Повідомлення про планову діяльність яка підлягає оцінці впливу на довкілля