Звіт про періодичне відстеження результативності розпорядження голови РДА від 02 липня 2012 року № 237 (2019 рік)

Версія для друкуВерсія для друку

Звіт про періодичне відстеження результативності
розпорядження голови Котелевської районної державної адміністрації від 02 липня 2012 року № 237 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах»

 
1.Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується.
Розпорядження голови райдержадміністрації „Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах”.
2.Назва виконавця заходів з відстеження результативності.
Архівний відділ Котелевської райдержадміністрації.
3.Цілі прийняття акту.
Основними цілями його прийняття є затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом на договірних засадах та у сфері використання архівних документів, що дозволить:
забезпечити якісне формування Національного архівного фонду;
вчасно і на належному рівні проводити науково-технічне опрацювання документів підприємств, установ, організацій, забезпечити надійне збереження документів постійного терміну зберігання та з особового складу;
вмотивовано і якісно виконувати запити громадян та юридичних осіб;
отримати додаткові кошти на розвиток архівної справи у районі та зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу.
4.Строк виконання заходів з відстеження - відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося з 02 по 05 квітня 2019 року.
5.Тип відстеження – періодичне.
6.Методи одержання результатів відстеження - збір статистичних даних.
7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи отримання даних:
а) аналіз надходжень коштів на спец рахунок від надання платних послуг.
б) аналіз статистичних даних по кількості замовлень.
 
8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
За період з моменту набрання чинності розпорядження по квітень 2019 року архівним відділом райдержадміністрації платні послуги з числа тих, ціни на які затверджувалися розпорядженням не надавались, регуляторний акт не реалізовувався.
 
9.Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.
            За результатами відстежень встановлено, що за період з моменту набрання чинності розпорядження по даний час архівним відділом райдержадміністрації платні послуги з числа тих, ціни на які затверджувалися розпорядженням, не надавались, регуляторний акт не реалізовувався.
            Причиною виникнення проблеми є те, що архівний відділ є структурним підрозділом райдержадміністрації, який фінансується з державного бюджету, не має самостійного балансу та рахунків в органах Казначейства. Можливості утворити при ньому госпрозрахунковий підрозділ, який виконував би роботи з надання платних послуг, немає можливості.
На сьогодні будь-яка результативність акта відсутня.
Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», перегляд регуляторного акта здійснюється на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта.
Проблема, яку необхідно розв’язати – визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 липня 2012 № 237 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах», зареєстроване в Котелевському районному управлінні юстиції у Полтавській області 03.07.2012 за №7/187.
   
 

Голова Котелевської
районної державної адміністрації                                      В.П.Колос

Наверх ↑