Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в службі у справах дітей Котелевської райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                Наказ служби у справах дітей
                                                                                                                                                              Котелевської райдержадміністрації
                                        13.04.2011  №27

 

 
ПОРЯДОК
 організації та проведення особистого прийому громадян
в службі у справах дітей Котелевської райдержадміністрації

 

 
І. Загальні положення
 
  1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами служби у справах дітей Котелевської районної державної адміністрації (далі – Служба).
 
  1. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють особистий прийом громадян є:
реалізація положень Закону України "Про звернення громадян" та інших законів, Указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;
сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Служби, відповідно до чинного законодавства.
 
ІІ. Організація особистого прийому громадян
 
 2.1.  Прийом громадян начальником Служби та завідувачем сектору з питань опіки та піклування Cлужби здійснюється у визначені дні та години згідно із графіками, які затверджуються окремим наказом Служби, в приміщенні Котелевської райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: смт Котельва, вул. Жовтнева, 221.
Графіки прийому громадян розміщуються на інформаційному стенді, що знаходиться на першому поверсі Котелевської райдержадміністрації, в доступному для вільного огляду місці, та публікуються у місцевих засобах масової інформації.
          
 
2
2.2. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", проводиться першочергово.
 
2.3. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими
звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.
 
2.4. За бажанням заявника може проводитись попередній запис на особистий прийом до начальника Служби, завідувача сектору з питань опіки та піклування Cлужби за телефоном 2-22-07 або при особистому зверненні громадянина до спеціаліста, відповідального за роботу зі зверненнями громадян.
 
2.5. З метою з'ясування суті питань, визначення посадової особи чи органу, до компетенції яких належить вирішення даного питання, спеціалістом, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян, під час запису на особистий прийом проводиться попередня бесіда із заявниками. При цьому з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові громадянина, місце проживання, до яких посадових осіб чи органів звертався заявник, та яке було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином особисто для обґрунтування свого звернення.
 
2.6. За 2 дні до особистого прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, складаються спеціалістом, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян, та подаються посадовій особі Служби, яка здійснюватиме особистий прийом. 
 
2.7. У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом, спеціалістом, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян, вивчаються архівні матеріали з порушеного питання та готується їх добірка. 
 
2.8. Посадова особа Служби під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
 
2.9. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про 
 
3
результати розгляду громадянинові, на його бажання, надається усна або письмова відповідь. 
 
2.10. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Служби, посадова особа, яка здійснює прийом, пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і по можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо). 
 
2.11. Для забезпечення кваліфікованого розв’язання поставлених громадянином питань, посадова особа може залучати до їх розгляду працівників Служби або одержувати від них потрібну інформацію.
 
2.12. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому керівництвом, здійснюється спеціалістом, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян.
 
2.13. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, реєструються та обліковуються спеціалістом, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян, відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 14 квітня 1997 року № 348.
 
2.14. Посадова особа, яка здійснює прийом, зобов'язана забезпечити прийом усіх громадян відповідно до попереднього запису з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку Служби та визначеного графіком часу. 
 
2.15. За відсутності посадової особи, особистий прийом здійснює посадова особа, яка призначена виконувати її обов'язки. 
 
2.16. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку. 
 
2.17. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються. 
 
 
4
2.18. У разі необхідності посадова особа може попросити заявника показати документ, що засвідчує його особу, або підтвердження повноваження на представництво інтересів іншої особи. 
 
2.19. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності – особою, яка виконує її повноваження.
 
2.20. Посадові особи Служби, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07.02.2008 № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком. 
 
 
Завідувач сектору з питань опіки
та піклування служби у справах
дітей Котелевської райдержадміністрації                                  Т.О. Коваленко
 
 
 
 

 

   

 

                                              

 

 

 

Наверх ↑