Звіт за 2015 рік

Версія для друкуВерсія для друку

За 2015 рік до райдержадміністрації надійшло 2769 документів, що на 380 більше ніж минулий рік, з них з облдержадміністрації 1477: 130 розпоряджень, 48 доручень голови облдержадміністрації. Взято на контроль  879 документів, що на 171 більше, ніж за минулий рік.

Упродовж звітного періоду підлягало виконанню 1701 документ вищих органів влади. Це на 382 до­ку­ме­н­тів більше, ніж за ана­ло­гі­ч­ний пе­рі­од 2014 ро­ку. Проаналізувавши стан виконання документів, що надійшли до райдержадміністрації, слід відмітити, що завдяки щоденному моніторингу виконавської дисципліни у структурних підрозділах райдержадміністрації  протягом року не порушено терміни виконання документів. Але до цього часу не вдається позбутися або мінімізувати тенденцію щодо подання документів на підпис керівництву та їх реєстрацію в останній день строку виконання документів.

Стан виконавської дисципліни в районній державній адміністрації характеризується позитивними тенденціями, зокрема не зафіксовано порушень встановлених термінів виконання документів, які потребували інформування вищестоящих органів.

Вибірковий аналіз виконання розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації та листів структурних підрозділів облдержадміністрації, в яких ставилися завдання районній державній адміністрації, засвідчив про вчасне інформування згідно встановлених термінів. Усі питання, які рекомендовано розпорядженнями голови облдержадміністрації, розглянуто на засіданнях колегії райдержадміністрації.

За 2015 рік для розгляду до райдержадміністрації надійшло 16 депутатських звернень, які стосувались питань незаконних дій орендаря земель в с.Деревки, обслуговування та реконструкції мереж водопостачання вул.Петровського смт.Котельва, питань розміру орендної плати за 1 гектар землі, закриття загальноосвітньої школи с.М.Рублівка, про відключення газопостачання господарства Білоніг Г.С., щодо діяльності прокурора Котелевського району, про закриття Малорублівської школи, об’єднання центру дитячої творчості та станції юних натуралістів, створення пожежної служби в с.В.Рублівка, виділення земельних ділянок із земель запасу.  Депутатські звернення розглянуто в терміни, визначені чинним законодавством, та надані відповіді.

Протягом року го­ло­вою рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції ви­да­но 336 ро­з­по­ря­джень, з них взято на контроль – 69, знято з контролю в зв’язку із завершенням терміну виконання - 15.

Протягом року переважно своєчасно надавалися інформації про виконання документів, проте є випадки подачі інформацій із порушенням термінів виконання. Незважаючи на нагадування, зберігається негативна тенденція надання інформації  в день закінчення контрольного терміну.

Постійно проводився моніторинг стану виконання розпоряджень голови райдержадміністрації. На кожне контрольне розпорядження заводилася "Папка контролю", яка передавалася безпосередньому виконавцю. Щоквартально заступникам голови райдержадміністрації надавалися переліки розпоряджень голови, які знаходяться на контролі, готувалися інформації про їх виконання та інформації з  пропозиціями щодо зняття з контролю.

Протягом  року головою райдержадміністрації на щотижневих нарадах та розширених засіданнях колегії райдержадміністрації було дано 177 доручень.

Зробивши аналіз стану виконання доручень голови райдержадміністрації, варто сказати, що  доручення виконуються, але і надалі інформації про їх виконання надаються не  завжди вчасно.

Відповідно до  планів роботи райдержадміністрації протягом звітного періоду головним спеціалістом загального відділу апарату райдержадміністрації вивчався  стан роботи з документами, надавалася методична та практична  допомога у веденні діловодства та з питань організації контролю за виконанням документів, дотримання термінів виконання контрольних документів, правильності оформлення, проходження та зняття з контролю документів в управліннях та відділах райдержадміністрації.

Аналізуючи стан виконання документів можна сказати, що робота проводиться на належному рівні, але в окремих поодиноких випадках допускаються недоліки в  організації та здійсненні контролю за виконанням документів (документи невірно  ставляться на контроль, що в подальшому призводить до неналежного їх виконання;  на документах не завжди проставляються відмітки про виконання, що не дає можливості відслідковувати проведення роботи по виконанню документів).  Основним недоліком і надалі залишається недостатнє приділення уваги здійсненню контролю за виконанням розпоряджень та доручень селищним і сільськими головами.

Питання підвищення рівня виконавської дисципліни в управліннях і відді­лах райдержадміністрації заслуховувалось на розширеній колегії райдержадміністрації 17.02.2015, 29.10.2015, нарадах у голови райдержадміністрації 09.02.2015, 10.03.2015, 17.05.15, 09.06.2015, 21.09.2015, 02.11.2015.

Аналіз виконання документів свідчить, що найчастіше  факти недисциплінованості допускали центральна районна лікарня, комунальний заклад Котелевський ЦПМСД.

Аналіз стану виконавської дисципліни за підсумками 2015 року засвідчив, що структурні підрозділи райдержадміністрації, сільські та селищні голови здійснюють заходи, спрямовані на поліпшення управлінської діяльності, зміцнення виконавської дисципліни, але вони є недостатніми і потребують удосконалення.

Наверх ↑