Про районний бюджет на 2018 рік

Версія для друкуВерсія для друку

 Котелевська РАЙОННА рада

Полтавської області

 

сьоме скликання

двадцята сесія

 

рішення

 

грудня  2017 року 

 

Про районний бюджет на 2018 рік

 

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, статтею 77 Бюджетного кодексу України, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 Визначити на 2018 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 200 844,0 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  195 270,5 тис. грн., доходи спеціального фонду районного  бюджету 5573,5 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 200 844,0  тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету  195 270,5 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 5 573,5 тис. гривень згідно з додатком №2 цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з  додатком №2 до цього рішення.

 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  200,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 120,0 тис. гривень.

 

         5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на  2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;          

нарахування на заробітну плату;                               

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;                                                                        

забезпечення продуктами харчування;                               

оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв;                                                                         

поточні трансферти населенню;                          

поточні трансферти місцевим бюджетам.

       

      6. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих ( регіональних програм) у сумі 1 188,1 тис. грн. згідно додатку №3 до цього рішення.

 

       7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Котелевської районної державної адміністрації отримувати  у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

          - позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

       9. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018рік до

доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

       10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету  на 2018 рік у частині доходів  є надходження, визначені статтею 69¹  Бюджетного кодексу України.

 

      11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71  Бюджетного кодексу України.

 

       12. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету  фінансове управління районної державної адміністрації за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 

             У винятковому випадку за обгрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням районної державної адміністрації погодженим з  постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

        13. Районна державна адміністрація  може приймати рішення щодо розподілу та  перерозподілу обсягів трансфертів з державного  бюджету та інших місцевих бюджетів у період між сесіями районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

 

         14. Дозволити начальнику фінансового управління районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

        15. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

        16.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління районної державної адміністрації, контроль за його виконанням - на постійну комісію районної ради з питань бюджету і фінансів та соціально-економічного розвитку.      

    

 

 

 

Голова районної  ради                                                                В. ТИМОШЕНКО

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

 

 

Наверх ↑