки державних службовців».

Луговий П.М.,

Гризодуб Н.Г.

 

Про підсумки роботи агропромислового комплексу в 2017 році та завдання на 2018 рік.

З метою підведення підсумків роботи та відповідного впливу на покращення господарсько-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

Луговий П.М.,

Лях І.В.

 

 

Про систему надання екстренної, первинної та вторинної медичної допомоги дітям в районі.

Наказ Міністерства охорони здоров’я від 29.11.2002 № 434

Безпалько

С.М.

Міщенко В.В.

 

 

Про стан утримання захисних споруд.

Кодекс цивільного захисту України

Луговий П.М.

Лоханчук М.П.,

Сторожик А.А.,

 

 

Про стан збереження об’єктів культурної спадщини в Котелевському районі.

З метою збереження об’єктів культурної спадщини в Котелевському районі.

Тертишна Т.О.

 

Про стан ви­ко­нан­ня ро­з­по­ря­д­чих ак­тів та до­ру­чень Пре­зи­де­н­та Ук­ра­ї­ни, Ка­бі­не­ту Мі­ні­с­т­рів Ук­ра­ї­ни, центра­ль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, го­лі­в об­л­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції та рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції за 2017 рік. 

 

 

До­ру­чен­ня Пре­зи­де­н­та Укра­ї­ни від 14.05.2010 № 1-1/919 «Про сво­є­ча­с­ність ви­ко­нан­ня ро­з­по­ря­д­чих ак­тів та до­ру­чень Пре­зи­де­н­та Ук­ра­ї­ни».

Бойко О.М.,

Мачушка П.В.

 

Про виконання Закону України «Про позашкільну освіту» в частині залучення учнівської молоді до роботи в гуртках та секціях за інтересами.

Закон України «Про позашкільну освіту»

Назарко І.М.

 

Про виконання плану заготівлі донорства крові на 2018 рік.

Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 р. № 239/95-ВР

Міщенко В.В.

ІІ квартал

 

 

Про підсумки виконання бюджету за   І квартал 2018  року.

 

Підведення підсумків  виконання бюджету за   І квартал 2018  року.

Луговий П.М.,

Фесак О.І.,

Федюн Т.П.

 

Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 03.08.2016 № 259 «Про заходи щодо захисту житлових та майнових прав дітей у Котелевському районі, на 2016-2019 роки»

Розпорядження голови райдержадміністрації від 03.08.2016 № 259 «Про заходи щодо захисту житлових та майнових прав дітей у Котелевському районі, на 2016-2019 роки».

Сідненко Н.П.,

Салівон С.П.,

Гарькавенко І.М.

 

Про роботу в районі щодо соціального захисту ветеранів війни та інвалідів, учасників АТО відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

 

Кравченко

Г.І.

 

Про організацію призову громадян району на строкову  військову службу у 2017 році 

Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу», Постанова Кабінету Міністрів України №352 від 21.03.2002 року «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом»

Луговий П.М.,

Лоханчук М.П.,

Талалай В.В.

 

 

Про соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» .

 

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Кравченко Г.І.

 

 

Про виконання Районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням п’ятої сесії УІІ скликання Котелевської районної ради 20.02.2016 року

Районна програма роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020 роки, затверджена рішенням п’ятої сесії УІІ скликання Котелевської районної ради 20.02.2016 року

Назарко І.М.

 

Про підсумки роботи об’єктів соціальної сфери та житлово-комунальних підприємств району в осінньо-зимовий період у 2017-2018 року та завдання з підготовки до опалювального сезону 2018-2019 року.

З метою аналізу проведення опалювання періоду 2017-2018 роки та визначення завдань з підготовки до опалювального сезону 2018-2019 року.

Луговий П.М.,

Волотковська Л.В.

 

Стан виконання заходів з профілактики занесення  африканської чуми свиней, дотримання режиму біобезпеки  в господарствах  Котелевського району.

Закон України «Про ветеринарну  медицину»

Шевченко О.П.

 

Про стан реалізації Урядової Програми «Доступні ліки».

З метою реалізації Програми.

Безпалько С.М.

ІІІ квартал

 

 

Про підсумки економічного і соціального розвитку та виконання бюджету району за І півріччя  2018 року.

Підведення підсумків  виконання Програми економічного і соціального розвитку району за І півріччя  2018 року.

Луговий П.М.,

Фесак О.І,

Федюн  Т.П.

 

Про підсумки роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації за перше півріччя 2018 року.

Закон України «Про звернення громадян».

Небаба І.І.

 

Про стан ви­ко­нан­ня ро­з­по­ря­д­чих ак­тів та до­ру­чень Пре­зи­де­н­та Ук­ра­ї­ни, Ка­бі­не­ту Мі­ні­с­т­рів Ук­ра­ї­ни, центра­ль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, го­лі­в об­л­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції та рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції за перше півріччя 2018 року. 

До­ру­чен­ня Пре­зи­де­н­та Укра­ї­ни від 14.05.2010 № 1-1/919 «Про сво­є­ча­с­ність ви­ко­нан­ня ро­з­по­ря­д­чих ак­тів та до­ру­чень Пре­зи­де­н­та Ук­ра­ї­ни».

Бойко О.М.,

Мачушка П.В.

 

Про стан підготовки навчальних закладів району до початку 2018-2019 навчального року

З метою організованого початку нового 2018-2019 навчального року

Назарко І.М.

 

Про виконання плану перспективного розвитку Котелевської центральної районної лікарні (вторинний рівень) на 2017 – 2018 роки.

Програма економічного і соціального розвитку  Котелевського району на 2018 рік.

Міщенко В.В.

 

Про виконання ст.12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо  стану проведення профілактичних щеплень населенню району.

Виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо  стану проведення профілактичних щеплень населенню району.

Безпалько С.М.

IV  квартал

 

 

Про підсумки виконання бюджету району за 9 місяців  2018 року.

Підведення підсумків 

виконання бюджету району за 9 місяців  2018 року.

Луговий П.М.,

Фесак О.І,

Федюн Т.П.

 

Про хід виконання районної комплексної Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2012-2018 роки.

Закону України "Про відходи".

Луговий П.М.,

Волотковська Л.В.

 

Про хід виконання Програми запобігання виникненню на території Котелевського району надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та захисту населення у разі їх виникнення на  2016-2020 роки.

Кодекс цивільного захисту України, «Програма запобігання виникненню на території Котелевського району надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та захисту населення у разі їх виникнення на  2016-2020 роки»

Луговий П.М.,

Лоханчук М.П.,

Сторожик А.А.,

Рогуля В.А.

 

Про хід виконання Комплексної програми забезпечення проведення заходів мобілізації, оборони та призову на військову службу до Збройних Сил України в Котелевському районі на 2018-2020 роки

Закони України «Про військовий обов´язок та військову службу», «про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом» (зі змінами)

Луговий П.М.,

Лоханчук М.П.,

Талалай В.В.

 

 

Про організацію призову громадян району на строкову  військову службу у 2017 році 

Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу», Постанова Кабінету Міністрів України №352 від 21.03.2002 року «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом».

Луговий П.М.,

Лоханчук М.П.,

Талалай В.В.

 

 

Про виконання Програми реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Котелевського району на 2016 – 2020 роки

 

Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Котелевського району на 2016 – 2020 роки, затверджена рішенням п’ятої сесії УІІ скликання Котелевської районної ради 20.02.2016 року

Назарко І.М.

 

Про виконання в районі Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в частині соціального захисту ветеранів війни та учасників  АТО.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Кравченко Г.І.

               

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                      О.М. Бойко

 

 

Наверх ↑