Звіт про діяльність КНП Котелевська ЦРЛ за І кв 2019 року

Версія для друкуВерсія для друку

Звіт

про діяльність КНП Котелевська ЦРЛ за І кв 2019 року

 

Станом на 01.04.2019 року галузь охорони здоров’я району має таку структуру:

- КНП Котелевська центральна районна лікарня (поліклініка та стаціонарні відділення) – надає кваліфіковану допомогу вторинного рівня;

- Комунальний заклад «Котелевський Центр первинної медико – санітарної допомоги», до складу якого ввійшли 7 амбулаторій загальної практики / сімейної медицини та 16 фельдшерсько – акушерських пунктів.

Повністю збережена мережа лікувально – профілактичних закладів та необхідний кадровий потенціал. Всі заклади акредитовані.

Протягом І кварталу 2019 року діяльність КНП Котелевська центральна районна лікарня була направлена, в першу чергу, на розвиток охорони здоров’я материнства і дитинства, удосконалення вторинної допомоги, профілактику соціально – значущих хвороб, раціональне використання наявних ресурсів та надання населенню району кваліфікованої медичної допомоги вузькопрофільними фахівцями.

В районі проведено ряд комплексних заходів, спрямованих на покращення показників здоров’я населення.

З консультативною метою, а також для наближення медичної допомоги до сільських жителів працює виїзна бригада фахівців ЦРЛ. За 3 місяці 2019 року здійснено 3 виїзди, проконсультовано 118 хворих.

За останні роки демографічні показники зазнали багатьох, в основному негативних, змін, які мали своє відображення на формуванні чисельності та статево – вікової структури населення району. Якщо на початку 90х років чисельність району перевищувала 23 тис., то на сьогоднішній день становить 19 417 осіб, причому працездатного з них 11 128, а працюючого 5 230 осіб. Кількість дітей  - 3 309, осіб дітородного віку – 12 329, старших за працездатний – 3 645, що у відсотковому співвідношенні складає 17,0:57,3:18,7, тобто на 100 дітей у віці 0-15 років припадає 164 особи пенсійного віку. Частка осіб 60 років і старше становить 24,6 %, що за класифікацією відповідає високому рівню демографічної старості населення. Тип вікової структури населення району має регресивний характер. Взагалі така ситуація характеризується, в основному, низьким рівнем народжуваності та високою смертністю, а також міграцією населення у міста, що призводить до його негативного приросту.

Рівень народжуваності протягом І кв. 2019 року - 37 і склав 1,9 на 1000 населення проти 35, 1,8 на 1000 населення за аналогічний період 2018 року (народилось  дітей - 37, у 2018 – 35), в той час як рівень смертності зріс на 2,9 % і склав 17,2 (339 чол.) на 1000 населення проти 16,7 (330 чол.) у 2018 році. Загальний рівень смертності перевищує рівень народжуваності на 51,2 %. Поряд із тим показник смертності осіб працездатного віку знизився на 2,1 % і склав 4,6 на 1000 населення працездатного віку у 2019 році проти 4,7 за 2018 рік. Причому смертність чоловіків працездатного віку (11 особи) у 2019 році (всі особи працездатного віку які померли - чоловіки).

 

Окремо зупинимося на показниках основних служб.

 

Аналіз надання амбулаторно – поліклінічної допомоги.

Обсяг надання населенню допомоги лікарями  ЦРЛ складає                                1,4 відвідувань на 1 мешканця в амбулаторно – поліклінічних умовах , причому кількість профілактичних відвідувань на 1 мешканця складає 1,2. Виконання функції лікарської посади в поліклініці 137,9 %, недовиконання функцій лікарської посади – психіатр  85 % від плану та ендоскопіст 36 % від плану.

Аналіз тимчасової та стійкої втрати працездатності відмічається зниження показника первинного виходу на інвалідність  серед працездатного населення і складає 58,4 на 10000 працездатних (проти 61,6 у 2017 р.) та ріст  показника первинного виходу на інвалідність  серед дитячого населення  до 27,1 проти  20,6  в 2017 році.

 

Онкологічна служба.

Головним засобом профілактики та ранньої діагностики доброякісних і злоякісних пухлин являються онкопрофогляди.

Щоквартально проводиться аналіз рейтингових показників – дорічної летальності онкохворих, виявлення занедбаних форм онкологічних хвороб та раків візуальних локалізацій по району, в цілому так і по сільському населенню зокрема.

За І квартал 2019 року  профоглядами охоплено 35,1% (36,5 в  2018 році) населення, з них чоловіків – 48,4 % (48,7 %), жінок – 23,%  (25,5%), цитологічно оглянуто  60,5% (62,1 %) жінок.

Проведено кольпоскопій 22 (11); раку шийки матки не виявлено, флюорографій 2040 (2197 в 2018 році), не виявлено  рак легень ; фіброгастроскопій 73 (74 в 2018 році) не виявлено рак шлунку; проведено УЗД досліджень 518 (1559 в 2018 році), виявлено 2 раки, 98 передракових захворювань (124), мастопатій 5.

На 01.04.2019 року на диспансерному обліку знаходиться онкохворих  378 (379), виявлено 14 (9) первинних онкохворих. В ІУ стадії виявлено  3  проти 3 чол., в 2018 році.  Візуальний рак в ІУ стадії   - 0  проти 1. В ІІІ ст. візуальних –  3 (15%),  проти 1  в 2018 році .  При профоглядах виявлено онкохворих – 3 проти 1  в 2018 році. Померло від онкохвороб 10 проти 10 в  2018 році.

Захворюваність на 100 тисяч населення складає  72,1 проти 45,9 в              2018 році. Дорічна летальність складає  12,1 % (7% в 2018 році). 

Визнано інвалідами вперше   за І квартал 2019 рік    – 1 чоловік. Тимчасова непрацездатність внаслідок онко захворювання 5 проти 3 у 2018р.

Діагностика онкологічних хвороб в ЛПЗ району виконується згідно стандартів. Всі первинні хворі (транспортабельні) в обов’язковому порядку направляються в ООД для проведення спеціального лікування.

Хворі в термінальній стадії при бажанні родичів госпіталізуються  в стаціонари  ЦРЛ для надання симптоматичного  лікування. При бажанні хворого залишитись  вдома організовується для конкретного хворого стаціонар вдома(сумісно з сімейним лікарем).

На виконання постанови КМ України від 17.08.1998 року за № 1303 „Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів”  безкоштовно забезпечено знеболюючими препаратами  на суму – 1054 грн

В стаціонарах ЦРЛ проліковано 5 (7) онкохворих.

 Щомісячно проводяться заняття з фельдшерами , на які виносяться теми профілактики та діагностики злоякісних пухлин.

На дану тематику читаються лекції на підприємствах та організаціях району. Надрукова стаття на онко тематику в районній газеті.

           

Пропозиції по покращенню роботи онкологічної служби:


  1. Забезпечити проведення роз`яснювальної роботи лікарями всих профілів серед населення щодо своєчасного проходження онкопрофоглядів, самообстеження шкіри, порожнини рота, молочних залоз.

КНП Котелевська ЦРЛ                                                  КНП «Котелевський ЦПМСД»


  1. Збільшення числа онкопрофоглядів за рахунок тподвірних обходів і цитологічного обстеження жінок силами зав. ФАПів і сімейними лікарями.

  2. Всестороннє обстеження хворих різних профілів з метою раннього виявлення злоякісних новоутворень.

КНП Котелевська ЦРЛ                                                    КНП «Котелевський ЦПМСД»

 

Лікар-онколог                                  Т.А.Березка

 

 

 

 

 

 

Хірургічна служба.

Об’єм надання амбулаторної хірургічної допомоги знизився: у 2018році прийнято 2704 хворих проти 2331 у 2019році. Із них дітей – 183 у 2018 році проти 177 у 2019році. Дорослих прийнято 2521 у 2018 році проти 2154 у 2019 році. Викликів хірурга додому 45 у 2018 році проти 30 у 2019 році. Хірургічна активність становить 32% у 2018 році проти 44,4% у 2019 році. Показник кількості операцій на одного лікаря склав 35, в тому числі планових операцій – 21.

 

Райхірург М.Є.                                        Старокожко

 

 

 

Акушерсько-гінекологічна служба .

Пріоритетним напрямком роботи даної служби являється проведення диспансерного нагляду за вагітними та оздоровлення гінекологічних хворих. 

На постійному контролі стан нагляду за вагітними. За І квартал 2019 року  взято на облік по вагітності 28 жінки , з них до 12 тижнів – 23 , що становить 81,2  %.Сімейний лікар


Взято на облік всього


В т.ч. до 12 тижнів


Яковенко Т.І.


3


3/ 100%


Гета В.А.


4


3/ 75%


Деревки  АЗПСМ Стрілець В.Г.


4


2/ 50%


Милорадово  АЗПСМ Стрілець В.Г.


1


1/ 100%


Чепурна О.М.


2


2/ 100%


Безпалько С.М.


4


4/ 100%


Ющенко Д.А.


1


0


Гончар Н.М.


2


2/ 100%


Олефіренко Р.С.


2


2/ 100%


Яценко В.І.


2


2/ 100%


Ручиця О.В.


3


2/ 66,6%


Разом


28


23 / 81,2 %

 

 Рівень охоплення вагітних двохразовим УЗД – скринінгом –  91,8 %       ( проти  94,2 % в 2018 році). Обстеженням на ВІЛ охоплено 94,5  % вагітних проти 100% в 2018 році .

Допологовий патронаж по району проводять сімейні лікарі та завідувачі ФАПами.

З метою виявлення патології шийки матки в лікувальному закладі району проводяться  онкопрофогляди жіночого населення. Проведено аналіз стану онкопрофоглядів жіночого населення в розрізі амбулаторій ЗПСМ за    І квартал 2019 року  :

 АЗПСМ


Підлягало жінок

Абс.число


Оглянуто жінок  

Абс.ч. /%


Цитологічно обстежено Абс.ч. /%


В.Рублівська АЗПСМ


1078


244/22,6%


172/70,4%


Більська АЗПСМ


380


116/30,5%


89/76,7%


Деревківська АЗПСМ


319


63/19,7%


42/66,6%


Милорадівська АЗПСМ


506


78/15,4%


47/60,2%


Котелевська АЗПСМ № 1


2425


648/26,7%


486/68,8%


Котелевська АЗПСМ № 2


690


203/29,4%


134/66,0%


Котелевська АЗПСМ № 3


2513


475/18,9%


350/82,0%


Разом по району


7911


1827 / 23,1 %


1320 / 72,2 %

 

 

Поновлено списки жінок  з захворюваннями при яких вагітність та пологи загрожують життю, списки жінок, які опинились у складних життєвих обставинах, списки малозабезпечених жінок, списки молоді 18 – 20 років. Списки  даних цільових груп населення погоджені з сільськими головами та соціальними службами району.

 З 1 січня 2019 року проведено перепис жіночого населення,  жінок фертильного віку  в 2018 році – 4083 , в 2019 році - 3489 .

Станом на 01.04.2019 року на обліку перебуває:

- 34 жінки з екстрагенітальною патологією з них 20 жінкам (74,1 %) призначена контрацепція ( в тому числі ВМС – 1 жін.; ОК – 2 жін.; презервативи - 17 жінкам ),(7 жінок не живуть статевим життям)

- жінки 18-20 років 233 чол., з них призначена контрацепція                       104 жінкам – 44,6  % (    ОК – 2 жін., презервативи – 102 жін.),

-багатодітних жінок – 143 ( 7 -хірургічна стерилізація ), з них 51 жінкам – 37,5 %   призначена контрацепція (ВМС – 22 жін., ОК – 2 жін., презервативи – 27 жін . ),

- малозабезпечених жінок – 54 , призначена контрацепція 16 жінкам – 29,6 %   ( ВМС – 4  жін., ОК- 2, презервативи-10 );

-особи, що опинилися в складних життєвих ситуаціях – 12 жін. (1-хірургічна стерилізація ) .

Робота по профілактиці небажаної вагітності: рівень контрацепції на               1 тисячу жінок  фертильного віку складає 368,2 %о проти 324,5 %о за І квартал 2018 року  (обласний показник 340), показник рівня абортів на 1 тисячу  жінок фертильного віку склав 3,1 проти 1,22 за І квартал 2018 року  .                                             

 У всіх підрозділах лікарні, що надають допомогу матерям і дітям створені умови, що відповідають сучасним вимогам .

 Загальна кількість пологів по району за І квартал 2019 року - 37  проти 35  за І квартал 2018 року .

 Регулярно проводиться теоретична та практична підготовка медичного персоналу з сучасного ведення лактації та грудного вигодовування. Ефективно функціонує «Школа відповідального батьківства», де з вагітними жінками та членами їх сімей  проводяться лекції, бесіди та практичні заняття по підготовці до пологів.  Проведено 112 бесід (2018 р. - 117  ) , індивідуальних консультацій – 111 (2018 р. – 125 ), випущено санбюлетенів - 1 (2018 р. -1).

 

 

 

  Районний акушер – гінеколог                Старокожко О.М.

 

 

 

По педіатричній службі

Робота по наданню медичної допомоги дітям проводилась в цілому задовільно. На території району не відмічалось суттєвих спалахів інфекційних захворювань, випадків запущених хвороб летальності в стаціонарі.

                Демографічні показники

На 1.04.19р. в районі проживає 27772820( проти 2820 в минулому році.) дітей віком до 15 років, 532 (531) підлітки,  дітей 1 року життя –137 (143).

Кількість дітей що відвідують дитячі дошкільні заклади – 701 (693), школярі –1649 (1651); неорганізованих дітей –427 (476)  Загальна кількість дітей до 18 років постійно знижується .

                          Робота дитячого відділення.

        Згідно додатку 1 до наказу Котелевської ЦРЛ від 27.12.2010р. № 338 положення про стаціонарні відділеня ЦРЛ дитяче відділеня є структурним підрозділом районної лікарні, і забезпечує надання стаціонарної допомоги згідно профілю роботи. Розрахункова площа приміщень відділення відповідає нормативним вимогам , Завданнями відділення є: надання кваліфікованої стаціонарної лікувально- діагностичної допомоги, забезпечення надання невідкладної допомоги, своєчасне скерування пацієнтів на вищій рівень надання медичної допомоги, згідно з визначеними рівнями надання стаціонарної допомоги., організація та забезпечення спеціалізованої консультативної допомоги. Перебування в стаціонарі регламентоване правилами внутрішнього розпорядку, дотриманням вимог програми «Лікарня доброзичлива до дитини» . Відділення розташоване на ІІІ поверху трьохповерхової будівлі, капітальний ремонт проведений в 2008р, відповідає санітарно – гігієнічним вимогам. Мається 11 палат, з них 5 палат на 1 ліжко, для маленьких дітей, 5 палат на 2 ліжка , 1 палата на 3 ліжка, мається палата для надання невідкладної допомоги, маніпуляційна, ординаторська. Столова, два холи, кабінет лікувальної фізкультури, та кабінет фізіотерапевтичних процедур, допоміжні приміщення. Відділення  повністю забезпечане твердим і мяким інвентарем,  на піріод підйому респіраторних інфекцій має можливість розширити відділення на 5 ліжок. Мається повний набор медікаментів для надання невідкладної допомоги, Пільгові категорії дітей (інваліди, діти учасників АТО та ін.) ліками дозволеними закуповуватись за державні кошти забезпечувались  безкоштовно .

                       Кадри

                       Середнім медичним персонало відділення укомплектоване повністю. Лікар один. В ЦРЛ працює один педіатр. Крім консультацій дітей в стаціонарах ЦРЛ та амбулаторного прийому  в його обов’язки входить робота в стаціонарі на 16 ліжок  та ургентація в неробочий час. В звязку з відсутністю підміни мається значна трудність організації допомоги дітям  при наданні відпустки лікарю, та впливає на його роботоспособність при великій кількості аргентних викликів. 

                                  Структура захворюваності.

             Не дивлячись на те, що віділення вважається соматичним близько  90%. хворих дітей це ГРВІ та його ускладнення, бронхіти, зхапалення легень, синусіти, лярінгіти. На протязі року лікувались діти з неінфекційними захворюваннями кишково-шлункового тракту, серцево – судинної системи, алергічними захворюваннями, то що.

      

 Робота стаціогару    

 рік


ліжок


Проліклвано хворих


З них до 1р


1 – 3р.


3 - 14р


Середній термін перебування


Виконання плану л\д


2015


16


529


131


226


174


9,6


93,5%


2016


16


670


147


193


323


8,6


106%


2017


21


574


89


200


285


7,6


81,9%


2018 (1кв)


21


176


37


43


93


7,3


94,3%


2019 (1кв)


16


116


17


31


68


7,3


62,5%

 

Рости та спади захворюваності повністю корелюються з ростами та спадами захворюваності на гострі  респіраторні вірусні інфекції  дітей в районі. Значне зменшення виконання плану ліжко днів за 2017р пов’язане із збільшенням ліжок у відділенні.Зменшення пролікованих хворих за 1кв 2019 повязане зі зменшенням  захворюваності на ГРВІ  та більш активною роботою по лікуванню дітей сімейними лікарями.

 

 

                                       Педіатр ЦРЛ                            О.М.Кухарев

 

По терапевтичній службі.

Особливої уваги заслуговує серцево  – судинна патологія, яка поширена у 1 /2 населення району і майже в 2/3 являється причиною смерті.

Показники  розповсюдженості хвороб системи кровообігу склали 5984,6 на 10 тисяч населення (5986,1 в 2018 році ); ГХ складає 768,8 на  10 тисяч населення ( в 2018 році –2764,9  ), стенокардії – 932,4 (проти 930,9   в 2018 році),  ЦВХ – 775,7  (проти 727,9  в 2018 році), ІХС – 2231,1 ( 2261,5 в 2018 році).

Покращилася робота по виявленню нових випадків гіпертонічної хвороби, стенокардії, цереброваскулярної хвороби: захворюваність в 2019 році склала (на 10 тисяч населення): ГХ – 49,0 (проти 38,8 в 2018 році), стенокардією – 6,8 (проти 5,5) ЦВХ – 15,5  (проти 12,3).

За І квартал 2019 року відмічається зниження  захворюваності на гострий інфаркт міокарду до 1,2 на 10 тисяч дорослого населення, проти 2,4 в     2018 році. Внутрічерепних крововиливів не було, проти – 2,4 в 2018 році та рівень захворюваності на інфаркт головного мозку  до 14,2 проти 6,1 в 2018  році.  Питома вага хворих з ГПМК доставлених до 3-х годин з моменту захворювання склала  16,6 (проти   35,2 % в минулому році).

В І кварталі 2019 року 2 хворим проведено коронарографічне обстеження – 1,2 на 10 тисяч населення (2,4 в 2018 році).

За результатами статистичного аналізу відмічається збільшення показника смертності від захворювань системи кровообігу до  4401,7 на                   100 тисяч дорослого населення (проти 394,8 в 2018 році) в тому числі смертність від ЦВХ знизилась і становить 68,2 проти 74,0 в 2018 році,зросла смертність від ІХС 360,0 до 289,9 в 2018 році. Загалом смертність від хвороб органів дихання серед дорослого населення складає 6,2 на 100 тис. населення. Розповсюдженість цукрового діабету в районі складає 292,9 на 10 тисяч населення (проти 290,8  в 2018 році, обласний показник 351,2). Захворюваність на цукровий діабет в 2019 році склала 20,2 на 10 тисяч населення, проти 20,3 в минулому році. З 30 вперше виявлених хворих – при профоглядах виявлено 8 –23,5%. Скринінгове дослідження населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету проведено 210 особам в умовах КНП Котелевська ЦРЛ , позитивний результат виявлено у 8 випадках – 3,8 %. Інсулінотерапію отримують 87 хворих –15,2% від загальної кількості хворих на цукровий діабет. Забезпечення інсулінами хворих до 01.04.2019 року. На пільгове амбулаторне забезпечення пероральними цукрознижуючими препаратами хворих на цукровий діабет  2,4  тис.грн.

 

Фтизіатрична служба.

         Захворюваність на туберкульоз залишається на рівні минулого року.             За 3 місяці 2019 року  зареєстровано 1  випадок вперше виявленого туберкульозу, що становить 5,1 на 100 тис. населення.              За аналогічний період 2018 року  був теж 1 випадок вперше діагностованого туберкульозу та 2 рецидиви.

Випадків смертності за поточний період цього року не було.

Провідним методом діагностики туберкульозу залишається флюорографічне обстеження. За 3 місяці обстежено 2418 осіба, що складає   23.1% від плану на 2019 рік. За 3 місяці 2018 року 2576 (22%).

Групи ризику обстежено 264 особи, що становить – 15%. За 3 місяців     2018 року – 262 ( 15%).

           Профілактичний огляд дитячого населення на туберкульоз проводиться за допомогою туберкулінової проби, план на 2019 рік становить 1409 дітей. У 2019 році охоплено туберкулінодіагностикою 77 дітей, що становить 5,4%.За аналогічний період 2018 року туберкулінодіагностику проведено 222 дітям – 10.4%. Випадки захворювання на туберкульоз серед дітей та підлітків не зареєстровано.

Охоплено бактеріоскопічним обстеженням 30 особи, виконано 51 дослідження, не виявлено позитивних мазків. За аналогічний період 2018 року обстежено 34 особи, проведено 59 дослідження ,з яких виявлено 2 позитивних результати (у 1 особи).

За І квартал 2019 року надане амбулаторне контрольоване лікування        5 хворим.

Медичними препаратами туб кабінет забезпечений в повному обсязі.

 

Районний фтизіатр                                  Руденко В.В.

 

 

Інфекційна служба.

За І квартал 2019 рік зареєстровано: 3 випадки гострих кишкових інфекцій, 1 випадок хр. гепатиту зумовленого ВГС та 1 випадок хронічного гепатиту зумовленого ВГВ,  кору – 0 випадки,  841 випадки ГРВІ.

Розповсюдженість ВІЛ – інфекції по району складає 51,5 на 100 тисяч населення, зареєстровано 8 випадків, (проти 51,5 в 2018 році, зареєстровано 1 померлий від ВІЛ асоційованого захворювання. Протягом поточного періоду проведено 150 обстежень на ВІЛ - інфекцію (в т.ч. вагітним - 76, в кабінеті «Довіра» - 22, по клінпоказниках – 6, донорів - 46 ), в 2018 році  проведено 9 обстеженнь на ВІЛ - інфекцію (в т.ч. вагітним - 73, по клінпоказникам - 5, в кабінеті «Довіра» - 33).

 

 

 

 

По лабораторній службі

За звітний період в клініко-діагностичній лабораторії було зроблено 99826 досліджень ( 2018 році – 91519).

В структурі лабораторних досліджень переважають загально-клінічні дослідження 31,0

( 2018р –  38,5 )

Питома вага гематологічних досліджень склала 37,0  ( 2018р – 32,4);

біохімічних досліджень – 25,0  ( 2018р – 20,9)

Укомплектованість лікарями становить 50 %, лаборантами – 100 %. Всі лаборанти мають вищу кваліфікаційну категорію.

Показник кількості досліджень виконаних на одну особу, що вибула із стаціонару становить – 33,1 ( 2018р – 29,9).  Кількість досліджень виконаних на 100 амбулаторних відвідувань склала – 172,0 ( 2018р – 143,5 ).

За   1 квартал 2019 року в КДЛ виконано 51 бактеріоскопічних досліджень мокротиння на КСП +,  з них 0 позитивних, показник виявлення склав – 0 %.

Реакцій на сифіліс РМП зроблено - 2276, з них позитивних – 1 ( 2018р – 2382, позитивних - 1 ).

Комплекс серологічних реакцій  КСР проведено 778 фізичним особам :

- стаціонарно – 581;

- амбулаторно – 197.

В КДЛ проведено 1320 цитологічних досліджень в  2018 – 1561.

Профілактичні огляди – 1105, діагностичні дослідження – 215.

Виявлено патологій при профілактичних оглядах:

-          запальний тип мазка  – 327;

-          дисплазія – 82;

-          дріжджевий грибок – 31;

-          тріхомоніаз – 1;

При діагностичному дослідженні біоматеріалу виявлено патологій:

-          при цьому виявлено рак –  0

-          підтверджено гістологічно – 0

-          запальний тип мазка – 166;

-          дисплазій – 12;

-          дріжджевий грибок – 26;

-          тріхомоніаз – 0;

Навантаження на 1 штатну одиницю лікарів – 170 лаб.од., лаборанти – 172 лаб.од.

КДЛ брала участь 1  раз  в міжлабораторному контролі якості.Проводиться повірка лабораторного обладнання згідно графіка.

 

 Завідуючий КДЛ ЦРЛ                                   О.Г. Зінченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба функціональної діагностики.

За І квартал 2019 року кабінетом функціональної діагностики виконано                     2830 досліджень. В тому числі проведених ЕКГ досліджень 2375 (амбулаторно виконано 1369 досліджень, стаціонарно  1006 дослідження).  Питома вага ЕКГ досліджень серед загального числа склала  64,1 % .  Передано в КДЦ ПОККД 18 дослідження.

Показник кількості обстежень на 100 відвідувань в поліклініці складає 8,6 проти 10,34 минулого року та показник кількості обстежень на 1 стаціонарного хворого 1,45  проти  1,87 в 2018 році. Впроваджено в роботу прилад для цілодобового моні торування АТ  АВРМ-50. За кошти Світового Банку отримано та впроваджено в роботу обладнання: прилад для цілодобового моніторування ЕКГ, велоергометр, системи для дистанційного прийому ЕКГ від сімейних лікарів «Тредекс» та SE-1515 система управління базами даних.

 

Робота  рентгенодіагностичного кабінету

За І квартал 2019 року 


І кв. 2019 року


І кв. 2018 року


Число досліджень всього


1570


1473


ОГК (рентгенографія)


487


348


ОГК  (скопія)


4


5


Зуби


4


0


Палатних знімків


1


52


Пазухи носа


73


42


Шийний відділ хребта


56


22


ОЧП (рентгенографія)


19


31


ОЧП (рентгеноскопія)


11


17


Скопій ШКТ


13


23


Амбулаторним


987


831


Стаціонарним


155


187

  


І кв. 2019 року


І кв. 2018 року


Флюорографій всього


2040


2197


Профілактичних


1356


1762


Діагностичних


684


435


Підліткам


160


100


Амбулаторним


621


 


Стаціонарним


63


43

 

Висновки: спостерігається збільшення  числа рентгенографічного обстеження за рахунок амбулаторних хворих (рентгенограм ОГК, додаткових пазух носа, шийного відділу хребта), флюорограм з діагностичною метою. Водночас зменшилась кількість профілактичного флюорографічного обстеження. Також зменшилось число обстежень рентгеноскопічним методом і пересувними апаратами. Всі інші показники без суттєвих коливань.

 

                                            Лікар-рентгенолог                        Мохонько А.Г.

 

 

 

 

 

 

Стаціонарна допомога.

 

Станом на 01.04.2019 року в районі функціонує 72 ліжка. Протягом І кв. 2019 року  в стаціонарних відділеннях проліковано 860 хворих.

Робота ліжка по району склала 100,3 при плані 85. Виконані планові показники роботи ліжка: по терапевтичному відділенню 107,7 при плані – 85, по хірургічному відділенню – 124,5 (план – 85), по гінекологічному відділенню 132,5(план – 85), патологія вагітності 84,0 при плані – 72 та дитяче відділення – 55,3 (план – 85).

Середній термін лікування по району склав 8,4 днів проти 9,3 в 2018 році.

Летальність по стаціонару складає  0,6  на 1000 населення.

 

 

 

На постійному контролі – робота із зверненнями громадян.

На виконання Закону України від 02.10.1996 року № 393/96 «Про звернення громадян», наказу Міністерства охорони здоров’я від 14.03.2008 р.  № 132 «Про забезпечення виконання Указу Президента України від                07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення  реалізації та гарантування конституційного права на  звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідного наказу ГУОЗ від 01.04.2008 року № 212 в КНП Котелевська ЦРЛ проведено ряд заходів, спрямованих на поліпшення роботи зі зверненнями громадян, своєчасне вирішення порушених в них питань.

Для покращення роботи зі зверненнями громадян в КНП Котелевська ЦРЛ видані накази: від 04.04.2008 р. № 84 «Про створення постійно – діючої комісії по роботі зі зверненнями та скаргами громадян», від 15.12.2008 року № 269 «Про затвердження Порядків проведення особистого та виїзного прийомів громадян». Графіки прийому громадян адміністрацією ЦРЛ, керівництвом ДОЗ, районною державною адміністрацією доведені до всіх ЛПЗ району.

Згідно з наказом по ЦРЛ від 15.12.2008 року № 269 контроль за проведенням роботи зі зверненнями громадян (дотримання термінів розгляду звернень,  першочерговість відповідей заявникам, проведення щоквартального аналізу) здійснюється відповідальним – заступником головного лікаря.

Головним лікарем та його заступниками проводиться особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, яким передбачені прийоми у суботу. Протягом І кварталу 2019 року до КНП Котелевська ЦРЛ надійшло 130 письмових звернень, що становить 66,9 на 10 тисяч населення ( в 2018 році – 96 що становить 49,4 на 10 тисяч населення). Значна кількість заяв – це заяви про видачу довідок про стан здоров’я, отримане лікування , для пред’явлення в інші установи (суд, центр зайнятості, управління праці, РАГС) .

            Повторних звернень в районі не зареєстровано. В 100 % випадків вирішено позитивно.

В КНП Котелевська ЦРЛ дотримується порядок реєстрації звернень громадян та терміни розгляду звернень.

В ЦРЛ організована робота телефону «гарячої лінії» (тел. 2-12-35), який   знаходиться в приймальні головного лікаря. За 2019 рік звернень  не зареєстровано .

Вимоги Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення  реалізації та гарантування конституційного права на  звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в КНП Котелевська ЦРЛ виконуються на достатньому рівні.

 

Фінансово – економічна діяльність

 

           Станом на 1 квітня 2019 року план асигнувань загального фонду кошторису Котелевської центральної районної лікарні  на  2019 рік затверджений   в сумі 6522063  грн., з них  кошти медичної субвенції , яка була виділена на 1 квартал 2019 року,  становлять 3252000 грн., залишок субвенції на 1 січня 2019 року в сумі  26002 грн.  та кошти районного бюджету в сумі    грн.   2848161 грн. та в сумі 395900 грн. кошти селищного та сільського бюджетів

         З вказаної суми  виділених асигнувань з районного бюджету суму 2436400 грн.  затверджено на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на весь поточний рік.  Решта коштів в сумі 807661 грн. виділено згідно сесії Котелевської районної ради від 21 лютого 2019 р. на виконання Комплексної програми підтримки та розвитку комунального підприємства, з них:

-          154000 грн. на оплату праці з нарахуваннями;

-          36000 грн. на придбання скрапленого газу для автомобілів;

-          351900 грн. на придбання  принтерів та програмного забезпечення для створення медичної інформаційної системи;

-          10000 грн.  на заготівлю донорської крові;

-          145300 грн. на закупівлю медикаментів та медичного інструментарію;

-          17861 грн. на оплату послуг (крім комунальних);

-          42000 грн. на виконання районної програми «ТУРБОТА» на пільгове зубопротезування та стаціонарне лікування учасників АТО та учасників бойових дій;

          

           План на вказаний  період  ( 1 кварталу) з урахуванням змін затверджений в сумі 5317999  грн.  Профінансовано видатків  з  початку року в сумі 4100864 грн.  Виконання на вказаний період складає 76,39 %.

Структура  видатків  загального фонду  кошторису ЦРЛ станом на 01.04. 2018  слідуюча :

     Оплата праці і  нарахування на заробітну плату складають 3281282  грн. або 61,7 % від суми кошторисних призначень , на оплату комунальних послуг заплановано 1292560 грн. або 24,3 %  кошторису,  на  придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення план асигнувань складає  143145 грн. або 2,7 %,  видатки  на продукти харчування  -  10658 грн. або 2,00 %, видатки на соціальне забезпечення ( оплата пенсій та пільгові медикаменти ) - 48861 грн. або  0,9 %,  інші видатки ( придбання предметів, матеріалів, оплата послуг, оплата видатків на відрядження) – 541493 грн. або 10,4 %. Тобто, як і в попередні роки, значна частка , а саме 86,0 % всіх кошторисних призначень закладу йде на виплату заробітної плати   та на оплату  енергоносіїв.

 

По коштах спеціального фонду установи:

          За іншими коштами спеціального фонду (кошти бюджету розвитку) станом на 1 квітня  п. р. затверджено кошторисних призначень в сумі  2291100 грн. Це кошти виділені рішенням сесії Котелевської селищної ради в сумі 561100 грн. на придбання комп’ютерної техніки на впровадження системи МІС та на  придбання рентгенологічного та медичного обладнання.  Профінансовано в 1 кварталі видатків  в сумі17500  грн.

За даними  "Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" (форми 4-1м)з початку року  надійшло коштів в сумі 305428 грн. Касові видатки склали 88192грн. при затвердженому плані  399665 грн.  Залишок коштів на початок року  складав 61248 грн., на 01.04.2019  – 278484  грн.

За  іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2м)    затверджений  план видатків в сумі 235359  грн., на таку ж суму  проведено  касових  видатків.  Надійшло благодійних коштів у 1 карталі  в сумі   236966 грн. (залишок коштів на початок року  складав  11667 грн., на 1 квітня п. р.  –13275 грн.;

            Усього  протягом 1 кварталу  надійшло позабюджетних коштів в сумі 542394 грн. що становить    6,2 %  від затверджених бюджетних призначень на 2019 рік.   З розрахунку на 1 жителя району це складає  27 грн. 93 коп.

Так , як фінансове забезпечення нашого закладу обмежене,   ми будемо і  надалі проводити роботу по збільшенню позабюджетних надходжень.

Станом на 1  квітня 2019 р.    заборгованість з виплати заробітної плати працівникам  та за спожиті енергоносії відсутня.

 

 
 

 

 

 

Головний лікар                                         В.В.Міщенко

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑