Пролонгація договору оренди землі

Версія для друкуВерсія для друку

Пролонгація договору оренди землі

 

Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою.

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору.

По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі), що регулюється статтею 33 Закону України «Про оренду землі».

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений договором, але не пізніше ніж за місяць. У разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це спадкоємця земельної ділянки протягом місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку.

До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди. Така додаткова угода має бути укладена сторонами в обов’язковому порядку у місячний строк. Разом з тим, при поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.

Відповідно до ч. 8  ст. 33 Закону України «Про оренду землі»  передбачено обов’язковість пролонгації договору оренди (відновлення на той самий строк і на тих самих умовах) за відсутності заперечень орендодавця протягом одного місяця після закінчення строку договору і не вимагає наявності рішення орендодавця на поновлення договору оренди землі. Необхідна згода орендодавця як сторони за договором вважається отриманою за відсутності його письмових заперечень протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору, тобто шляхом вчинення ним дії - бездіяльності (мовчазна згода) відповідно до ч. 3 ст. 205 Цивільного кодексу України.

Договір оренди є поновленим на підставі таких юридичних фактів, зокрема:

а) орендар продовжує користуватися виділеною земельною ділянкою;

б) орендар належно виконує свої обов’язки за договором , а саме своєчасно та у повному обсязі сплачує оренду плату;

в) відсутній письмовий лист-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди;

г) орендарем направлено орендодавцю додаткову угоду про поновлення договору оренду.

Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі. Якщо протягом місяця від орендодавця не надійде лист про заперечення, договір вважається поновленим на той же строк.

Відмова, а також наявне зволікання в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржені до суду.

Нагадуємо, що реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни зможуть, звернувшись до Котелевського бюро правової допомоги, яке працює за адресою: селище Котельва, вул. Полтавський шлях, 235, тел. (05350) 22 9 12.

 

 

 

Наверх ↑