ЗВІТ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КОЛОСА В.П. ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОТЕЛЕВСЬКОГО РАЙОНУ, РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ТА ДЕЛЕГОВАНИХ РАЙОННОЮ РАДОЮ ПОВНОВАЖЕНЬ У 2015 РОЦІ

Версія для друкуВерсія для друку

Звіт

голови районної державної адміністрації Колоса В.П. про виконання

Програми економічного і соціального розвитку Котелевського району, районного бюджету та делегованих районною радою повноважень

у 2015 році

 

Відповідно до статей 29,34 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, районна державна адміністрація здійснює повноваження, делеговані їй районною радою відповідно до Конституції України в обсягах і межах, передбачених статтею 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. При цьому, делегування радами повноважень місцевим державним адміністраціям супроводжується передачею фінансових матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.

         Котелевській райдержадміністрації відповідні повноваження районної ради делеговані рішенням четвертої сесії двадцять третього скликання від 24 листопада 1998 року.

Згідно чинного законодавства голова райдержадміністрації щорічно звітує перед відповідною радою про виконання делегованих радою повноважень, бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку території.

Передбачене законом делегування повноважень є одним із шляхів зміцнення довіри між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування та спрямоване на посилення спільної відповідальності за розвиток території району, кожного села та селища. Саме тому, розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, робота райдержадміністрації на протязі 2015 року спрямовувалась на забезпечення збалансованого соціально- економічного розвитку району, поліпшення соціального захисту населення та вирішення актуальних проблем життєдіяльності району. Крім того, розвиток суспільно-політичних подій, агресія проти України внесли свої корективи у щоденну управлінську діяльність. З метою інформування населення району про роботу районної державної адміністрації розміщуються матеріали в районній газеті «Народна трибуна», діє офіційний сайт районної державної адміністрації, на якому кожен бажаючий може ознайомитись з діяльністю органу.

Свій звіт побудую на конкретних заходах по виконанню кожного делегованого законом повноваження.

1.Підготовка і внесення на розгляд районної ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, проектів рішень, інших матеріалів, забезпечення виконання рішень ради.

Упродовж 2015 року структурними підрозділами райдержадміністрації спільно з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади підготовлено та подано на розгляд сесії 5 районних програм (Програма соціально-економічного розвитку району на 2016 рік, Комплексна Програма  оздоровлення та відпочинку дітей Котелевського району на період до 2019 року, Районна Програма охорони та збереження об’єктів культурної спадщини на 2015-2018 роки, Стратегія активізації економічного і соціального розвитку Котелевщини на 2015-2017 роки, Місцева програма «Територіальна оборона на 2015-2016 роки).

 

 

Всього на виконанні, з урахуванням раніше прийнятих, перебувало 47 районних програм, фінансування з районного бюджету проводилось по 14 з них на загальну суму 330,3 тис. грн., зокрема:

п/п

Назва програми

Сума фінансування з районного бюджету, тис.грн.

1.

Програма підтримки та розвитку об’єднаного трудового архіву Котелевського району на 2014-2015 роки (250404)

55,7

2.

Районна програма розвитку фізичної культури та спорту у Котелевському районі на 2013-2016 роки (130112)

62,6

3.

Програма інформатизації Котелевського району на 2013-2015 роки (170901)

22,7

4.

Програма протидії і профілактики правопорушень на 2011-2015 роки (250344)

20,0

5.

Районна програма "Призовна дільниця" на період до 2016 року (091102)

6,6

6.

Програма підтримки соціально вразливих верств населення Котелевського району на 2011-2015 роки "Турбота" (091204), (091209), (090412)

71,7

7.

Районна програма підтримки сімей, дітей та молоді Котелевщини, які опинилися в складних життєвих обставинах на 2013-2015 роки (091102)

1,4

8.

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2019 року (091108)

14,6

9.

Програма розвитку бібліотек,книговидання та книгорозповсюдженя на 2012-2015 роки (110201)

4,3

10.

Програма економічного і соціального розвитку Котелевського району на 2015 роки (250344)

31,0

11.

Програма розвитку місцевого самоврядування у Котелевському районі (250404)

6,4

12.

Програма створення і використання матеріальних резервів на 2012-2016 роки (250404)

19,8

13.

Районна програма розвитку фізичної культури і спорту у Котелевському районі на 2013-2016 роки (130102)

7,5

14

Районна комплексна програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2016 роки(090412)

6,0

 

Всього

330,3

Хід виконання районних програм постійно аналізується відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, контролюється та розглядається на засіданнях колегій, нарадах у голови райдержадміністрації, сесіях районної ради.

З метою забезпечення економного та ефективного використання бюджетних коштів, враховуючи обмежені можливості районного бюджету, в районі проводиться робота щодо оптимізації кількості районних програм.

 

2.Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку району та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України.

З метою узгодження політики розвитку регіонів з пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку України, структурними підрозділами райдержадміністрації щороку розробляються та подаються до обласної державної адміністрації основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району на наступний рік, аналіз та прогноз надходжень до бюджетів різних рівнів.

Пропозиції райдержадміністрації враховуються при розробленні прогнозних показників соціально-економічного розвитку області.

Щороку з урахуванням пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, селищної та сільських рад, територіальних органів міністерств та відомств України, суб’єктів господарювання, громадських організацій розробляється Програма економічного та соціального розвитку району.

Програма економічного та соціального розвитку Котелевського району на 2015 рік затверджена рішенням 40 сесії районної ради шостого скликання від 26.12.14.

Крім того, райдержадміністрацією спільно з районною радою, неодноразово піднімалися клопотання перед центральними органами виконавчої влади, народними депутатами з приводу вирішення окремих болючих для нашого району питань:

- про ініціювання внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині розподілу усіх надходжень від рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату наступним чином: 90% - до державного бюджету, 10% - до місцевих бюджетів (3% - до обласного бюджету; 5% - до районного; 2% - до сільського, селищного, міського) – направлений лист - клопотання до народних депутатів від Полтавщини Бєлькової О. В., Бублика Ю.В., Жеваго К. В., Іщейкіна К. Є., Капліна С. М., Кулініча О. І., Кутового Т. В., Реки А. О., Шаповалова Ю. А. Пропонувалось дані кошти зараховувати до спеціального фонду місцевих бюджетів для подальшого використання за цільовим призначенням на розвиток соціальної сфери районів, в тому числі, поліпшення інфраструктури (ремонт доріг, покращення якості питної води та ін.), стану природного середовища та ін. Аналогічне звернення було адресоване міністру енергетики та вугільної промисловості України Демчишину В.В. під час його робочої поїздки в район.

- завершення будівництва об’їзної дороги – листи в Службу автомобільних доріг України та народному депутату Бублику Ю.В.

- створення на базі колишнього МРЕВ в смт.Опішня Зіньківського району структурного підрозділу територіального сервісного центру для обслуговування жителів Котелевського та Диканського районів.

На жаль, з відповідей, що надійшли на адресу райдержадміністрації з Міністерства фінансів України, вбачається, що реалізація запропонованих норм щодо зарахування 10% рентної плати за добування вуглеводнів до місцевих бюджетів призведе до несправедливого і упередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами, у зв’язку з нерівномірними територіальними надходженнями рентної плати за користування надрами для видобування нафти природного газу та газового конденсату.

За попередніми підрахунками, на проведення реконструкції об’їзної дороги необхідно 123 млн. грн., що дорівнює річному обсягу фінансування на поточний ремонт і утримання доріг загального користування Полтавської області (8876 км), а тому Укравтодор не може спрямувати такі кошти з державного бюджету на дорогу в смт.Котельві. Проблемним є і відновлення роботи МРЕВ в Опішні.

 

3. Забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, а також ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

Реалізацію делегованих повноважень щодо забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів здійснюють структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад, територіальні органи міністерств та відомств України.

Заходи Програми економічного та соціального розвитку Котелевського району на 2015 рік спрямовані на забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу, соціальної і гуманітарної сфер, покращення добробуту жителів району.

Підводячи підсумки 2015 року, зазначу, що промисловими підприємствами району вироблено та реалізовано промислової продукції на суму 66,5 млн.грн., що на 31,2% більше, ніж у 2014 році. Виробництво та реалізація продукції харчової промисловості збільшилася у 1,8 рази. У той же час машинобудування зменшилася на 20,5%, через скорочення кількості договорів на поставку продукції.

У минулому році виробництво валової продукції сільського господарства по всіх категоріях сільгоспвиробників в цінах 2010 року склало 466,3 млн. грн., що на 53,0 млн. грн. або 13,0 % більше, ніж у 2014 році. В тому числі виробництво продукції рослинництва збільшилося на 13,0 % та складає 302,0 млн. грн., продукції тваринництва збільшилося на 4,2 % та складає 164,3 млн. грн.

Станом на 1 січня 2016 року в районі налічувалося 13,0 тис. голів ВРХ, у тому числі 4,7 тис. голів корів, свиней - 7,8 тис.голів, овець - 1,8 тис.голів та птиці - 26,8 тис. голів. Порівняно з початком року поголів’я ВРХ зросло на 0,4 %. Протягом грудня 2015 року відбулося збільшення поголів’я свиней на 5,2%.

Сільськогосподарські підприємства району приділяють значну увагу збалансованій годівлі поголів’я, що дає відчутні результати. Зросло виробництво молока, порівняно з 2014 роком на 11,0 %. Удій на одну корову в розрахунку на середнє поголів’я склав 7575 кг, що на 546 кілограм більше проти попереднього року. Середньодобові привіси ВРХ збільшилися на 3,9%.

Однак, відмічаєтеся зменшення виробництва м’яса худоби та птиці на 70 тонн (-2,0 %), яєць на 1228 тис. шт. (-23%) відносно аналогічного періоду минулого року. Скоротилося поголів’я корів на 1,5 % та птиці - на 5,7 %.

Станом на 01.01.2016 на підприємствах, в установах та організаціях, що зареєстровані на території району, не допущено виникнення заборгованості по заробітній платі. Середньомісячний розмір заробітної плати в районі становив 2849 грн., що на 524 грн., або на 22,5%, більше, ніж на початок року. Середня пенсія становила 1425,62 грн., що на 4,1 % більше, ніж на початок  попереднього року.

Станом на 01.01.2016 в районі здійснювало господарську діяльність 66 малих підприємств, а це на 2 одиниці більше в порівнянні до початку 2015 року. В розрахунку на 10 тисяч наявного населення кількість малих підприємств складає 33 одиниці.

На 01.01.2016 кількість фізичних осіб-підприємців становить 531 особа, у порівнянні до початку року кількість зменшилась на 4,0 %.

Загалом внесок малого і середнього бізнесу району є значним у сфері зайнятості та вагомим в питаннях наповнень бюджетів усіх рівнів.

За даними Котелевського відділення Гадяцької ОДПІ від діяльності суб’єктів малого підприємництва:

- до зведеного бюджету району за 2015 рік надходження становили 5736 тис.грн., що на 73,7 % або на 2433,4 тис.грн. більше, ніж за відповідний період 2014 року.

- до місцевого бюджету району за 2015 рік надходження становили 4384,8 тис.грн., що на 63,6%, або на 1704,2 тис.грн. більше, ніж за відповідний період 2014 року.

З 2013 року при райдержадміністрації працює Центр надання адміністративних послуг, через який надається 34 адміністративні послуги.

За 2015 рік в Центрі надано 5500 адміністративні послуги.

З травня поточного розширюється їх коло за рахунок передачі райдержадміністрації повноважень реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – створено новий структурний підрозділ РДА – сектор державної реєстрації, введені посади 2-х державних реєстраторів.

 

За 2015 рік до бюджету Пенсійного Фонду з усіх джерел фінансування надійшло 101,4 млн. грн., що на 6,4 млн. грн. або на 106,7 % більше від 2014 року. Від платників району мобілізовано власних коштів у сумі 47,6 млн. грн., в тому числі сума єдиного соціального внеску становить 47,0 млн. грн.

Протягом 2015 року Фонд забезпечив у повному обсязі виплату пенсій і грошової допомоги 6,8 тис. пенсіонерів усіх категорій.

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення здійснювалася шляхом забезпечення соціальних гарантій, встановлених Конституцією України та відповідними законодавчими актами.

На забезпечення виконання завдань по соціальному захисту населення в 2015 році використано 45972,3 тис.грн., що на 23514,9 тис.грн. або на 51,2% більше, ніж в 2014 році.

До управління праці та соціального захисту населення звернулося за призначенням субсидії:

на ЖКП 4550 сімей, що на 3670 або на 80,7% більше, ніж у попередньому опалювальному сезоні, середній розмір субсидії - 1948.0 грн., нараховано коштів - 25487,5 тис.грн;

на тверде паливо та скраплений газ – звернулося 194 сімей, призначено – 147 сім’ям, середній розмір субсидії – 1264.44 грн., нараховано- 188.8 тис.грн.

Отримувачів державної допомоги в районі 1504 сімей. Нараховано всіх видів допомоги на суму 20450,2 тис. грн. Профінансовано всі виплати відповідно до встановлених термінів. В управлінні на обліку станом на 01.01.2016 року перебуває багатодітних сімей - 167, в них дітей – 414, всі вони користуються пільгами передбаченими чинним законодавством.

Соціальне обслуговування мешканців району здійснюється також територіальним центром надання соціальних послуг, який обслуговує по району 400 одиноких, непрацездатних осіб похилого віку.

У стаціонарному відділенні с. Деревки та філії стаціонарного відділення с. В.Рублівка на повному державному утриманні перебувало в середньому 32 одиноких пенсіонерів. Середньорічна вартість утримання одного підопічного становив 3996.92 грн., вартість харчодня 31.96 грн.

На утримання терцентру у 2015 році з районного бюджету виділено близько 4 млн.грн. та надано субвенцій селищної, сільських рад на утримання стаціонарного відділення – 54.1 тис.грн.

 

Щодо показників виконання бюджету району.

Обсяг виконання зведеного бюджету району по доходах з урахуванням трансфертів за 2015 рік склав 138930,1 тис.грн., або 108% до плану, в тому числі:

по загальному фонду – надійшло 128569,3 тис.грн. (103,4 відсотки до планових призначень);

по спеціальному фонду – надійшло 10360,8 тис.грн. (243,6 відсотки до планових призначень).

За рік одержано з державного бюджету базову дотацію в сумі 1047,9 тис.грн., стабілізаційну дотацію в сумі 1337,0 тис.грн. та додаткову дотацію в сумі 951,3 тис.грн., як і передбачалося планом на цей період, та субвенцію з Державного бюджету в сумі 77511,1 тис.грн.

Крім цього з обласного, селищного та сільських бюджетів протягом 2015 року надано інших субвенцій районному бюджету на суму 5862,9 тис.грн.

Місцеві бюджети за доходами (без урахування трансфертів) виконано в сумі 51245,2 тис.грн. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 20860,7 тис.грн. або на 68,7%.

До загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) надійшло 41384,4 тис.грн., що на 11,9% більше плану та на 60% більше, ніж за 2014 рік.

Збільшилися надходження до загального фонду по усіх сільських та селищній раді. Серед сільських рад найбільший приріст доходів до бюджету Микілківської сільської ради (306%), Більської (88,7%), Деревківської (87%), Козлівщанської (76%), Котелевської селищної ради (42,5%).

Рівень виконання планових показників доходів загального фонду, затверджених місцевими радами за звітний період становить 111,9 % в тому числі:

по районному бюджету –113,7 % (при плані 16168 тис.грн. фактично надійшло 18386,3 тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до районного бюджету збільшилися на 6453,3 тис.грн., або 54%.

по сільських та селищному бюджетах – 110,5% (при плані 20814,1 тис.грн. фактично надійшло 22998,1 тис.грн.). Ріст надходжень до минулого року склав 9056,5 тис.грн., або 65%.

Основним джерелом формування власних та закріплених доходів бюджету району в 2015 році є податок з доходів фізичних осіб, на долю якого припадає 35,5% загальної суми зазначених доходів. Надходження цього податку склали  18240,0 тис. грн., що становить 113,2 %  від річних показників.

Питома вага плати за землю становить 25,5% від загальної суми надходжень і склала 13084,2 тис. грн., що становить 107,6 % до запланованих з урахуванням змін річних показників. Порівняно з попереднім роком надходження збільшилися на 6542,2 тис.грн. Розширення надходжень загального фонду шляхом передачі єдиного, екологічного податків, а також податку на нерухоме майно зі спеціального фонду за рік склало 1936,9 тис.грн.

Запровадження акцизного податку з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів дало додаткові надходження в бюджети сіл та селища в сумі 2298,0 тис.грн., транспортного податку 50 тис.грн.

Виконання плану по податках і зборах 2015 рік забезпечили всі ради Котелевського району.

Доходи спеціальних фондів місцевих рад за рік склали 9860,8 тис.грн., або 277,5 % від запланованого.

Основними джерелами формування спеціального фонду бюджету району є власні надходження бюджетних установ – надійшло 8494,9 тис.грн., грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища -12,5 тис.грн., кошти від відчуження майна – 131,6 тис.грн.; кошти від продажу землі- 36,1 тис.грн., цільові фонди -1188,4 тис.грн.

Видатки  загального фонду бюджету району за 2015 рік освоєні в сумі 119606,2 тис.грн., або на 98,0 % до планових асигнувань з урахуванням змін.

На утримання соціально-культурної сфери спрямовано 82,4 % коштів місцевих бюджетів району – 98588,9 тис.грн.

На утримання установ освіти – 33877,5тис.грн., охорону здоров'я -12994,3 тис.грн., установи соціального захисту –4194,3 тис.грн., культуру-4774,5 тис.грн., фізичну культуру і спорт -321,4 тис.грн. На соціальні витрати спрямовано -  42426,9 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ району за 2015 рік виплачена в повному обсязі.

 

4. Підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, районна державна адміністрація щороку подає проект бюджету району з відповідними обґрунтуваннями та розрахунками департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників місцевих бюджетів.

Фінансовим управлінням райдержадміністрації забезпечується своєчасне формування проекту місцевого бюджету на наступний бюджетний період, складання проекту рішення районної ради про районний бюджет.

Протягом 2015 року систематично подавались проблемні питання, що виникали у процесі виконання місцевих бюджетів Департаменту фінансів облдержадміністрації.

Для виконання власних і делегованих органами місцевого самоврядування повноважень, на підставі бюджетних запитів, органами самоврядування та районними управліннями і відділами райдержадміністрації (з розрахунками до них) розроблено та надіслано Департаменту фінансів облдержадміністрації зведений бюджетний запит щодо утримання зазначених підрозділів для включення показників до проекту Державного бюджету України на 2016 рік.

 

5.Сприяння інвестиційній діяльності на території району.

Пріоритетним завданням органів виконавчої влади району є формування сприятливого інвестиційного клімату та робота у сфері залучення інвестицій.

За даними Головного управління статистики у Полтавській області, у 2015 році підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 133,1 млн.грн. капітальних інвестицій. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 87,0% загального обсягу.

З метою планування інвестиційного розвитку території Котелевщини в умовах децентралізації та змін в системі адміністративно-територіального устрою, рішенням 49 позачергової сесії районної ради шостого скликання від 07.10.2015 затверджено Стратегію активізації економічного і соціального розвитку Котелевщини на 2015-2017 роки.

Для чіткого розуміння та поетапного виконання поставлених завдань Стратегії сформовано Каталог проектних карток, у який увійшло 76 проектних пропозицій, які сформовані у 2 блоки «Економічний розвиток» і «Соціальний розвиток». Економічний блок включає заходи в промисловому секторі, сільському господарстві, торгівлі та громадському харчуванні, сфері послуг та туризмі. Соціальний блок включає заходи по охороні здоров’я, освіті та дошкільному вихованні, соціальному захисту, спорту, житлово-комунальному господарстві, охороні навколишнього природного середовища, благоустрої та цивільному захисті.

Сформовано орієнтовний фінансовий план Стратегії, яким за 3 роки передбачається освоїти 118,5 млн.грн. з різних джерел фінансування.

Райдержадміністрацією спільно з селищною та сільськими радами визначено 7 інвестиційно-привабливих земельних ділянок, що розташовані на території району та можуть зацікавити потенційних інвесторів. Інформаційні картки, викопіровки та фото земельних ділянок розміщено на сайті райдержадміністрації.

В бюджетній сфері капітальні інвестиції протягом 2015 року на заходи з енергозбереження склали більше 0,7 млн.грн. бюджетних коштів. Твердопаливні котли встановлено в районній бібліотеці та бібліотеці для дітей, у 6 школах та 3 закладах первинної медицини проводилася заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, капітально відремонтовано будинок урочистостей в с.Терни.

Придбано 2 легкових автомобілі для КЗ «Котелевський ПМСД» за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з районного бюджету. На ці цілі витрачено 315,8 тис.грн., у тому числі 238,6 грн. фонду.

У агропромисловому комплексі на заходи зі скорочення споживання енергоресурсів освоєно більше 15 млн.грн.: це термомодернізація приміщень, заміна газових котлів на твердопаливні, придбання сучасної енергозберігаючої техніки.

ФГ «Мир» збудовано зерносушарку, освоєно 4 млн. грн. коштів підприємства.

Обласною радою з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2015 році Більській сільській раді виділено 650,0 тис.грн на розчистку, поліпшення екологічного стану та гідрологічного режиму ділянки староріччя Стара Ворскла в межах Більської сільської ради Котелевського району Полтавської області. Фактично роботи проведено на суму 648,227 тис.грн.

Протягом 2015 року на ремонт комунальних доріг району освоєно 3181,1тис.грн. коштів місцевих бюджетів, з них:

Котелевською селищною радою – 2 213,4 тис.грн.;

Більською сільською радою – 250,0 тис.грн.;

Великорублівською сільською радою – 125,9 тис.грн.;

Деревківською сільською радою – 71,6 тис.грн.;

Козлівщинською сільською радою – 157,4 тис.грн.;

Ковалевською сільською радою – 4,2 тис.грн.;

Милорадівською сільською радою – 78,3 тис.грн.;

Микілківською сільською радою – 283,3 тис.грн.

Філією «Котелевський райавтодор» ДП «Полтавський облавтодор» протягом 2015 року на замовлення Служби автомобільних доріг в Полтавській області було виконано робіт на загальну суму 4 639,2 тис.грн., з них: на ремонт доріг державного значення – 3 466,8 тис.грн.; на ремонт доріг місцевого значення – 1172,4 тис.грн.

 

6. Об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

Відповідно угоди про співробітництво між ПАТ «Укргазвидобування», Полтавською облдержадміністрацією та Полтавською обласною радою №377/15 від 14.05.2015 та додаткової угоди № 1072/15 від 07.10.2015, ГПУ «Полтавагазвидобування» перерахувало Котелевському району 1100 тис.грн. для ремонту доріг з твердим покриттям. Кошти направлялися Котелевській селищній раді – 500,0 тис.грн, Милорадівській сільській раді – 300,0 тис.грн., Сидоряченській сільській раді – 300,0 тис.грн.

За сприяння райдержадміністрації, у минулому році освоєно 500,0 тис.грн. (по Милорадівській сільській раді – 300,0 тис.грн. та Сидоряченській сільській раді – 200,0 тис.грн.), решта 600,0 тис.грн. буде використана у поточному році.

Протягом минулого року райдержадміністрацією проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота із залученням банківських працівників, фахівців з енергоефективних технологій щодо державної програми «ощадний дім». Як результат, протягом 2015 року через Котелевське відділення АТ «Ощадбанк» отримано 35 кредитів на заходи з термомодернізації будинків громадян на загальну суму 633,126 тис.грн., в т.ч.: 10 кредитів на придбання твердопаливних котлів (на суму 148,425 тис.грн.) та 25 кредитів на придбання товарів для утеплення житла (на суму 484,701 тис.грн.). По всіх кредитах надійшли відшкодування з державного бюджету.

 

7. Залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи.

Торговельна мережа району представлена в основному малим підприємництвом, яка нараховує 207 закладів, з них: 183 магазини, 15 закладів громадського харчування, 9 аптечних закладів.

За даними Головного управління статистики у Полтавській області, обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі за січень-вересень 2015 року становив 67,8 млн.грн. З урахуванням поквартального індексу інфляції у порівнянні до відповідного періоду 2014 року стад становить 6,5 %.

Райдержадміністрацією щомісячно проводяться моніторингові дослідження цін на соціально значущу групу продуктів харчування в торгівельній мережі району та селищному ринку, які висвітлюються на сайті райдержадміністрації.

З метою сприяння виконанню районною державною адміністрацією повноважень щодо здійснення на території району державного контролю в галузі торгівлі та поліпшення торгівельного обслуговування населення району, розпорядженням голови районної державної адміністрації утворено робочу групу райдержадміністрації з питань контролю за додержанням правил торгівлі району.

Дана робоча група більш ширше вивчає ситуацію на споживчому ринку району, зокрема, вивчає дотримання суб’єктами господарювання граничних торгівельних надбавок на продукти харчування, визначених розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.07.2008 №229 «Про встановлення граничних торговельних (постачальницько-збутових) надбавок на продовольчі товари»(зі змінами), а також розглядає звернення громадян з даного напряму.

Долучаються до цієї справи і члени Громадської ради при райдержадміністрації.

Завдяки спільним зусиллям влади та суб’єктів господарювання, забезпечено достатнє насичення торговельної мережі товарами, ціни на продукти харчування відповідали середнім по області, по окремих позиціях зафіксовано нижчу ціну.

Постачальниками електричної енергії та природного газу споживачам району є Котелевська філія ПАТ «Полтаваобленерго» та Котелевське РГП Чутівського УЕГГ.

З метою вирішення нагальних питань забезпечення стабільного та безперебійного електро- і газопостачання, посилення платіжної дисципліни та оперативного прийняття і реалізації скоординованих рішень, розпорядженням голови районної державної адміністрації від 11.06.1997 №151 «Про впровадження системи розрахунків за спожиту електроенергію і теплову енергію», утворено районну комісію з перевірок обсягів, якості та вартості наданих житлово-комунальних послуг, розгляду питань погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги в районі та контролю за розрахунками за спожиті енергоносії.

Вищезазначені питання розглядаються на нарадах у голови райдержадміністрації та оперативно-розпорядчих нарадах у першого заступника голови райдержадміністрації.

Енергопостачальними підприємствами забезпечено стабільну роботу паливно-енергетичного комплексу району.

 

8. Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту.

Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності належить до повноважень обласної державної адміністрації.

До обслуговування міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування облдержадміністрацією спільно з райдержадміністрацією залучаються перевізники фізичні особи-підприємці. Щодня з автостанції смт Котельва до м.Полтава відправляється 24 рейси, до м.Харків – 3 рейси. Курсують через районний центр прохідні автобусні маршрути до міст Охтирка, Суми, а також Києва.

На сьогоднішній день діє 7 договорів на приміські  автобусні маршрути загального користування, що не виходять за межі району: Котельва-Більськ, Котельва-Млинки (2 договори), Котельва-Ковалеве-Маловидне, Котельва-Зайці-Шевченкове, Котельва-Мар’їне, Котельва-Деревки.

Однак, по причині збитковості рейсів фактично виконується лише 2: Котельва-Більськ (ПП Литвиненко А.В.) та Котельва-Млинки (ПП Юхименко І.Г.).

Райдержадміністрацією запропоновано облдержадміністрації оптимальні маршрути і графік руху на приміські автобусні рейси загального користування, що не виходять за межі району, а також внесено пропозицію збиткові маршрути виставляти в пакеті з прибутковими маршрутами міжміського сполучення Котельва-Полтава.

 

9. Підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.

Сектором містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації здійснюється контроль за плануванням, забудовою та використанням територій, шляхом проведення погодження завдань на розроблення генеральних планів населених пунктів. За 2015 рік відділом погоджено 15 проектів землеустрою відповідно до містобудівної документації.

 

10. Організація охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення.

В районі налічується 94 пам’ятки, які занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

За категорією - національного значення - 4; за категорією місцевого  значення - 90, з них пам’ятки: монументального мистецтва - 16, архітектури та містобудування - 1, історичних - 65; археологічних - 8.

 

11. Підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищною радами.

Відповідно до районної Комплексної програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Котелевського району на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії районної ради шостого скликання від 29.12.2011, в 2015 році Котелевською селищною радою розпочата робота по розробці плану зонування селища Котельва та внесення змін до генерального плану, на ці роботи з селищного бюджету заплановано використати 144 тис. грн.

12. Видача відповідно до законодавства забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт

Сектором містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації надаються замовникам будівництва вихідні дані на проектування у відповідності до ст. 29 Закону України ,,Про регулювання містобудівної діяльності”. В 2015 році видано 7 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок в межах населених пунктів на підставі генеральних планів населених пунктів.

Крім того, індивідуальним забудовникам у 2015 році надано 37 будівельних паспортів для будівництва індивідуальних житлових будинків.

 

13. Забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, сім’ї та молоді.

Головними завданнями, на виконання яких спрямовувала свою діяльність освітня галузь району у 2015 році, були реформування системи освіти району, приведення її у відповідність до нових освітніх стандартів. Це і оптимізація мережі навчальних закладів у відповідності до демографічної ситуації, створення умов для рівного доступу населення району до здобуття якісної освіти, зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів, реалізація проекту «Тепла школа».

При формуванні мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів враховуються потреби населення в отриманні дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, можливості здійснення підвозу дітей з віддалених сіл до місць навчання і додому і, звичайно, бюджет відділу освіти.

У 2015 році мережу загальноосвітніх навчальних закладів району було оптимізовано, а саме: рішенням 46 позачергової сесії районної ради шостого скликання реорганізовано Малорублівську ЗОШ І-ІІ ступенів у школу І ступеня та Михайлівськопершу ЗОШ І-ІІ ступенів у Михайлівськоперший НВК (школа І ступеня-дитячий садок).

Мережу загальноосвітніх навчальних закладів на 2015-2016 навчальний рік склали: 8 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів; 1 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів; 2 загальноосвітніх навчальних заклади І ступеня; 1 НВК (школа І ступеня-дитячий садок).

Загальна кількість учнів у 2015-2016 навчальному році складає 1872, кількість класів-комплектів становить — 112. Працює 247 педагогічних працівників

Середня наповнюваність класів становить —16,8 учнів (у сільській місцевості—12). Через відсутність відповідної кількості школярів, достатньої для функціонування класу (5 осіб), за індивідуальною формою навчаються окремі учні у Деревківській, Козлівщинській, Милорадівській, Ковалевській, Малорублівській школах та Михайлівськопершому НВК.

Підвіз 238 учнів з віддалених сіл до місць навчання і додому здійснюється п’ятьма спеціалізованими автобусами для перевезення школярів за кошти селищної та сільських рад. Графік руху шкільних автобусів не задовольняє батьків та дітей, бо через розгалуженість населених пунктів дітей доводиться забирати рано, а повертаються додому пізно. До того ж, підвозяться ще й дошкільнята до ДНЗ «Пролісок», «Дзвіночок» смт. Котельви, «Струмочок» с.В.Рублівка, «Веселка» с.Терни, «Ластівка» с.Милорадове. Постійно виникають питання щодо підвозу до шкіл дітей з віддалених мікрорайонів Котельви. Тому вкрай необхідно придбати ще два автобуси для підвезення дітей.

Щодо дошкільних навчальних закладів району, то на даний час їх функціонує 11. Кількість дітей, що відвідують ДНЗ, згідно списків—605. З відкриттям садочків у селах Ковалевому та Малій Рублівці, поступовим відновленням роботи ДНЗ «Ромашка» їх буде 14, і це, в основному, задовольнятиме потреби населення в отриманні дошкільної освіти.

Потреби дітей у позашкільній освіті задовольняються через позашкільний заклад—будинок дитячої та юнацької творчості, де організовано роботу гуртків еколого-натуралістичного та художньо-естетичного напрямків (200 дітей). При школах працює 50 гурків за інтересами (900 дітей).

У 2014-2015 навчальному році 90% учнів охоплено гарячим харчуванням. Стовідсотково орхоплені гарячим харчуванням учні Котелевських ЗОШ №2,№7, Козлівщинської, Деревківської, Малорублівської,Ковалевської, Милорадівської, Михайлівськопершої шкіл. Вартість обіду становила, в середньому, 5 гривень. Норми споживання натуральних продуктів харчування виконувались на 85-90%. У 2015-2016 році відсоток охоплення дітей гарячим харчуванням не змінився. За кошти місцевого бюджету харчуються діти - сироти, позбавлені батьківського піклування та діти з малозабезпечених сімей.

Протягом останніх 3-х років відмічається стабільне зниження рівня захворюваності дітей хворобами шлунково – кишкового тракту 116 (11,1%) – ІУ місце, в 2014 році – 144 (13,0 %), що є позитивним результатом організації гарячого харчування в ЗОШ.

Для підтримки навчального процесу в ЗНЗ району використовується  162 персональних комп’ютери та 21 ноутбук. Для адміністративно-управлінської, науково-методичної та психологічної діяльності – задіяно 16 комп’ютерів. Достатній рівень забезпеченості ЗНЗ обладнанням – принтерами, сканерами, копіювальною технікою. Три навчальні заклади району мають 4 комплекси мультимедійного обладнання.

Проводить роботу по технічному переоснащенню шкіл. У 2015 році поповнено матеріально-технічну базу навчальних кабінетів природничо-математичного циклу за кошти державної субвенції у п’яти школах району: Котелевська гімназія №1 поповнила кабінети хімії та географії; ЗОШ №2— кабінети фізики та географії, Великорублівська, Більська та Котелевська ЗОШ №4 — кабінети фізики. Показник кількості учнів на один персональний комп’ютер становить – 12, (середньообласний – 14 учнів на один комп’ютер).

Доступ до мережі Інтернет мають усі загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади. У зв’язку із 100-відсотковим забезпеченням ЗНЗ району до доступу в мережу Інтернет функціонують сайти майже  усіх шкіл  району.

Всі навчальні заклади були вчасно підготовлені до нового навчального року, проведено великий об»єм робіт по покращенню матеріально-технічної бази шкіл. Враховуючи обмеженне державне фінансування, дані питання вирішуються в основному за рахунок благодійницьких коштів сільгосппідприємств, селищної та сільських рад району.

Проведені ремонти і часткова заміна шкільної огорожі у Козлівщинській ЗОШ (6,0 тисяч грн - сільська рада), ЗОШ №7 (0,9 тис.грн - СВК «Батьківщина»), у Малорублівській ЗОШ (7,4 тис грн. – ПСП «Ковпаківець»).

Проведені ремонти покрівель: за кошти селищної ради та обласного бюджету (111,3 тис грн) - у Котелевській гімназії №1, за кошти обласного бюджету (53 тис. грн.) - у Великорублівській ЗОШ , за кошти селищної ради — покрівлі блоку початкових класів Котелевської №4, ПСП «Ковпаківець» полагодив дах у Малорублівській школі.

Здійснено ремонт спортивної зали та кабінету англійської мови за кошти СВК «Батьківщина» у Котелевській ЗОШ №2 (51,696 тисяч грн), у Великорублівській школі —ремонт актової зали за кошти Великорублівської сільської ради (45,0 тисяч грн) та ремонт навчального кабінету за рахунок коштів субвенції Микілківської сільради (55,0 тис грн), приміщень класних кімнат та коридорів у Більській ЗОШ за благодійні кошти СТОВ «Скіф» (20 тис грн). Завдяки Деревківській сільській раді зроблено внутрішній туалет Деревківської школи (10,0 тис грн), оновлено шкільну огорожу.

Коштами Великорублівської сільської ради встановлений прилад обліку газу у ДНЗ «Струмочок» (46,0 тис грн), Котелевської селищної – поновлено технологічне обладнання кухні ДНЗ «Берізка» на 10 тисяч гривень, Козлівщинської - придбано меблі у ДНЗ «Маячок» (6,5 тис грн), Микілківської – буде відремонтована огорожа дитячого садка «Веселка» (14,0 тис грн.) та придбаний ігровий майданчик (46,0 тис грн.), Деревківської - завершено поточний ремонт у ДНЗ «Сонечко», Більської - закуплено іграшки, меблі, обладнання (6,2 тис грн), за кошти СТОВ «Скіф» зроблена «доріжка здоров’я» для дошкільнят «Золотого ключика».

На покращення навчального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів району протягом 2014-2015 року селищною та сільськими радами було виділено кошти в сумі – 2.778.4 тис. грн

Оздоровлення дітей району здійснювалося відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки, комплексної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Котелевського району на період до 2019 року.

Завдяки комплексу здійснених заходів різними оздоровчими та відпочинковими послугами охоплено 907 дітей, що становить 40,4 % від загальної кількості дітей. Аналіз показників щодо чисельності дітей, які забезпечені оздоровчими та відпочинковими послугами у 2015 році показав, що відпочинковими послугами забезпечено 663 дитини, що становить 32,3%  від загальної чисельності, оздоровчими  - 374 дітей, що становить 16,7 % від загальної чисельності.

На відміну від попередніх років та враховуючи соціально - політичну ситуацію в Україні, у цьому році було максимально залучено кошти громад, що дало можливість охопити організованими формами оздоровлення дітей пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що постраждали від наслідків стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у Котелевському районі, дітей, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій або приймали участь в антитерористичній операції, дітей-інвалідів, талановитих та обдарованих дітей, відмінників навчання, дітей, що знаходяться на диспансерному обліку, дітей працівників бюджетної сфери, дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Використано на відпочинкові послуги в пришкільних таборах 202.9 тис.грн., з них 147.6 тис.грн.кошти районного бюджету, 47.9 – позабюджетні кошти. Відповідно до Програми оздоровлення та відпочинку дітей Котелевського району на період до 2019 року, з селищного та сільських бюджетів використані кошти в сумі 221.2 тис.грн. для придбання путівок в СОК «Ковпаківець» для оздоровлення дітей, що потребують соціальної уваги та підтримки (92 дітей).

Діяльність закладів охорони здоров»я району була спрямована на вирішення питань поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів інвалідності і смертності, проведення активної демографічної політики, охорони материнства і дитинства, здійснення заходів щодо подальшого реформування галузі, забезпечення виконання діючих програм, покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів.

Систему закладів охорони здоров»я складають Котелевська центральна районна лікарня (поліклініка та стаціонарні відділення) та Комунальний заклад «Котелевський Центр первинної медико – санітарної допомоги», до складу якого ввійшли 8 амбулаторій загальної практики / сімейної медицини та 16 фельдшерсько – акушерських пунктів.

Повністю збережена мережа лікувально – профілактичних закладів. Всі заклади акредитовані.

В грудні 2014 року Котелевська ЦРЛ акредитована, присвоєна перша акредитаційна категорія.

В галузі «Охорона здоров’я» у звітному періоді діяло чотири регіональні програми, а саме Програма імунопрофілактики  та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки; Програма  протидії  захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки; районна цільова соціальна Програма профілактики, діагностики та лікування вірусних  гепатитів на 2014-2016 роки;  Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації»  2008-2015 роки. На їх виконання ЦРЛ використано коштів в сумі 103100 грн. при плані 148600 грн., що складає 69,4 % виконання.

Загальний фонд кошторису Котелевської центральної районної лікарні з урахуванням змін у 2015 році затверджено в сумі 9 511.7тис. грн., надійшло коштів в сумі 8 955. 5 тис. грн., які використані в повному обсязі. Асигнування на заробітну плату з нарахуваннями складають 80,2 % всіх кошторисних призначень.

Всього з початку року надійшло позабюджетних коштів в сумі 500633 грн. що становить 5,3 % від затверджених бюджетних призначень на 2015 рік. З розрахунку на 1 жителя району це складає 25 грн. 34 коп.

Протягом року закуплено медичного обладнання на суму 173тис. грн.; лікарських засобів, товарів медичного призначення, деззасобів на суму 370 тис. грн., а також проведено капітальний ремонт електротехнічного оснащення поліклінічного відділення Котелевської ЦРЛ на суму 234.5тис. грн.

Штатним розписом Котелевської ЦРЛ передбачено 226,0 штатних посад. В закладі працюють 32 лікаря, 73 чоловік середнього медичного персоналу, 40 молодшого медичного персоналу та 39 чоловік адміністративного і обслуговуючого персоналу. На сьогоднішній день гостро стоїть потреба в кадрах. Вкрай необхідні наступні фахівці: лікар – анестезіолог та лікар – педіатр, а також лікарі – офтальмолог, терапевт, невропатолог, отоларинголог, кардіолог, ендоскопіст та лаборант.

На сьогоднішній день гостро стоїть питання придбання житла для молодих фахівців за рахунок консолідації коштів районного бюджету,бюджетів сільських рад та коштів сільгоспвиробників.

В закладах первинної медицини працюють 11 сімейних лікарів, забезпеченість сімейними лікарями – 84,6%. Середнім медичним персоналом амбулаторії загальної практики – сімейної медицини забезпечені 100,0 %, ФАПи – 56 %.

Наданням медичної допомоги на засадах загальна практика - сімейна медицина охоплено 100 % населення.

Приміщеннями всі амбулаторії забезпечені, капітального ремонту не потребують, протягом року зроблені їх поточні ремонти. З метою заощадження енергоресурсів, за рахунок виділених субвенцій сільських рад були проведені заміна вікон та дверей на металопластикові в Милорадівській та Великорублівській амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини, Ковалівському та Шевченківському фельдшерсько-акушерських пунктах, частині приміщення адмінбудівлі закладу, в Милорадівській АЗПСМ була проведена реконструкція системи опалення. Всього на енергозберігаючі технології в 2015 році витрачено 223,7 тис.грн.

Житлом забезпечені всі сімейні лікарі.

Нормативна потреба в автотранспорті для КЗ «Котелевський ЦПМСД» складає 9 одиниць, наявна кількість автомобілів – 6 одиниць, що складає 66,7 % від потреби. для надання первинної медичної допомоги» в 2015 році для закладу придбано 2 автомобіл, але проблема залишається.

Проводяться заходи по забезпеченню сімейних лікарів автоматизованими робочими місцями. Всього мають персональні комп’ютери 3 сімейні лікарі (потреба – 8 ПК).

Бюджет Центр ПМСД з урахуванням змін на 2015 рік по загальному фонду затверджений в сумі 4045,3тис. грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції 3788,8 тис. грн., з місцевого бюджету виділено 256,5 тис. грн. Це на 692,0тис. грн. або 20,6% більше, ніж на 2014 рік, та  становить 83,3% від загальної потреби.

По спеціальному фонду на 2015 рік затверджено 2,1 тис. грн., по бюджету розвитку – 123,0 тис. грн.

На утримання Центру ПМСД за 2015 рік використано кошторисних призначень загального фонду в сумі 4038,8 тис. грн. або на 99,8 %.

В структурі видатків центру заробітна плата з нарахуваннями становить 83.3%

Бюджетного фінансування, отриманого у 2015 році, недостатньо для функціонування закладу. Так, забезпечення медикаментами склало 16,5 % від потреби (відповідно до нормативів необхідно 212,6 тис. грн., фактично – 35,0 тис. грн.), безоплатними лікарськими засобами пільгових категорій населення – 7,6% від потреби (відповідно до нормативів 502,6 тис. грн., фактично – 38,0 тис. грн. Проведено забезпечення ліками визначених пільгових категорій населення на суму 38,0 тис.грн. (проти 9,9 тис.грн. в 2014 році), в тому числі ветерани війни забезпечені на суму 23,2 тис.грн. (проти 4,06 тис.грн. в 2014 році), діти – інваліди – на 5,7 тис.грн. (проти 4,4 тис.грн. в 2014 році), хворі на цукровий діабет ІІ типу на 5,8 тис. грн. (проти 0,3 тис.грн. в 2014 році)

Проблемними залишаються питання кадрового забезпечення структурних підрозділів закладу: потреба в лікарях складає 2 чол., потреба в завідувачах ФАПами – 5 осіб; недостатнє фінансування на забезпечення безоплатними лікарськими засобами пільгових категорій населення, потребує поліпшення матеріально – технічна база амбулаторій ЗПСМ.

Мережа культурно-освітніх закладів району складає: дитяча музична школа, районний будинок культури, 18 клубних закладів, центральна районна та дитяча бібліотеки, 17 бібліотек-філіалів, музей С.А. Ковпака, краєзнавчий музей.

Реалізацію державної політики в галузі фізичної культури та спорту в районі здійснюють відділ культури, спорту і туризму, відділ освіти, сім’ї та молоді, дитяча юнацько-спортивна школа «Юність», ФСК «Гелон», ФК «Маяк», ФСК «Скіфи».

5 творчих колективів та «зразковий» аматорський дитячий ансамбль підтвердили звання «народний» та «зразковий».

Наказом обласного управління культури від 14.07.2015 року №205 «Про присвоєння звання «народний» (зразковий) аматорський колектив» вокальному ансамблю «Барвінковий розмай» ТОВ «Агрофірма «Маяк» присвоєно звання «народний» та дитячому хореографічному колективу «Юність» Милорадівського сільського будинку культури звання «зразковий».

На фінансування галузі культури у 2015 році виділено з районного бюджету – 4028.5тис грн., отримано субвенцій із селищної та сільських рад – 1057.2 тис. грн., власні надходження склали 337.8 тис. грн.

Використано всього коштів – 5 428.4 тис.грн. в т.ч.: для проведення поточного ремонту приміщень: роботи – 195.9 тис. грн., буд. матеріали -107.3 тис.грн.; придбання музичної апаратури-179.1тис. грн.; література , підписка періодичних видань- 47.9 тис.грн.

Центром естетичного та культурного виховання дітей та молоді в Котелевському районі є дитяча музична школа. Чисельність учнів школи становить 315 чоловік. Функціонує чотири відділи: відділ фортепіано, струнно-смичкових інструментів та теоретичних дисциплін, відділ народних та ударних інструментів, вокально-хореографічний відділ та відділ художньо-театрального мистецтва та 15 класів: фортепіано, баян, акордеон, гітара, домра, балалайка, ударні інструменти, скрипка, віолончель, сольний спів, образотворче мистецтво, декоративно-вжиткове мистецтво, сучасний, народний танець, театральне мистецтво.

При школі створено та успішно діють: зразковий вокальний ансамбль «Мрія» , вокальний ансамбль «Зоряний дощик» , вокальний ансамбль «Крила надії», хореографічний колектив «Підківочки», хореографічний колектив «Чарамі», ансамбль ударних інструментів «Ритмічні палички», хореографічний ансамбль «Гноми» .

Учні школи були учасниками Міжнародного конкурсу «Золота ліра», Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося, ж брати мої»,  обласних конкурсів виконавської майстерності, хореографічних, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, районного конкурсу юних митців Котелевщини на честь лауреата премії імені Івана Огієнка, Заслуженого Художника України П.І. Волика.

           Двох обдарованих учнів та два колективи дитячої музичної школи нагороджено районною премією.

Творчими колективами району проводяться святкові концерти, тематичні вечори, народознавчі свята, благодійні тематичні та концертні програми (збір коштів для воїнів АТО), вечори відпочинку для молоді. За рік по клубних закладах проведено 1688 культурно-освітніх та розважальних заходів, з них 39 для дітей. Організовано 26 виставок декоративно-прикладного мистецтва виставки художніх робіт.

Функціонує 91 клубне формування (гуртки самодіяльної народної творчості), з них 27 для дітей, у яких задіяно 946 учасників серед яких 266 дітей.

У капітально відремонтованому спортивному залі діють секції: кікбоксингу, настільного тенісу, міні-футболу, баскетболу, волейболу, пауерліфтингу. Проводяться відкриті турніри і змагання.

Бібліотеками району обслужено 9482 користувачів та видано 194115 примірників книг і періодичних видань. Протягом 2015 року бібліотечні фонди поповнились 767 примірниками творів друку, в тому числі передплачено 33 назви  періодичних видань на суму 42914 грн. Книжковий фонд доповнюють папки газетних вирізок із історії минулого Котелевщини і сьогодення, про природу, визначних людей, літературні сторінки рідного краю та іншої тематики, які використовуються в роботі з користувачами.

У бібліотеках смт Котельви, сіл Милорадово, Більська та В-Рублівки успішно діє бібліоінтернет, що дає можливість запроваджувати форми роботи з використанням нових інформаційних технологій.

У районі на обліку перебуває 7 музеїв, серед них – 2 «народних»: музей історії СВК «Батьківщина», музей двічі Героя Радянського Союзу С.А.Ковпака, Котелевський краєзнавчий (в даний час знаходиться на реекспозиції), інші п’ять музеїв діють на громадських засадах.

У 2015 році музеї відвідало 5139 відвідувачі.

Із основного фонду експонатів краєзнавчого музею в районному будинку культури створено кімнату етнографії.

В районі працюють 43 народні умільці: вишивка, авторська іграшка, різьба по дереву, плетіння з лози, декоративний розпис.

Всього в районі 112 об’єктів культурної спадщини (на державному обліку 75 пам’яток).

Для поліпшення матеріальної бази закладів культури спільно органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, сільгосппідприємствами у 2015 році проведено ремонт кімнати Більської сільської бібліотеки-філіалу, кіноконцертних залів Зайчанського та В-Рублівського сільських будинків культури, однієї з кімнат Милорадівського сільського будинку культури та підлоги спортивного залу у районному будинку культури. Замінено вікна на енергозберігаючі у Більській та Ковалевській сільських бібліотеках-філіалах.

Встановлено три твердопаливні котли у центральній районній бібліотеці та районній бібліотеці для дітей.

Придбано музичну апаратуру для Більського та Козлівщинського сільських будинків культури, більярд для Деревківського, Милорадівського та Зайчанського сільських будинків культури, замінено одяг сцени у В-Рублівському, Зайчанському та Деревківському сільських будинках культури. Придбано спортінвентар та комп’ютер для районного будинку культури, ноутбук для Козлівщинського сільського будинку культури.

Заняття спортом на території району проводяться: на стадіоні «Колос»; у спортивному залі районного будинку культури та 8 спортивних залах (не менше 162 м2) у загальноосвітніх навчальних закладах; у 3 приміщеннях для фізкультурно-оздоровчих занять в знз; 4 футбольних полях при загальноосвітніх навчальних закладах; 4 майданчиках для міні-футболу при загальноосвітніх навчальних закладах; 6 баскетбольних майданчиків при загальноосвітніх навчальних закладах; 6  волейбольних майданчиків при загальноосвітніх навчальних закладах; 5 майданчиків з нестандартним обладнанням при загальноосвітніх навчальних закладах; 1 тренажерний зал районного будинку культури; 1 майданчик із синтетичним покриттям ДЮСШ «Юність».

         У відкритій першості Полтавської області з тайського боксу та кікбоксінгу вихованцями дитячої юнацько-спортивної школи з кікбоксінгу у 2015 році здобуто 3 золотих, 4 срібних та 1 бронзову медалі.

Проблемними питаннями галузі залишаються впровадження енергозберігаючих заходів в закладах культури, недостатня кількість кваліфікованих кадрів з фізкультурно-спортивної роботи для забезпечення розвитку видів спорту, які користуються попитом у дітей та молоді (гімнастика, східні єдиноборства, легка атлетика); збільшення бюджетного фінансування галузі.

 

В питаннях реалізації молодіжної політики основна увага звертається на підвищення рівня роботи з молоддю, покращення якості та змістовності проведення культурно-дозвіллєвих заходів, удосконалення системи вирішення молодіжних проблем та профілактику негативних явищ в молодіжному середовищі.

Розроблена і діє Програма з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї,забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Котелевському районі на 2014-2016 роки, затверджена рішенням 32 сесії шостого скликання від 24.01.14.

В рамках програми щодо підтримки проведення заходів, спрямованих на розвиток творчих ініціатив молоді, інтелектуальний розвиток, залучення молоді до співпраці з органамим виконавчої влади, у 2015 році проведено кубок Котелевщини з гумору «Ліга сміху» за участю котелевських та полтавських команд, захід для молоді  «JAYS FAM та ДРУЗІ!», «Парад молодості», заходи для молоді  «SHOW TIME» за участю Юлії Конюк, Владислава Ульянича, Олександра Білоконя та Влада Ульянича

З метою утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді, 5-8 травня 2015 рокуна базі Ковпаківського лісопарку проведено районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед команд навчальних закладів району. Команда-переможець взяла участь в обласному етапі.

З метою профілактики правопорушень, боротьби з дитячою бездоглядністю та безпритульністю, службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з Котелевським відділенням поліції проведено 12 профілактичних рейдів по місцях масового перебування молоді, виявлено 4 випадки продажу спиртних напоїв неповнолітніх.

Протягом 2015 року отримали одноразову виплату допомоги по безробіт тю для організації підприємницької діяльності 3 особи з числа молоді, з них - 2 особи, які проживають в сільській місцевості, 1 особа – учасник АТО, 1 особа з числа вимушено переміщених  осіб

 

14. Підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом.

Райдержадміністрацією розроблена і затверджена рішенням 40 сесії шостого скликання від 15.01.15 районна Програма охорони та збереження об’єктів культурної спадщини на 2015-2018 роки.

 

15. Здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.

Протягом 2015 року в районі знайдено і знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів (в 2014 – 8). З метою забезпечення роботи піротехнічної групи аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області по знищення зазначених предметів як таких, що несуть загрозу для оточуючих, з місцевого матеріального резерву було виділено 90 літрів бензину.

З метою утримання в проїжджому стані доріг району протягом осінньо-зимового періоду 2015-2016 років було виділено 1450 літрів пального для заправки снігоочисної техніки. Виконкомами сільських, рад укладено 4 угоди та 2 договори на розчистку снігових заметів з підприємствами, установами та приватними підприємцями

Для ліквідації пожеж виділено 9048 грн. на придбання 610 л пального.

З метою забезпечення готовності до дій органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, у звітному році підготовлені і проведені командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту місцевої ланки територіальної підсистеми ЦЗ, одночасно проведено перевірку органів місцевого самоврядування щодо здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту, тренування складу відповідних евакуаційних органів.

Проведено навчання щодо дій органів управління та сил цивільного захисту під час ускладнення погодних умов в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

         Розроблено План реагування органів управління та сил Котелевської районної ланки Полтавської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і території на надзвичайні ситуації місцевого рівня згідно класифікатора надзвичайних ситуацій № 20730 «Інфекції захворювання сільськогосподарських тварин».

 

16. Координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів.

Протягом звітного періоду здійсювалась координація роботи Відділу Держгеокадастру у Котелевському районі у питаннях використання та охорони земель, лісів, розпорядження землями державної власності та ін.

Проведена робота по збору інформації про зарезервовані земельні ділянки для передачі у власність (користування) учасникам АТО та створенню паперового та електронного виглядів альбому-атласу цих земель. Таким чином, спільно із територіальними громадами, зарезервовано 67 учасникам АТО 104,2 га земель для ведення особистого селянського господарства, та 3,70 га для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд.

Проведено оновлення графічних матеріалів із відображенням на планово-картографічній основі структури земель сільськогосподарського призначення по 9 сільських та селищній радах району у електронному вигляді.

Здійснено моніторинг використання земель сільськогосподарського призначення державної власності на території району. За результатами моніторингу складено звіт та інформовано відповідні служби про результати проведеної роботи.

Інвентаризація земель в населених пунктах проводиться за кошти підприємств, організацій, установ, громадян, в користуванні яких знаходяться земельні ділянки. На даний час виготовлено правовстановлюючі документи  на земельні ділянки в межах населених пунктів на 34%, на землі несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на 99%.

Згідно з ч. 4 ст. 22 Земельного кодексу України, земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель. На сьогодні така документація виготовлена на землі ТОВ «Агрофірма «Маяк», СВК «Батьківщина», СТОВ «Правда», фермерське господарство «Мир», фермерське господарство «Надія». Розробляється документація у СТОВ «Промінь», СК «Дружба», СТОВ «Скіф».

У районі налічується 1858,12га земель природо-заповідного фонду. На даний час проведено встановлення меж природно - заповідного фонду на площі 1662,12 за кошти ДП «Полтавське лісове господарство» та кошти місцевих рад району.

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 01.03.2011 року №55, спеціалістами Відділу Держгеокадастру у Котелевському районі проводяться перевірки аналізу здійснення виконавчими комітетами селищної та сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме повноважень у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Здійснено перевірки 4 рад району (Великорублівської, Сидоряченської, Микілківської, Ковалевської).

 

17.Здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

На спеціальних рахунках рад знаходяться кошти в сумі 10,186 тис, грн, що надійшли  від в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. За 2015 рік кошти не використовувалися.

Згідно статті 209 Земельного кодексу України, кошти будуть використані на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

03.03.2015 року проведено засідання колегії районної державної адміністрації по питанню «Про використання коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на території Котелевського району».

 

Шановні депутати, присутні!

Вважаю, що сьогоднішнє ділове обговорення сприятиме пошуку нових форм і методів роботи органів влади, більш успішному вирішенню найголовнішого завдання, що стоїть перед всіма нами– це підвищення життєвого рівня мешканців Котелевщини щляхом забезпечення економічного зростання. Ми можемо зробити більше, незважаючи на складні умови сьогодення.

Використовуючи всі, в тому числі управлінські, важелі, в своїй подальшій роботі ми повинні забезпечити :

– збереження власного потенціалу розвитку, нарощування виробництва, підтримку реального сектору економіки;

– недопущення зниження рівня життя населення, підтримку найуразливіших верств населення;

- забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

–стимулювання інвестиційної діяльності, сприяння розвитку підприємництва;

- підвищення рівня надання соціальних послуг в закладах освіти, культури та охорони здоров’я.

         Саме  виконання цих завдань покладено в основу подальшої роботи райдержадміністрації, її управлінь та відділів і реалізувати їх ми спроможні спільними з вами зусиллями.

 

         Дякую за увагу.

 

Голова райдержадміністрації                                          В.П.Колос

 

 

Свої запитання, зауваження та пропозиції прохання повідомляти у відділ економічного розвитку та фінансового забезпечення управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації за адресою смт.Котельва, вул.Жовтнева,223, або за тел.2-15-82»

 

 

Наверх ↑