Положення про порядок нарахування та сплати земельного податку юридичними та фізичними особами, як складової податку на майно