Система обліку публічної інформації в Котелевській райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

 

Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні апарату райдержадміністрації підлягають обов’язковій реєстрації та обліку. В апараті райдержадміністрації запроваджується система автоматизації діловодства та документообігу(СЕДО).

Всі документи в апараті райдержадміністрації формуються протягом року в хронологічному порядку у діловодні справи за зведеною номенклатурою справ. Зведена номенклатура справ складається з урахуванням структури апарату райдержадміністрації та погоджується в установленому порядку з Державним архівом Полтавської області. Більша частка документів зберігається у загальному відділі апарату райдержадміністрації.

В апараті райдержадміністрації визначено спеціальне місце для організації доступу запитувачів до системи обліку інформації. Для цього необхідно звернутися до відповідальних працівників загального відділу апарату райдержадміністрації (кабінет 13.1, телефон (05350) 2-12-70).

За змістом інформація, якою володіє апарат райдержадміністрації, поділяється на такі види:

правова інформація (інформація, яка міститься у законах України, указах Президента України, постановах, розпорядженнях Кабінету Міністрів України, наказах міністерств та інших відомств України)

інформація про фізичну особу (інформація про працівників розпорядника інформації та керівного складу структурних підрозділів райдержадміністраці)

інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна та службова)

інші види інформації (інформація, яка міститься в розпорядчих актах, дорученнях, протоколах, листах, інформаціях надісланих до центральних органів влади, місцевих органів влади, інших суб’єктів і отримана від них та внутрішніх документах, створених в процесі діяльності розпорядника інформації). 

 

Реєстр публічної інформації Котелевської райдержадміністрації

Наверх ↑