Про затвердження Умов конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Котелевського району

Версія для друкуВерсія для друку

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту
«Про затвердження Умов конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Котелевського  району»

1.    Вид та назва регуляторного акту: Проект розпорядження голови Котелевської райдержадміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Котелевського району».

2.    Виконавець заходів з відстеження: Відділ економічного розвитку та фінансового забезпечення управління агропромислового та економічного розвитку Котелевської райдержадміністрації Полтавської області.

3.    Цілі прийняття акту:  Забезпечення якісної підготовки та організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшення передумов для корупційних дій, забезпечення прозорості проведення конкурсу та контроль щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах.

4.    Тип відстеження: Базове.

5.    Строк виконання заходів: Базове відстеження здійснювалось з 10.06.2019 по 10.07.2019.

6.    Метод одержання результатів відстеження: Статистичний.

7.    Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акту: Відстеження результативності проекту регуляторного акта здійснювалось з урахуванням пропозицій, які висловлювали громадські організації, суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією пасажирських перевезень та населення. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень проекту акта – високий; повідомлення про оприлюднення та проект розпорядження розміщено на офіційному сайті районної державної адміністрації, тобто в установленому порядку.

8.    Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту: Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання, які проваджують господарську діяльність в сфері організації пасажирських перевезень. Результативність від впровадження регуляторного акта визначається наступними показниками:
-    кількість суб’єктів господарювання (перевізників), які мають досвід у здійсненні перевезення пасажирів;   
-    кількість проведених конкурсів з перевезення пасажирів на внутрішньо районних автобусних маршрутах загального користування;
-    кількість звернень громадян щодо надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
-    кількість автобусів, залучених до перевезення пасажирів на маршрутах;
-    кількість укладених договорів з авто перевізниками;
-    кількість порушень при здійсненні перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.
           
9.    Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей: Результатом впровадження регуляторного акта є виконання вимоги Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо: покращення якості пасажирських перевезень; безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом; створення конкурентного середовища; підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів; забезпечення виконання соціально значущих перевезень.
   Вищезазначений регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та     зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України.
   Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу інформації зацікавлених підприємств (організацій), зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, статистичної інформації, а також вивчення громадської думки.
   Повторне відстеження здійснюватиметься через 1 рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні із базовим відстеженням.
   Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.
    За результатами базового відстеження результативності проекту регуляторного акта «Про затвердження Умов конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Котелевського району» можна зробити висновок, що він відповідає вимогам діючого законодавства України та не потребує внесення змін чи доповнень.
 

Наверх ↑