Звіт за 2014 рік

Версія для друкуВерсія для друку

Протягом 2014 року до райдержадміністрації надійшло 2389 документів, з них з облдержадміністрації 1386: 6 постанов КМУ, 131 розпорядження та 30 доручень голови облдержадміністрації. Взято на контроль  708 документів.

Упродовж звітного періоду підлягало виконанню 1319 документів вищих органів влади. Це на 467 до­ку­ме­н­тів більше, ніж за ана­ло­гі­ч­ний пе­рі­од 2013 ро­ку. Вча­с­но ви­ко­на­но 1317, або 99,5% до­ку­ме­н­тів, з по­ру­шен­ням те­р­мі­нів  – 2 (доручення голови облдержадміністрації від 14.04.2014 №01-113/18 «Про заходи щодо попередження пожеж у лісах, на торф’яниках та сільгоспугіддях області» - виконавець Шокало В.А., від 14.04.2014 № 01-113/18 «Про стан пасажирських ліфтів, які експлуатуються в житловому фонді області» – виконавець Волотковська Л.В.). Не ви­ко­на­них до­ку­ме­н­тів не бу­ло.

         За 2014 рік для розгляду до райдержадміністрації надійшло 4 депутатських звернення, які стосувались питань розміру орендної плати за 1 гектар землі, обслуговування та реконструкції мереж водопостачання комбінатом комунальних підприємств, незадовільного стану під’їзної дороги до установки сайклінг-процесу ГПУ «Полтавагазвидобування» та упорядкування відключень електроенергії.  Депутатські звернення розглянуто в терміни, визначені чинним законодавством, та надані відповіді.  

Протягом року го­ло­вою рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції ви­да­но 322 ро­з­по­ря­дження, з них взято на контроль – 54, знято з контролю в зв’язку із завершенням терміну виконання - 38.

Аналіз узагальнених інформацій про хід виконання розпоряджень голови райдержадміністрації свідчить про неякісне та не в повному обсязі виконання окремих завдань, визначених документами, зокрема:

  • не в повінй мірі виконано п.3 розпорядження голови райдержадміністрації від 23.09.2014 № 215 «Про проведення перевірки готовності захисних споруд району до роботи в особливий період» - підвальні та напівпідвальні приміщення, які не визначені як укриття, для можливого розміщення в них мешканців будинків на випадок особливого періоду потребують здійснення відповідних  робіт із впорядкування (встановлення каналізаційних та  вентиляційних систем), - виконавець комбінат комунальних підприємств.

Протягом  року головою райдержадміністрації на щотижневих нарадах та розширених засіданнях колегії райдержадміністрації було дано 286 доручень, з них – 274 виконано у визначені терміни, виконані частково 2 :

  • п.8 доручення голови райдержадміністрації від 10.12.2013 року №03-03/53 щодо розроблення місцевих Про­грам реалізації молодіжної політики  на період до 2016 року та забезпечення їх фінансування, не виконано Більською сільською радою, де не затверджена місцева Програма реалізації молодіжної політики на період до 2016 року та не передбачені відповідні кошти.
  • п.4,5 доручення голови райдержадміністрації від 11.11.2013 року №03-03/49, щодо обладнання майданчиків та встановлення на них контейнерів для збору твердих побутових відходів, заключення договорів з виконавцями послуг на вивезення рідких побутових відходів та приведення вигрібних ям у відповідність до санітарних вимог, невиконані Милорадівською сільською радою, якою не визначені виконавці послуг з вивезення рідких побутових відходів, кошти, які були закладені в Програму поводження з твердими побутовими відходами на території Милорадівської сільської ради на 2012-2018 роки (встановлення контейнерів, обладнання майданчиків), не використані.

Відпрацьовано з порушенням термінів виконання 10 доручень голови райдержадміністрації:

  • ЦССДМ - доручення голови райдержадміністрації №03-03/19 від 14.07.2014 щодо виявлення сімей вимушених переселенців;
  • відділом освіти-  доручення голови райдержадміністрації №03-03/2 від 20.01.2014., щодо виконання плану взаємодії кримінальної міліції у справах дітей, служби у справах дітей, відділу освіти райдержадміністрації про дітей, які не навчаються, скоїли зло­чини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алко­гольних напоїв, бродяжництво, жебра­кування, тощо;
  • Управлінням праці та соціального захисту населення - доручення голови райдержадміністрації №03-03/20 від 28.07.2014 щодо проведення щоде­кадного моніторингу стану виплати заробітної плати на підприємст­вах, організаціях та установах району, оперативного реагування на виявлені фа­кти порушення в сфері оплати праці, з метою недопущення виникнення но­вих підприємств боржників;
  • Управлінням агропромислового розвитку - доручення голови райдержадміністрації №03-03/24 від 28.08.2014, №03-03/26 від 08.09.2014 щодо щоденного моніторингу ходу проведення комплексу осінньо-польових робіт, надання допомоги сільгосппідприємствам в залученні та переміщенні   техніки  для збирання пізніх сільськогосподарських культур з господарств району та області;
  • Великорублівською, Деревківською, Ковалевською, Козлівщинською, Малорублівською, Микілківською, Милорадівською, Сидорячанською сільськими радами та Котелевською селищною радою - доручення голови райдержадміністрації №03-03/26 від 08.09.2014 щодо посилення роз’яснювальної роботи серед населення щодо дотримання громадянами «Правил утримання собак та котів»;
  • Великорублівською, Більською, Деревківською, Ковалевською, Малорублівською, Микілківською, Милорадівською, Сидорячанською сільськими радами та Котелевською селищною радою - доручення голови райдержадміністрації №03-03/31 від 21.10.2014, щодо поновлення банку житла, яке може бути надане вимушеним переселенцям на правах оренди та житла, яке продається.

Питання підвищення рівня виконавської дисципліни в управліннях і відді­лах райдержадміністрації заслуховувалось на розширених засіданнях колегій 25 січня, 29 квітня, 31 жовтня, а також на нарадах у голови райдержадміністрації 3 лютого, 13 травня, 16 червня, 22 вересня, 3 листопада та 3 грудня 2014 року.

Про­тя­гом  2014 ро­ку в стру­к­ту­р­них під­роз­ді­лах рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції ви­вча­в­ся стан ор­га­ні­за­ції ко­н­т­ро­лю за ви­ко­нан­ням до­ку­ме­н­тів. Здій­с­не­но 18 пе­ре­ві­р­ок ви­ко­нан­ня ви­мог за­ко­но­да­в­чих ак­тів в управ­лін­нях та від­ді­лах рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції, територіальних підрозділах органів виконавчої влади з питань згідно орієнтовного переліку облдержадміністрації та на­да­ні ін­фо­р­ма­ції до від­ді­лу ко­н­т­ро­лю апа­ра­ту об­л­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції.

Аналіз стану виконавської дисципліни за підсумками 2014 року засвідчив, що структурні підрозділи райдержадміністрації, сільські та селищні голови здійснюють заходи, спрямовані на поліпшення управлінської діяльності, зміцнення виконавської дисципліни, але вони є недостатніми і потребують удосконалення.

Наверх ↑