Про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та органах місцевого самоврядування за 2017рік.

Версія для друкуВерсія для друку

 

За 2017 рік до райдержадміністрації надійшло 2713 документів, з них з облдержадміністрації 1206: 126 розпоряджень, 41 доручення голови облдержадміністрації. Взято на контроль  742 документа.

Упродовж звітного періоду підлягало виконанню 1701 документ вищих органів влади, що на 382 більше, ніж за ана­ло­гі­ч­ний пе­рі­од 2016 ро­ку. Аналіз виконання документів, що надійшли до райдержадміністрації свідчить, що завдяки щоденному моніторингу виконавської дисципліни у структурних підрозділах райдержадміністрації  протягом року не порушено терміни виконання документів. Проте залишається тенденція щодо подання документів на підпис керівництву та їх реєстрацію в останній день строку виконання документів.

         Вибірковий аналіз виконання розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації та листів структурних підрозділів облдержадміністрації, в яких ставилися завдання районній державній адміністрації, засвідчив про вчасне інформування згідно встановлених термінів. Усі питання, які рекомендовано розпорядженнями голови облдержадміністрації, розглянуто на засіданнях колегії райдержадміністрації.

Завдяки існуючій системі контролю в загальному відділі апарату райдержадміністрації в такій формі, як надання щомісячних письмових переліків виконання документів, щотижневому нагадуванні в письмовій чи усній формі або в телефонному режимі, робота щодо вчасного контролю за виконанням документів дає можливість оперативно запобігати зривам термінів виконання даних документів.

         За 2017 рік для розгляду до райдержадміністрації надійшло 24 депутатських звернень, що на 8 звернень більше ніж за 2016 рік. Депутатські звернення розглянуто в терміни, визначені чинним законодавством та надані відповіді.  

Протягом року го­ло­вою рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції ви­да­но 369 ро­з­по­ря­джень, з них взято на контроль – 69.

На щотижневих нарадах та розширених засіданнях колегії райдержадміністрації було дано 320 доручень голови райдержадміністрації, з них – 318 виконано у визначені терміни, виконані частково 2 (щодо своєчасного та ефективного використання коштів субвенції обласного бюджету на будівництво артезіанської свердловини в смт. Котельва, Котелевською селищною радою, п.4 доручення даного на нараді 31 жовтня 2017 року), (по створенню соціального гуртожитку для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, п.4 доручення даного на нараді у го­ло­ви ра­йон­ної дер­жа­в­ної ад­мі­ні­с­т­ра­ції 14 листопада 2016 року, Котелевською селищною радою)

Відповідно до  планів роботи райдержадміністрації протягом звітного періоду головним спеціалістом загального відділу апарату райдержадміністрації (з питань контролю) вивчався  стан роботи з документами, надавалася методична та практична  допомога у веденні діловодства та з питань організації контролю за виконанням документів, дотримання термінів виконання контрольних документів, правильності оформлення, проходження та зняття з контролю документів в управліннях та відділах райдержадміністрації.

Питання підвищення рівня виконавської дисципліни в управліннях і відді­лах райдержадміністрації заслуховувалось на розширеній колегії райдержадміністрації 02.03.2017, 25.07.2017 та на нарадах у голови райдержадміністрації 06.02.2017, 07.03.2017, 04.04.2017, 05.05.2017, 06.06.2017, 07.08.2017, 19.09.2017, 03.10.2017, 12.12.2017.

Аналіз стану виконавської дисципліни за підсумками 2017 року засвідчив, що структурні підрозділи райдержадміністрації, сільські та селищні голови здійснюють заходи, спрямовані на поліпшення управлінської діяльності, зміцнення виконавської дисципліни, але вони є недостатніми і потребують удосконалення.

Пропозиції щодо усунення недоліків та забезпечення належного виконання завдань, визначених розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації:

1.Звернути увагу голів селищної та сільських рад на підвищення рівня організаційної роботи з виконання розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, відповідності змісту поданих інформацій завданням, які визначені розпорядчими документами, відпрацювати чітку систему взяття документів на контроль та дотримання термінів їх виконання.

2.Головному спеціалісту загального відділу апарату райдержадміністрації Мачушці П.В.:

щомісячно до 5 числа інформувати голову районної державної адміністрації про хід виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;

щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним, готувати перелік контрольних документів, про виконання яких необхідно подати інформацію облдержадміністрації;

щокварталу готувати проекти розпоряджень голови райдержадміністрації про зняття з контролю або продовження термінів виконання окремих розпоряджень голови райдержадміністрації;

надавати структурним підрозділам районної державної адміністрації, територіальних органів міністерства та відомств України в районі, сільським, селищній радам методичну допомогу щодо вдосконалення роботи з документами, організації контролю за їх виконанням.

3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України в районі, інших центральних органів виконавчої влади, сільським, селищному головам:

звернути увагу на фактичний стан виконання завдань, передбачених розпорядженнями і дорученнями голови райдержадміністрації та на підготовку відповідних документів для зняття з обліку виконаних у повному обсязі розпоряджень голови райдержадміністрації;

вчасно та якісно в повному обсязі забезпечувати виконання завдань, які визначені актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, запитами і зверненнями народних депутатів України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації;

щомісячно до 5 числа подавати аналіз фактичного стану виконання завдань, визначених розпорядженнями і дорученнями голови райдержадміністрації, головному спеціалісту загального відділу апарату райдержадміністрації;

щоквартально до 25 числа останнього місяця кварталу подавати звіти про виконання завдань визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, запитами і зверненнями народних депутатів України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації головному спеціалісту загальний відділу апарату райдержадміністрації.

Наверх ↑